فاطمه طاهریان

Fatemeh Taherian
29 - پیام , 6463 - نظر

تقویم هجری قمری

 جهت تبدیل تاریخ قمری به شمسی  مطلب"چگونه معادل قمری تاریخ مورد نظر خود را بیابم ؟"را مطالعه کنید.

این مطلب برگرفته از " پایگاه اطلاع رسانی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران است" . از آنجا که قصد افزودن تاریخ قمری به تقویم جلالی را دارم ،این مطلب را برای آشنایی با قوانین حاکم بر تقویم قمری در اینجا قرار داده ام.


تقويم هجري قمري‌، چهارده قرن تقويم ديني مسلمانان جهان بوده است. از آنجا كه قسمت عمدة وقايع ديني و ملي تاريخمان بر اساس تقويم هجري قمري ضبط و ثبت شده‌، از اين رو آشنايي با اين تقويم‌، بسيار مهم است. تاريخ نويسان و ساير پژوهشگران دربارة چگونگي پيدايي و سير تحول تقويم هجري قمري در بخش‌هاي مختلف جزيره العرب، در 18 سال نخست پس از هجرت پيامبر اكرم(ص) اختلاف نظر دارند. هر يك از اين پژوهشگران با استناد به آيات شريفة قرآن مجيد كه موضوع آن نجوم و تقويم است و نيز به استناد قراردادها، صلح نامه ها، فرامين و نامه‌هاي نوشته شده در اين سال ها و انبوه روايات نقل شده در كتب تاريخ و علوم ديني دورة اسلامي، نظراتي متفاوت و گاه متناقض، اظهار كرده‌اند؛ اما تا كنون‌، هيچ يك از آنها از دايرة فرض و گمان فراتر نرفته‌اند.

تقويم هجري قمري بر دو نوع است: تقويم هجري قمري هلالي و تقويم هجري قمري قراردادي. اصول و پايه‌هاي اساسي اين تقويم ها به شرح زيرند.

تقويم هجري قمري هلالي

تقويم هجري قمري هلالي، تقويم ديني مسلمانان جهان است. مبدأ اين تقويم، اول محرم سالي است كه پيامبر اكرم(ص) از مكة معظمه به مدينة منوره هجرت فرمودند. اين مبدأ قراردادي است و 59 تا 71 شبانه‌روز قبل از تاريخ تقريبي هجرت پيامبر اكرم(ص) اختيار شده است. اسلام شناسان دربارة تاريخ هجرت از 1 تا 13 ربيع الاول 1 هجري قمري اختلاف نظر دارند. اين مبدأ در اغلب كشورهاي اسلامي‌، روز جمعه 1 محرم 1 هجري قمري‌، مطابق 27 تير 1 هجري شمسي و مطابق 16 ژوئية 622 ميلادي (ژولي) اختيار شده است.

سالهاي اين تقويم، شامل 12 ماه قمري هلالي است كه به ‌ترتيب عبارتند از : محرم،صفر،ربيع الاول، ربيع الثاني، جمادي الاول، جمادي الثانيه، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذيقعده و ذيحجه. تاريخ اول هر ماه با رؤيت هلال ماه نو در شامگاه روز بيست و نهم يا سي اُم ماه قبل ماه‌، به ثبوت مي‌رسد. با اين حساب‌، تعداد شبانه‌روزهاي هر ماه قمري كه برابر با مدت زمان بين دو رؤيت متوالي هلال ماه نو است، 29 يا 30 شبانه‌روز گرفته مي‌شود. در اين تقويم، نوع ماههاي قمري، حقيقي است.

پيش بيني وضعيت رؤيت هلال ماههاي قمري به مقادير مشخصه‌هاي ماه و خورشيد و موقعيت جغرافيايي رصدگر در لحظة غروب خورشيد تاريخ بيست و نهمين روز ماه قبل، بستگي دارد. به عبارت دقيق‌تر، كارشناسان مسائل تقويم هجري قمري‌، براي بررسي وضعيت رؤيت پذيري يا رويت ناپذيري هلال ماههاي قمري در شامگاه بيست و نهمين روز هر ماه قمري در نقطة جغرافيايي مورد نظر، روش علمي تازه اي را به كار مي‌برند. اين روش به اين شرح است كه در مرحلة نخست‌، مشخصه‌هاي ماه و خورشيد را براي لحظة غروب خورشيد بيست و نهمين روز ماه قمري محاسبه مي‌كنند. سپس‌، اين مقادير مشخصه ها را با همة مقادير مشخصه‌هاي متناظرِ آنها بر اساس ركوردهاي جهاني رؤيت هلال ماه، مقايسه مي‌كنند. اين ركوردها، مربوط به رؤيت هلال ماهها از سال 1859 تا زمان حاضر هستند كه به تأييد مراكز نجومي معتبر جهان رسيده‌اند. حالات متفاوتي ممكن است رخ دهد.

كارشناسان بر اساس اين حالات‌، دربارة رؤيت پذيري يا رؤيت‌ناپذيري هلال ماه در شامگاه بيست و نهمين روز هر ماه قمري و در نتيجه، تعيين تاريخ اول هر ماه نو قمري براي آن نقطة جغرافيايي مورد نظر، اظهار نظر مي‌كنند. البته، اين امكان وجود دارد كه هلال ماه نو در مكاني بر روي كرة زمين، دقايقي قبل يا بعد از لحظة غروب خورشيد روزهاي بيست و نهم يا سي اُم رؤيت شود. اين اختلاف يك شبانه‌روز در رؤيت هلال ماههاي قمري، اختلاف يك شبانه‌روز در تقويم هجري قمري هلالي كشورهاي اسلامي را سبب مي‌شود.

طول ماه هلالي

طول ماه هلالي، مدت زمان بين دو لحظة ماه نو نجومي متوالي است. مقدار متوسط طول ماه هلالي از سال 1900 تا 2006 ميلادي، 530589/29 شبانه‌روز يا معادل 29 شبانه‌روز و 12 ساعت و 44 دقيقه و 9/2 ثانيه است. طول ماه هلالي متوسط، ثابت نيست و به علت تاثير عوامل نجومي، به مقدار بسيار كمي تغيير مي‌كند. طول ماه هلالي حقيقي نيز ثابت نيست و به علت تاثير عوامل نجومي‌، به مقدار قابل ملاحظه اي تغيير مي‌كند. از سال 1363 هجري شمسي (مطابق 1984 ميلادي) به بعد، چند تن از پژوهشگران علم نجوم با انجام پژوهشها و محاسبات رايانه اي گسترده دربارة تعداد زيادي از لحظه‌هاي ماه نو نجومي، طول ماههاي هلالي حقيقي و همچنين ‌ترسيم نمودارهاي خاص، به تغييرات دقيق طول ماه هلالي حقيقي، پي برده‌اند. نتايج كارهاي چهارتن از اين پژوهشگران به شرح زيرند:

صياد‌، تغييرات طول ماه هلالي حقيقي را در بازة زماني تقريباً 38 سال شمسي يا در طي 469 طول ماه هلال حقيقي (ماه گَردهاي شمارة 459 تا شمارة 927) كه مربوط به لحظه‌هاي ماه نو نجومي از 28 ژانوية 1960 تا 29 دسامبر 1997 مي‌باشد، مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه طول ماه هلالي حقيقي، در بازة زماني ياد شده‌، بين 29 شبانه‌روز و 6 ساعت و 53 دقيقه (كوتاه‌ترين زمان، مربوط به ماه گرد شمارة 526 با تاريخ ماه نو نجومي 29 ژوئن 1965) تا 29 شبانه‌روز و 19 ساعت و 55 دقيقه (طولاني‌ترين زمان، مربوط به مربوط به ماه گَرد شمارة 631 با تاريخ ماه نو نجومي 24دسامبر 1973) و با دامنة تغييرات 13 ساعت و 2 دقيقه در طرفين مقدار متوسط طول ماه هلالي‌، تغيير مي‌كند. افزون بر اين، دورة تغييرات طول ماه هلالي حقيقي، معادل نيم دورة ساروس(Saros) است. به عبارت دقيق‌تر، پس از سپري شدن 111 يا 112 ماه هلالي‌، طول ماههاي هلالي حقيقي با تغييرات جزيي نسبت به ‌ترتيب دوره‌هاي قبلي، در دوره‌هاي بعدي تكرار مي‌شوند. نيم دوره‌هاي ساروس اول تا چهارم به ‌ترتيب شامل 112، 111‌،112 و 112 ماه هلالي حقيقي است.

ريچارد استفنسن (Richard Stephenson) از دانشگاه دارام (Durham) انگلستان و ليو بائولين (Liu Baolin) از رصدخانة پارپِل مانتِين (Purple Mountain Observatory) چين، تغييرات طول ماه هلالي حقيقي را براي مدت 5000 سال ميلادي (1000 قبل از ميلاد تا 4000 ميلادي) مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه جالب رسيدند كه طول ماه هلالي حقيقي، در بازة زماني يادشده، بين 29 شبانه‌روز و 6 ساعت و 26 دقيقه (كوتاه‌ترين زمان در سال 302 قبل از ميلاد) تا 29 شبانه‌روز و 20 ساعت و 6 دقيقه (طولاني‌ترين زمان در سال 400 قبل از ميلاد) و با دامنة تغييرات 13 ساعت و 40 دقيقه در طرفين مقدار متوسط طول ماه هلالي، تغيير مي‌كند.

علاء جواد، عضو انجمن منجمين غير حرفه‌اي كويت، تغييرات طول ماه هلالي حقيقي را براي مدت 800 سال ميلادي (1600 تا 2400) مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه جالب رسيد كه طول ماه هلالي حقيقي، در بازة زماني ياد شده، بين 29 شبانه‌روز و 6 ساعت و 31 دقيقه (كوتاه‌ترين زمان با تاريخ ماه نو نجومي 18 ژوئن 1708) تا 29 شبانه‌روز و 19 ساعت و 59 دقيقه (طولاني‌ترين زمان با تاريخ ماه نو نجومي 15 دسامبر 1610) و با دامنة تغييرات 13 ساعت و 28 دقيقه در طرفين مقدار متوسط طول ماه هلالي، تغيير مي‌كند. افزون بر اين، دورة تغييرات طول ماه هلالي حقيقي از دو نوع دوره تشكيل شده است: يكي دورة كوتاه (كمي بيش از 1 سال شمسي، تقريباً معادل 14 ماه هلالي‌، كمينه 13 ماه و بيشينه 18 ماه هلالي) و ديگري دورة طولاني (تقريباً معادل 9 سال شمسي) كه چندين دورة كوتاه ياد شده در درون آن قرار دارد.

طول سال قمري متوسط

طول سال قمري، شامل 12 طول ماه هلالي است. مقدار متوسط طول سال قمري، از سال 1900 تا 2006 ميلادي، 367068/354 شبانه‌روز يا معادل 354 شبانه‌روز و 8 ساعت و 48 دقيقه و 7/34 ثانيه است. طول سال قمري متوسط ثابت نيست و به علت تغييرات بسيار كم طول ماه هلالي متوسط، مقدار آن نيز دستخوش تغييرات بسيار كم است.

تقويم هجري قمري قراردادي

تاريخ نويسان و ساير پژوهشگران، براي سهولت در محاسبات روزمرة تقويم هجري قمري و بر طرف كردن اشكالات ناشي از يك شبانه‌روز اختلاف در تقويم هجري قمري هلالي در كشورهاي اسلامي، از تقويمي به نام«تقويم هجري قمري قراردادي» استفاده مي‌كنند.

مبدأ و نام 12 ماه اين تقويم، همانند تقويم هجري قمري هلالي است. تعداد شبانه‌روز ماههاي اين تقويم، متناوباً 30 و 29 شبانه‌روز است. يعني ماه محرم 30، ماه صفر 29 شبانه‌روز و همين‌طور تا آخر گرفته مي‌شود. توضيح اينكه، تعداد شبانه‌روز ماه ذيحجه در سالهاي عادي 29 و در سالهاي كبيسه 30 شبانه‌روز است. در اين تقويم، نوع ماههاي قمري، قراردادي است.

طول سال قمري قراردادي ( 354 11/30 يا 354/36¯   شبانه‌روز) عدد صحيحي از شبانه‌روز‌هاي كامل نيست. حال آنكه در محاسبات روزمرة تقويم هجري قمري، طول سال با تعداد شبانه‌روزهاي كامل مورد نياز است. از اين رو، تاريخ نويسان و ساير پژوهشگران، براي بر طرف كردن اين مشكل در تقويم هجري قمري قرار دادي از كسر شبانه‌روز طول سال قمري قراردادي طرف نظر مي‌كنند و اين سال 354 شبانه‌روزه را «سال عادي» مي‌نامند. پس از گذشت دو يا سه سال كه مجموع كسور شبانه‌روز طول اين سالها به يك شبانه‌روز مي‌رسد. در اين صورت، يك شبانه‌روز به آخر سال مورد نظر اضافه مي‌كنند و آن سال 355 شبانه‌روز را «سال كبيسه» مي‌نامند.


سالهاي كبيسة دوره 30 سالة قمرينوع
292624211815131075     1
292624211816131075     2
دو نوع از معمول‌ترين دوره‌هاي كبيسه 30 ساله قمري

 

البته، اين نكته مهم را بايد يادآوري كرد كه دورة كبيسة 30 سالة قمري نوع 2 كه توسط عده اي از پژوهشگران در برخي از تقويم‌هاي تطبيقي منتشر شده در جهان، به كار رفته است، به علت فقدان مبناي محاسبات رياضي صحيح، مورد تاييد نگارنده نيست.

دقت تقويم هجري قمري قراردادي

بررسيهاي آماري انجام شده توسط نگارنده در مورد مقايسة داده‌هاي مربوط به روز هفتة اول ماههاي تقويم هجري قمري قراردادي نسبت به روز هفتة اول ماههاي تقويم هجري قمري هلالي در بازة زماني 153 سال هجري قمري (1257 تا 1409) نشان داد كه روز هفتة اول ماههاي تقويم هجري قمري قراردادي در 43/64% با روز هفتة اول ماههاي تقويم هجري قمري هلالي، انطباق دارد. اما در 35/35%يك شبانه‌روز و در 22/0% دو شبانه‌روز خطا دارد.

منابع:

  • صياد، محمدرضا. «تقويم هجري قمري»، ماهنامة نجوم، سال 4‌، شمارة 1، مهر 1373، صفحات 28-29.
  • صياد، محمدرضا. «مدل سازي رياضي براي استخراج تقويم هجري قمري قراردادي»، مجلة تخصصي تاريخ علم، پژوهشكدة تاريخ علم دانشگاه تهران، شماره اول، پاييز 1382، صفحات 27-37.

ارسال شده در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۸۶ - 10:25 صبح

نظرات

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

مرسی
از تبدیل تقویم شمسی ،میلادی شمسی کلی استفاده کردیم و خوشحال میشیم قمری هم اضافه بشه
ببینم اوقات شرعی رو هم داره؟
۲۸ دی ۱۳۸۶ - 4:08 عصر | امیر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز اربعین ( 20 صفر ) سال 1960 میلادی به دنیا آمده ام لطفا تاریخ تولد بنده را بر اساس روز و ماه و سال شمسی برایم محاسبه و ایمیل کنید بسیار متشکرم
۴ فروردین ۱۳۸۷ - 6:07 عصر | حسین

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در تاریخ 24 شعبان 1394 هجری قمری به دنیا آمدم .لطفا تاریخ تولد مرا به شمسی بگویید.
۲۷ فروردین ۱۳۸۷ - 9:26 صبح | زهره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

mr30 matlabe jalebi bod... faght ye khahesh mishe in matlabo vase man mail konin...???? tnx
۳۰ فروردین ۱۳۸۷ - 9:18 عصر | setareh

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
لطفاً در صورت امکان تاریخ تولد شمسی زیر را به میلادی تبدیل کنید .
20 اردیبهشت 1345
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ - 2:41 عصر | حوریا

# تقویم هجری قمری  

من متولد 1360 هجری شمسی هستم و 10 شوال هستم
متاسفانه تاریخ روز و ماه هجری شمسی و سال هجری قمری را نمیدانم.
اگر لطف کنید تاریخ تولد مرا به ایمیل من بفرستید ممنون میشم
۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ - 9:33 صبح | بیتا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

12اسفند 1351 مقارن با چه روزی از هجری قمری میباشد؟
۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ - 7:37 عصر | جواد سلطانمحمدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا تاریخ 19/9/1364 را هم به قمری محاسبه کنید . متشکرم
۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ - 1:56 عصر | مرتضی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام و خسته نباشید
تعداد سالهای کبیسه در دوره 30 ساله 11 تا است که اولین آن سال 2 میباشد.
29 26 24 21 18 15 13 10 7 5 2
29 26 24 21 18 16 13 10 7 5 2
در جدول شما خانه مربوط به سال 2 ظاهرا خالی است و از سال 5 شروع شده است. شاید هم در کامپیوتر من این جوری نمایش داده شده است.
با عرض پوزش
موفق باشید.
29 26 24 21 18 15 13 10 7 5
۱ خرداد ۱۳۸۷ - 8:47 صبح | نجاری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سوال اول: 9/4/55 به هجری قمری چه تاریخی است
سوال دوم : اربعین حسینی در سال 1351 به هجری شمسی چه تاریخی است متشکرم
۶ خرداد ۱۳۸۷ - 12:44 عصر | ایمان

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 1351 هجری شمسی و20صفر هستم
متاسفانه تاریخ روز و ماه هجری شمسی و سال هجری قمری را نمیدانم.
اگر لطف کنید تاریخ تولد مرا به ایمیل من بفرستید ممنون میشم
۷ خرداد ۱۳۸۷ - 10:17 صبح | مجتبی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

اربعین حسینی در سال 1351 به هجری شمسی چه تاریخی است متشکرم
۷ خرداد ۱۳۸۷ - 10:36 صبح | arefeh

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

ولادت حضرت قائم در سال 1350 شمسی چه تاریخی است
۷ خرداد ۱۳۸۷ - 11:19 صبح | رضا توکلی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من در سوم محرم سال 1361 هجری شمسی به دنیا اومدم ولی نمی دونم در چه ماه و روزی از هجری به دنیا اومدم فقط می دونم سوم ماه محرم بوده لطفا برای من تبدیل کنید با تشکر
۳۰ خرداد ۱۳۸۷ - 6:50 عصر | سحر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

منن متولد 15 شعبان در سال1363هجری شمسی هستم لطفا روز تولد مرا به سال هجری شمسی بگویید
۱ تیر ۱۳۸۷ - 9:03 صبح | فرشته

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در سال 1351 شمسی متولد شدم و نمی دانم چه ماهی از این سال بود
فقط مادرم میگوید 10 ماه رمضان بود .از شما ممنون میشوم اگر بگوئید من در چه ماهی از سال شمسی متولد شدم .
۳ تیر ۱۳۸۷ - 10:01 صبح | الهه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

10 ماه رمضان در سال 1351 هجری شمسی در چه ماهی از سال بوده
باتشکر
۳ تیر ۱۳۸۷ - 10:47 صبح | ????

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در ماه رمضان سال 1351 شمسی متولد شدم ماه تولد من در سال شمسی را نمی دانم از شما تقاضا دارم برای من میل کنید .
۳ تیر ۱۳۸۷ - 11:20 صبح | سیمین

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

جناب اقای نجاری با سلام از جنا بعالی تقاضا دارد در باره شیوه خید یا تهیه گاهشمار اینجتنب را راهنمایی نمایید
۶ تیر ۱۳۸۷ - 9:49 صبح | جواد سلطانمحمدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا براي من بنويسيد تاريخ 17/7/1363 مطابق با چه تاريخ هجري قمري و چه تاريخ ميلادي است؟ از لطفتان ممنون
۱۴ تیر ۱۳۸۷ - 1:29 صبح | ع

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام و خسته نباشید
من در عید فطر سال 1361 به دنیا آمده ام و نمی دانم مقارن با چه روزی از تاریخ هجری شمسی است لطفا ّ این را برای من محاسبه کنید که عید فطر سال 1361 دقیقاً چه روز و ماهی از سال 1361 هجری شمسی است
ممنون از لطفتون
۱۶ تیر ۱۳۸۷ - 4:26 عصر | غلامرضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
چهارم شعبان 1394 و
هفتم رمضان 1397 هجری قمری
مطابق چه تاریخی در تقویم شمسی است؟
۱۷ تیر ۱۳۸۷ - 2:51 صبح | سیدسعید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام .آیا امکان داره به من بگید 19/03/1360چندمین روز از کدامین ماه و کدامین سال هجری قمری است ؟مرسی
۱۸ تیر ۱۳۸۷ - 6:16 عصر | س

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام .من متولد 22 تيرماه سال 1354 هجري شمسي هستم . لطفا" تاريخ تولد من را به تقويم هجري قمري بفرمائيد .
۲۳ تیر ۱۳۸۷ - 2:40 عصر | م.س

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام:من در عید قربان سال 1355 (هجری شمسی) به دنیا امده ام لطفا روز و ماه تولدم به شمسی را مشخص کنید.با تشکر
۳۰ تیر ۱۳۸۷ - 11:00 عصر | علی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام. خسته نباشید. من در تاریخ 9 محرم سال 1364 هجری شمسی به دنیا آمدم دقیقا نمی دانم در چه ماه و روزی به دنیا آمدم ممنون می شوم اگر تاریخ دقیق هجری شمسی اون رو برام ایمیل کنید ممنونم از لطفتون.
۲ مرداد ۱۳۸۷ - 1:26 عصر | masoume

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 25 صفر سال 1349 هجری شمسی به دنیا آمده ام و تاریخ تولد خودم را به شمسی به صورت کامل نمی دانم اگر تاریخ روز و ماه شمسی تولد من را بفرستید.
۵ مرداد ۱۳۸۷ - 4:41 عصر | مجتبی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من در تاریخ3شوال 64 بدنیا آمده ام مصادف چه ماهی وروزی از تاریخ شمسی است با تشکر مریم
۹ مرداد ۱۳۸۷ - 8:15 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 25 صفر سال 1350 هجری شمسی هستم لطفا روز و ماه تولدم را به شمسی مشخص کنید . با تشکر
۱۰ مرداد ۱۳۸۷ - 5:30 عصر | حمید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام .. میخواستم ببینم عید قربان سال 1363 در چه روزی و ماه از سال 1363 بوده .. ممنون میشم راهنمایی کنید..
۱۵ مرداد ۱۳۸۷ - 12:18 صبح | amin

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

3 سوم شعبان 1399 هجری قمری چه روزی درتاریخ هجری شمسی است؟
۱۵ مرداد ۱۳۸۷ - 9:04 صبح | زهره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام. 7 خرداد سال 1361 مصادف با چه روز و چه ماهی از تاریخ هجری قمری می باشد؟
۱۵ مرداد ۱۳۸۷ - 10:13 صبح | طاهره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در12اردیبهشت سال1361متولد شده ام مصادف با چه روزی از ماه رجب است؟
۱۵ مرداد ۱۳۸۷ - 1:22 عصر | محمدنواب

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 22 خرداد ماه 1360 متولد شده ام لطفاً روز شمسی ، تارخ قمری و میلادی ام را برایم ایمیل کنید .با تشکر
۱۶ مرداد ۱۳۸۷ - 12:52 عصر | میلانی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا 28/3./1363 را به میلادی تبدیل کنید.ممنون
۲۲ مرداد ۱۳۸۷ - 5:15 عصر | شراره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام خیلی خوشحالم که تونستم وب شما رو ببینم من متولد 5/2/63 13میگن قمری مصادف با نیمه ی شعبانه درسته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟//

در ضمن داداشم دوست داره تولد قمریشو بدونه 1/6/1354 متشکرم
۲۴ مرداد ۱۳۸۷ - 6:24 صبح | آزاده

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

بنده در سال نوزدهم جمادی الاول سال 1399 هجری قمری متولد شده ام. اگر می شود روز تولد وتاریخ شمسی ان را برای بنده بگویید.با تشکر فراوان
۲۹ مرداد ۱۳۸۷ - 11:53 صبح | روح اله

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

بنده در 19 جمادی الاول سال 1399 متولد شده ام . اگر امکان دارد روز و تاریخ شمسی ان را برایم بگویید. با تشکر فراوان.
۲۹ مرداد ۱۳۸۷ - 12:37 عصر | روح اله

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
لطفا" در صورت امکان تاریخ تولدهای شمسی زیر را به قمری برایم ایمیل کنید
15/05/1343
09/09/1347
با تشکر

۳۰ مرداد ۱۳۸۷ - 12:57 عصر | علی سرکاری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

20ابان 1354به قمری چه روزی است
۳ شهریور ۱۳۸۷ - 12:25 صبح | رضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.من م تولد هستم.ميشه بگوييد به تاريخ قمري چي ميشه؟ برام ميل بديد
۳ شهریور ۱۳۸۷ - 12:14 عصر | فاطمه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من در تاریخ نهم محرم سال 1361 هجری شمسی به دنیا آمده ام خواهشمندم تاریخ تولد بنده (ماه و روز هجری شمسی) را برایم ایمیل کنید.
۷ شهریور ۱۳۸۷ - 9:09 عصر | حسین

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام
من در شب تاسوعای سال 1347 بدنیا آمده ام لطفا" تاریخ تولدم را به روز و ماه و هجری شمسی برایم ایمیل کنید. با تشکر
۱۰ شهریور ۱۳۸۷ - 7:57 عصر | رضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من در تاریخ 2 فروردین سال 1353 هجری شمسی به دنیا آمده ام خواهشمندم تاریخ تولد بنده (ماه و روز هجری قمری) را برایم ایمیل کنید.
۱۱ شهریور ۱۳۸۷ - 12:26 عصر | حسین فرهنگ پور

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

man motevalede nime shabane sale 135 shamsi hastam lotfan rooze tavalode mano be shamsi begin
۱۲ شهریور ۱۳۸۷ - 12:19 عصر | ali

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

man motevalede nime shabane sale 1354 shamsi hastam lotfan rooze tavalode mano be shamsi begin
۱۲ شهریور ۱۳۸۷ - 12:20 عصر | ali

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

اول رمضان سال 1364 هجری شمسی معادل چه تاریخ شمسی است؟
۱۳ شهریور ۱۳۸۷ - 12:24 عصر | سید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

دهم محرم سال 1354هجری شمسی معادل چه تاریخ شمسی است؟
۱۴ شهریور ۱۳۸۷ - 7:14 عصر | عباس میرزا علی محمدی ها

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من در روز عید فتر سال شمسی1361 بدنیا امدم لطفا درصورت ممکن تاریخ عید فتر 1361 را برای من ایمیل کنید با تشکر از زحمات شما
۱۴ شهریور ۱۳۸۷ - 10:15 عصر | محمد احمدزاده

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من متولد 21/2/1362 هستم. مي خواستم بدانم آيا واقعا اين تاريخ عيد مبعث بوده است. چون همه مي گويند كه در عيد مبعث متولد شده ام.
پيشاپيش از پاسخ شما متشكرم
۱۶ شهریور ۱۳۸۷ - 9:47 صبح | حبيب

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
لطفاً برای من محاسبه کنید که نیمه شعبان ، در سال 1346 هجری شمسی در چه ماه و روزی از سال بوده است .
با تشکر از لطف و زحمات شما
۱۶ شهریور ۱۳۸۷ - 1:25 عصر | عسل ابراهیمی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام وخسته نباشید . من متولد عید غدیرخم سال 1355 شمسی هستم ممیخواهم بدانم تاریخ روز وماه تولدم در سال شمسی 1355 چه تاریخی می باشد. متشکرم
۱۷ شهریور ۱۳۸۷ - 6:34 صبح | محمد رضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
دوم شوال 1355 هجري شمسي معادل چه تاريخ شمسي ميباشد
۱۹ شهریور ۱۳۸۷ - 4:07 عصر | شهرام

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من 22شهریور 1361 بدنیا امدم لطفا به من بگویید مصادف باچه روزی از سال هجری قمری است؟
۲۱ شهریور ۱۳۸۷ - 4:42 عصر | saleh

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.
لطفا روز دقيق 20 قربان سال 1360 رو به شمسي مي‌گين؟
۲۳ شهریور ۱۳۸۷ - 10:13 صبح | آرش

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در شب تولد امام حسن در سال 1354 به دنیا آمده ام ولی روز تولدم رابه شمسی نمیدانم لطفا مرا راهنمایی کنید.
۲۳ شهریور ۱۳۸۷ - 2:41 عصر | سونیا کندی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام خسته نباشید من در 8 مرداد 1363 متولد شدهام میخوام بدونم مصادف با چه ماه قمری است؟
بای
۲۳ شهریور ۱۳۸۷ - 9:36 عصر | مجتبی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و خسته نباشید
میخواستم بدونم که نیمه شعبان سال1349 مطابق چه روزی به تاریخ شمسی میشه؟ ازتون خواهش میکنم من رو راهنمایی کنید. متشکرم
تا حالا چند تا پیام دیگه هم گذاشتم ولی ازتون خبری نشده...
۲۳ شهریور ۱۳۸۷ - 10:22 عصر | ????

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و خسته نباشید
میخواستم بدونم که نیمه شعبان سال1349 مطابق چه روزی به تاریخ شمسی میشه؟ ازتون خواهش میکنم من رو راهنمایی کنید. برام خیلی مهمه. متشکرم
۲۳ شهریور ۱۳۸۷ - 10:24 عصر | hamid

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.من در15 شعبان 1351 به دنیا امدم.لطفا بگویید در چه ماه شمسی بوده است.
۲۴ شهریور ۱۳۸۷ - 9:36 عصر | منیر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در1محرم1400بدنیا آمدم لطفا به شمسی تبدیل کنید
۲۵ شهریور ۱۳۸۷ - 4:55 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام :
من در روز عید قربان سال 1360 متولد شده ام و می خواهم بدانم به سال شمسی چه روز و ماهی است.

با تشکر فراوان
۲۶ شهریور ۱۳۸۷ - 10:04 عصر | گلناز فضلعلی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد عید قربان سال 1361 هستم
۲۶ شهریور ۱۳۸۷ - 10:06 عصر | علی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

ba salam, man shabe 19 ramezane sale 1352 motavaled shodam, lotfan begooid be shamsi che rooz va mahi boode ast. khali mamnoon
۲۷ شهریور ۱۳۸۷ - 3:35 صبح | Hesam

# پاسخ به: تقویم هجری شمسي  

من در بيست ويكم رمضان سال 1351 متولد شده ام لطفا" تاريخ تولدم را به سال شمسي اعلام فرماييد باتشكر
۲۷ شهریور ۱۳۸۷ - 11:17 صبح | علي محمودي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در تاریخ 20/7/1363 بدنیا آمدم لطفا بگوئید به قمری چه روز و ماه و سالی می شود. ممنون
۲۷ شهریور ۱۳۸۷ - 1:51 عصر | مانا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در تاریخ 20/7/1363 بدنیا آمدم لطفا بگوئید قمری آن به روز و ماه و سال کی می شود. ممنون
۲۷ شهریور ۱۳۸۷ - 1:55 عصر | ????

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در تاریخ 20/7/1363 بدنیا آمدم لطفا بگوئید قمری آن به روز و ماه و سال کی می شود. ممنون
۲۷ شهریور ۱۳۸۷ - 1:56 عصر | مانا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در تاریخ 20/7/1363 بدنیا آمدم لطفا بگوئید قمری آن به روز و ماه و سال کی می شود. ممنون
۲۷ شهریور ۱۳۸۷ - 1:57 عصر | ????

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا 17/7/1361 و 9/10/1321 را محاسبه کنید ممنون
۲۷ شهریور ۱۳۸۷ - 2:03 عصر | مانا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
باتشكراززحمات خوب شما
بنده متولد13 اسفند1360به دنيا آمدم.خواستم بدانم درچه روزماه وسال قمري به دنيا آمدم؟
ممنون
۲۸ شهریور ۱۳۸۷ - 6:48 صبح | هادي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام 9 رمضان سال 1350 شمسی، برابر چه روز وماه شمسی است.
۲۸ شهریور ۱۳۸۷ - 2:03 عصر | کاظمی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
ناریخ تولد من در شناسنامه 27 شهریور 1362 هست ولی گفتن روز 26 به دنیا اومدم . البته روز تولدم روز عید قربان بوده و می خواستم لطفا واسم بررسی کنید.ممنون
۲۹ شهریور ۱۳۸۷ - 1:37 عصر | mehrnaz

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

عید قربان سال 1361 در چه ماه و چه روز شمسی است
۳۰ شهریور ۱۳۸۷ - 10:42 صبح | مهری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در سال بيستم مرداد ماه سال 1362 بدنيا آمدم لطفا سال قمري و ميلادي من را با مناسبت روزش برام بفرستيد .
۳۰ شهریور ۱۳۸۷ - 4:13 عصر | رضا اسفندي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من دفعه دوم است که این سوال را می پرسم ولی جوابی دریافت نکردم
روز عاشورای سال 1347 به شمسی چه تاریخی می شود ماه و روز؟
۳۱ شهریور ۱۳۸۷ - 4:31 عصر | راحله

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد نيمه شعبان در سال 1354 شمسي مي باشم. تاريخ دقيق آن چيست?
۳۱ شهریور ۱۳۸۷ - 5:58 عصر | مهدي شفيعي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام. 17 اسفند 1369 به قمری چه روزی می شه ؟ (جواب بدی ها!) ممنون
۳۱ شهریور ۱۳۸۷ - 6:15 عصر | ؟!؟

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام. 17 اسفند 1369 به قمری چه روزی می شه ؟ (جواب بدی ها!) ممنون
۳۱ شهریور ۱۳۸۷ - 6:16 عصر | ؟!؟

# یادت نره جواب بدی!  

17 اسفند 1369 به قمری چه روزی می شه ؟ ها؟ ممنون
راستی . این کد هایی که باید وارد کنیم مشکل روانی دارن . درستم که وارد می کنی میگه اشتباه ! یه سری بهش بزنی ، خودت می بینی .
۳۱ شهریور ۱۳۸۷ - 6:21 عصر | ?!?

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

15تير1363 برابر با چه روزي از سال قمري ميباشد
۱ مهر ۱۳۸۷ - 3:05 صبح | بهنام

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

13 رجب سال 1360 شمسی برابر با چه روزی در تاریخ شمسی است.
۲ مهر ۱۳۸۷ - 4:04 صبح | علی اصغر سلیمانی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام و خسته نباشید
از شما تقاضامندم در صورت مساعدت به اینجانب، تاریخ هجری قمری 6 آبان 1352 را برایم مشخص کرده و بفرستید و اینکه روز 6 آبان 1352 چه روزی از هفته بوده است.
با تشکر فراوان
۹ مهر ۱۳۸۷ - 11:54 صبح | شیرین

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من متولد 17/2/64 هستم لطفا روز و ماه قمری را برای من بفرستید.

با تشکر
۱۱ مهر ۱۳۸۷ - 12:25 عصر | الهه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من 20 روز قبل از ماه رمضان سال 57 بدنیا آمدم چون شناسنامم دقیق ثبت نشده میخام تاریخ دقیق شمسیشو بدونم ممنون میشم راهنماییم کنید با تشکر فراوان
۱۲ مهر ۱۳۸۷ - 6:58 عصر | پیمان ابراهیمی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من متولد 26/10/1360 هستم تقاضا دارم سن تولد اينجانب را به قمري بيان كنيد
۱۷ مهر ۱۳۸۷ - 1:38 عصر | لو لا ور پور

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
خوب هستيد ؟
تاريخ تولد من 25 آذر 1356 هجري شمسي و به عبارتي 16 دسامبر 1977 ميلادي است، لطفا به من بگيد روز تولدم در چه روز از سال 1397 هجري قمري بوده است، ميگن ماه محرم بوده، اما روزش رو نمي دونم
با تشكر
محمد
۲۰ مهر ۱۳۸۷ - 6:22 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.
دوستان محترم، لطف بفرمائید پاسخ معمای سی و نه ساله بنده را به من ایمیل فرمائید. من متولد سال 1348 شمسی هستم. هفده روز مانده به ماه رمضان به دنیا آمده ام. لطفا بفرمائید مطابق چه روزی از سال شمسی است. متشکر می شوم.
قربان شما.
۲۱ مهر ۱۳۸۷ - 6:04 صبح | مهدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 28صفر سال1361 هجری شمسی هستم ولی نمیدانم دقیقا به شمسی چه تاریخی می شود
۲۵ مهر ۱۳۸۷ - 8:05 عصر | رسول فلاحی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

تاريخ تولد من 20/9/1354 ميباشد لطفا پاسخ دهيد در چه روز قمري متولد شده ام . متشكرم
۱ آبان ۱۳۸۷ - 6:37 عصر | غريبه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

27/9/1360
۲ آبان ۱۳۸۷ - 10:33 صبح | ابوذر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام:من در عید قربان سال 1355 (هجری شمسی) به دنیا آمده ام لطفا روز و ماه تولدم به شمسی را مشخص کنید.با تشکر
۵ آبان ۱۳۸۷ - 1:09 عصر | ابراهيم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز تولد امام رضا (ع) در سال 1364 ه.ش دنيا اومدم ميشه به من بگين كدوم روز و كدوم ماه بود
چون تاريخ تولدم تو شناسنامه رو عوض كردن
۶ آبان ۱۳۸۷ - 10:40 صبح | سلام

# تاريخ تولد  

من در روز تولد امام رضا (ع) در سال 1364 ه.ش دنيا اومدم ميشه به من بگين كدوم روز و كدوم ماه بود
چون تاريخ تولدم تو شناسنامه رو عوض كردن
۶ آبان ۱۳۸۷ - 10:46 صبح | alireza

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام و خسته نباشید

من در روز عید قربان سال 1354 به دنیا آمده ام لطفا تاریخ دقیق تولدم را به هجری شمسی ومیلادی بفرمایید . متشکرم
۶ آبان ۱۳۸۷ - 11:18 صبح | علی قاسمی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام و خسته نباشید
من در شب عید فطر سال 1354 متولد شده ام لطفا تاریخ روز و ماه هجری شمسی را بفرماید. باتشکر
۶ آبان ۱۳۸۷ - 10:00 عصر | منصوره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در8تير1362متولدشده ام لطفاتاريخ روز و ماه وسال قمري را بفرماييد.متشكرم
۶ آبان ۱۳۸۷ - 11:58 عصر | فرزانه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

salam.mamnoon misham age befarmaeid 1 mehre 1349 ba che saal va maah va rooze ghamari mosadef ast.montazere javabetan be emailam hastam.ba tashakor
۷ آبان ۱۳۸۷ - 10:38 عصر | toliati

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من متولد 8 تیر 1362 می باشم لطفا تاریخ روز و ماه و سال قمری و میلادی را بفرمایید. متشکرم .
۸ آبان ۱۳۸۷ - 11:01 عصر | فرزانه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 20 فروردین 1369 می باشم لطفا روز و ماه وسال قمری ومیلادی من را بفرمایید . با تشکر.
۸ آبان ۱۳۸۷ - 11:05 عصر | فرناز

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 14 اردیبهشت 1363 می باشم لطفا روز و ماه و سال تولد من را به قمری ومیلادی بفرمایید . متشکرم.
۸ آبان ۱۳۸۷ - 11:07 عصر | پری ناز

# پاسخ به: تقویم هجری قمری وشمسي  

من در تاسوعاي 1353هجري شمسي به دنيا آمده م لطفا روز وماه وسال تولد مرا به شمسي,قمري بفرماييد.
۹ آبان ۱۳۸۷ - 10:38 عصر | رقيه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 19 اردیبهشت سال 1351 می باشم.لطفا روز هفته و تاریخ مقارن میلادی و قمری آن را بفرمائید.
۱۳ آبان ۱۳۸۷ - 5:49 عصر | مقدم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد23رمضان سال1362شمسی هستم.لطفا روز و ماه تولد من را برام میل کنید.خیلی ممنون
۱۳ آبان ۱۳۸۷ - 7:32 عصر | هانیه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

27 رمضان 1351 چه روز شمسی از سال 1351 میباشد ؟ آیا شنبه 20 آبان درسته؟
۱۴ آبان ۱۳۸۷ - 12:03 عصر | ابراهیمی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در سال09/08/1363 متولد شدم خواهشمندم به ميلادي مرا كمك كنيد
۱۴ آبان ۱۳۸۷ - 1:57 عصر | امير

# پاسخ به: تقویم شمسي وميلادي  

سلام من متولد يك روز قبل ميلاد حضرت محمد(ص) در سال 1364 هستم لطفا تاريخ تولدم رو هم به ميلادي و هم به شمسي برام ايميل كنيد
با تشكر فراوان
۱۴ آبان ۱۳۸۷ - 8:27 عصر | مسعود

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.من در تاریخ 11ذیقعده1364 یعنی ولادت امام رضا به دنیا آمدم.می خواستم بدانم به سال شمسی من دقیقا در چه ماه و چه روزی به دنیا امدم. مر سی
۱۷ آبان ۱۳۸۷ - 2:21 عصر | اریانا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در آذر ماه سال 1357 روز اول محرم متولد شده ام لطفا چندم آذرماه بوده است
۱۷ آبان ۱۳۸۷ - 10:54 عصر | شهاب

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من 25 شوال سال 1353 شمسی متولد شده ام چندم ابان میشه؟
۱۹ آبان ۱۳۸۷ - 11:11 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در تاريخ 16 تير 1365 به دنيا آمدم
لطفا روز ماه و سال هجري و ميلادي به من بگوييد؟
۲۲ آبان ۱۳۸۷ - 10:13 صبح | شاپرك

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام، از مطالب جالبتون استفاده کردم. من در تاریخ 8 محرم سال 1364 شمسی متولد شدم می خواستم تاریخ تولدم رو به ماههای شمسی و روزش بدونم
۲۳ آبان ۱۳۸۷ - 11:58 صبح | موسی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام من روز میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه واله یا شهادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه واله متولد شده ام از شما درخواست تعیین تاریخ تولدم در تقویم شمسی را خواستارم با تشکر ار شما
۲۳ آبان ۱۳۸۷ - 8:13 عصر | الطائی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام
من روز میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه واله یا شهادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه واله سال 1364 شمسی متولد شده ام از شما درخواست تعیین تاریخ تولدم در تقویم شمسی را خواستارم با تشکر ار شما
۲۳ آبان ۱۳۸۷ - 8:18 عصر | الطائی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 19 رمضان 1391 هجری قمری متولد شده ام . می خواهم با روز ماه و سال هجری شمسی مطابقت دهم . لطفا مرا کمک کنید.
۲۵ آبان ۱۳۸۷ - 10:30 عصر | علی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با تشکر از شما.
من متولد 24/6/1369 هستم که صفر 1411 میشه اما نمیدونم چه روزیه. ممنون میشم اگه اون تاریخ و برام ایمیل کنید.
۲۶ آبان ۱۳۸۷ - 5:26 عصر | فرهاد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 5ام رمضان سال 1349 بدنيا آمده‌ام. مي‌دانم تاريخ تولد من در ماه آبان است ولي روز دقيق آن را نميد انم . ممنون مي‌شوم اگر تاريخ شمسي تولدم را محاسبه و برايم ارسال كنيد.
۲۸ آبان ۱۳۸۷ - 3:53 عصر | نفيسه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز 8/9/1365به دنیا آمده ام میخواهم بدانم چه روزی از هفته است.با تشکر
۲۸ آبان ۱۳۸۷ - 11:50 عصر | هادی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و تشکر از شما بخاطر زحماتتون خواهشمنم هستم برای من به ادرس ایمیلم روز و ماه تولد م را بگیید پدر و مادر من در 5 محرم 1357هجری شمسی می گویم بدنیا امدم اما بعد شناسنامه گرفتند و دقیق نمی دونم در چه ماهی و چه روزی از روز و ماه شمسی بدنیا امدم لطفا راهنمایی کنید باتشکر
۲۹ آبان ۱۳۸۷ - 6:11 عصر | دریا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

به نام خدا
باسلام و خسته نباشید
لطفا تاریخ های اول اردیبهشت 57 و 2و11 مرداد 64 مطابق چه روزها،ماهها و سالهای قمری و میلادی است؟
باتشکر
۲ آذر ۱۳۸۷ - 8:35 صبح | محمد حسین

# Tarikhe tavalod  

Salam
man tarikhe 15 hejrie shamsi (ramaza) 1357 bedonya omadam
mishe begir che mahi misheh?
mamnun
۴ آذر ۱۳۸۷ - 1:22 صبح | Farnoosh

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام، خسته نباشید. من در تاریخ 8 محرم سال 1364 شمسی متولد شدم می خواستم تاریخ تولدم رو به روز، ماه شمسی بدونم. ضمنا این دومین باریه ازتون درخواست می کنم. خیلی ممنون میشم که اگه ممکن باشه جوابم رو بدین!
۴ آذر ۱۳۸۷ - 7:49 عصر | موسی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
خواهشمند است روز شمسی عید فطر سال 1355 را برای من ایمیل نمائید.
با تشکر
۵ آذر ۱۳۸۷ - 10:43 صبح | ***

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من درسال 1361شمسی و 23رمضان همون سال بدنیااومدم ولی تاریخ تولد مو به روزو ماه شمسی نمیدونم/میتونید کمکم کنید؟؟
۷ آذر ۱۳۸۷ - 2:14 صبح | thanx

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 19 رمضان 1391 هجری قمری متولد شده ام . می خواهم با روز ماه و سال هجری شمسی مطابقت دهم . لطفا مرا کمک کنید.
۷ آذر ۱۳۸۷ - 7:29 صبح | علی رضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 19 رمضان 1391 هجری قمری متولد شده ام . می خواهم با روز ماه و سال هجری شمسی مطابقت دهم . لطفا مرا کمک کنید.
۷ آذر ۱۳۸۷ - 7:31 صبح | علی رضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 19 رمضان 1391 هجری قمری متولد شده ام . می خواهم با روز ماه و سال هجری شمسی مطابقت دهم . لطفا مرا کمک کنید.
۷ آذر ۱۳۸۷ - 7:31 صبح | علی رضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 19 رمضان 1391 هجری قمری متولد شده ام . می خواهم با روز ماه و سال هجری شمسی مطابقت دهم . لطفا مرا کمک کنید.
۷ آذر ۱۳۸۷ - 7:32 صبح | علی رضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز 1/4/1366به دنیا آمده ام میخواهم بدانم چه روزی از هفته است.با تشکر
۸ آذر ۱۳۸۷ - 6:51 عصر | ebrahim

# پاسخ به: تقویم هجری شمسي  

با سلام:من در عید قربان سال 1355 (هجری شمسی) به دنیا آمده ام لطفا روز و ماه تولدم به شمسی را مشخص کنید.با تشکر
۱۰ آذر ۱۳۸۷ - 12:45 عصر | ابراهيم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در تاریخ12/4/1362بدنیا امدم لطفا تاریخ قمری آن را نمیدانم لطفا ان را برایم بگویید. با تشکر
۱۱ آذر ۱۳۸۷ - 8:11 عصر | فهیمه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا تاریخ 15/5/62 را به روز و ماه وسال قمری و میلادی برای من ایمیل کنید با تشکر
۱۲ آذر ۱۳۸۷ - 10:35 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام:من در عید قربان سال 1355 (هجری شمسی) به دنیا آمده ام لطفا روز و ماه تولدم به شمسی را مشخص کنید.با تشکر 09124522080
۱۳ آذر ۱۳۸۷ - 10:31 صبح | عباس

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام:من در عید قربان سال 1355 (هجری شمسی) به دنیا آمده ام لطفا روز و ماه تولدم به شمسی را مشخص کنید.با تشکر 09124522080
۱۳ آذر ۱۳۸۷ - 10:32 صبح | عباس

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام:من در عید قربان سال 1355 (هجری شمسی) به دنیا آمده ام لطفا روز و ماه تولدم به شمسی را مشخص کنید.با تشکر
۱۳ آذر ۱۳۸۷ - 10:34 صبح | MEHRAN

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 19 شعبان 1354 بدنیا امدم روز تولدم بر اساس تاریخ شمسی چه میباشد
۱۳ آذر ۱۳۸۷ - 4:09 عصر | سعید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام،
من در عاشورای سال 1360 بدنیا اومدم، می خواستم بدونم چه روزی و چه ماهی در هجری شمسی می شود؟
با تشکر
۱۳ آذر ۱۳۸۷ - 11:01 عصر | Redona

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

روز 20 محرم سال 1351 بدنيا امدم چه روزي و چه ماهي در هجري شمسي است؟
۱۵ آذر ۱۳۸۷ - 8:58 صبح | نرگس

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من در روز 14 فروردين سال 1361 متولد شده اما مي خواهم سال و ماه و روز تولد خود را برا اساس ماه قمري و ميلادي مشخص كنيد
با تشكر
۱۶ آذر ۱۳۸۷ - 12:50 عصر | ه.ميرجليلي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد روزه عرفه 1354 اما میخوام بدونم چه روز و چه ماه چه سال شمسی هستم لطفا ایمیل بزنید متشکرم
۱۶ آذر ۱۳۸۷ - 6:56 عصر | مجتبی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در تاریخ 1349/01/10 هجری شمسی به دنیا آمدم . لطفا" تاریخ دقیق تولدم را به هجری قمری بیان فرمائید.
۱۸ آذر ۱۳۸۷ - 9:38 صبح | حمید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام میخواهم بدمنم 29 رجب سال 1367 قمری چه تاریخی به شمسی می شود. ممنون میشم اگه جوابو به mailمن بفرستید
۱۸ آذر ۱۳۸۷ - 7:04 عصر | ستاره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام ، لطفا محاسبه كنيد عيد قربان در سال 1347 و سال 1348 برابر با چه روز،ماه، و سال هجري شمسي است و پاسخ را به آدرس پست التر.نيكي من ارسال كنيد. با تشكر
۱۹ آذر ۱۳۸۷ - 1:06 صبح | ترانه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.من در عید قربان سال 1349 و1347 یه دنیا امدم لطفا بفرماید برابر با چه روز و چه ماهی است?
۱۹ آذر ۱۳۸۷ - 12:01 عصر | هاجر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باعرض سلام وخسته نباشید من متولد 1354 هستم لطفا سال قمری ومیلادی ان رابرایم ایمیل کنید
۱۹ آذر ۱۳۸۷ - 4:19 عصر | راد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام من متولد 9 محرم سال 1355 هستم لطفا بفرمایید معادل چه روزی در تاریخ شمسی می باشد با سپاس فراوام - رامتین
۲۰ آذر ۱۳۸۷ - 4:59 عصر | رامتین

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

15 شوال سال 1356 هجري شمسي بر اساس سال شمسي چه روزي ميشود؟
۲۱ آذر ۱۳۸۷ - 12:06 عصر | علي رحيمي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

روز عید قربان سال 1351شمسی معادل چه روزی ازماههای شمسی می باشد.
باتشکر
۲۲ آذر ۱۳۸۷ - 1:16 عصر | موسی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

روز عید قربان سال 1351شمسی معادل چه روزی ازماههای شمسی می باشد.
باتشکر
۲۲ آذر ۱۳۸۷ - 1:17 عصر | موسی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
روز 1348/7/12 شمسی معادل چه روزی و چه ماهی ازماههای قمری می باشد.
باتشکر
۲۳ آذر ۱۳۸۷ - 12:10 عصر | محمد

# پاسخ به: باسلام   

29 محرم الحرام 1353 معادل چه روز و ماه شمسی میباشد . با تشکر
۲۳ آذر ۱۳۸۷ - 6:35 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام. تاریخ تولد من 3/3/1355 میباشد این تاریخ مصادف با چه ماه قمری بوده است؟
۲۴ آذر ۱۳۸۷ - 5:23 عصر | عباس رمزی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز عید قربان سال 1348 شمسی به دنیا آمده ام این روز مصادف با چه روزی در تقویم شمسی است؟؟ لطفا برای من محاسبه کنیدو خیلی ممنون
۲۴ آذر ۱۳۸۷ - 11:33 عصر | کاوه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من متولد تاسوعاي سال1363 شمسي هستم اين روز مصادف چه روزي در تقويم شمسي است؟لطفا به ايميلم بفرستيد.
۲۵ آذر ۱۳۸۷ - 12:56 عصر | حكيمه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام لطفا برایم محاسبه نمایید میلاد امام رضا علیه السلام درسال 1351شمسی چه روزی است باتشکر
۲۶ آذر ۱۳۸۷ - 2:53 صبح | بهروز رمضانخانی

# پاسخ به: تقویم هجری شمسی  

من متولد روز عید قربان 1362 هستم.میخواستم بدونم تو تقویم چندمه؟
۲۷ آذر ۱۳۸۷ - 11:38 عصر | غلامعلی خسروی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد26 اردیبهشت سال1361 هستم میخواستم بدونم توی تقویم میلادی چندمه؟
۲۹ آذر ۱۳۸۷ - 6:11 عصر | سیامک

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من در سال 1362 شب تولد امام رضا (ع) به دنیا آمده ام می خواهم بدانم به تاریخ شمسی و قمری دقیقا چه روز و چه ماهی می باشد. لطفا به آدرس پستی من میل بزنید با تشکر.
۲۹ آذر ۱۳۸۷ - 7:27 عصر | زهرا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

20 شعبان 10 اردیبهشت اما سال و روز رو نمی دونم لطفا جواب بدین مرسی
۳۰ آذر ۱۳۸۷ - 1:14 صبح | زینب

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
می خواستم بدونم 17 ربیع الاول در سال 1361 شمسی چه روزی از تقویم شمسی می باشد . ممنون
۳۰ آذر ۱۳۸۷ - 11:49 صبح | دیاکو مردانبگی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام
من درسال 3/6/1358 به دنیا آمده ام . می خواهم بدانم به تاریخ شمسی و قمری دقیقا چه روز وچه ماهی می باشد. لطفا به آدرس پستی من میل بزنید. با تشکر
۳ دی ۱۳۸۷ - 3:59 عصر | ملکجانی

# پاسخ به: تقویم هجری شمسی   

با سلام من در روز عید قربان 1353 به دنیا آمده ام ولی متاسفانه تاریخ دقیق شمسی آن را نمی دانم لطفا اگر می تونید بفرمایید
۴ دی ۱۳۸۷ - 12:47 عصر | مم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

روزعید قربان 1353
۴ دی ۱۳۸۷ - 12:48 عصر | ??

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام-ميخواهم بدانم محرم در سا ل1349 شمسي در چه فصل و چه ماه شمسي بوده است؟
۶ دی ۱۳۸۷ - 8:49 عصر | محسن

# درخواست تعيين روز تولد  

با سلام
من متولد تاسوعاي 1353 هجري شمسي هستم و ميخواهم روز تولدم را طبق تاريخ شمسي بدانم .لطفا كمكم كنيد و جواب را برايم ايميل كنيد. با تشكر فراوان
۷ دی ۱۳۸۷ - 3:08 عصر | محمد دشتي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام:من در عید قربان سال1362(هجری شمسی) به دنیا امده ام لطفا روز و ماه تولدم به شمسی و روز و ماه و سال میلادی را مشخص کنید.با تشکر
۸ دی ۱۳۸۷ - 3:40 صبح | جلال

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا تاريخ 2/10/1358 را به روز / ماه/سال هجري قمري برايم ايميل كنيد .متشكرم
۸ دی ۱۳۸۷ - 1:39 عصر | مريم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام 4بهمن1369مقارن با چندم رجب است؟
ايملم خرابه لطفاجواب رو به idبفرست(yahoo massenger)
جواب ميدي؟دعات ميکنم دربدر دنبال جوابم بودم
۸ دی ۱۳۸۷ - 4:35 عصر | اهواز

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من روز عيد غدير سال 1345 شمسي به دنيا آمده ام.لظفا تاريخ دقيق شمسي آن را برايم بنويسيد. با تشكر
۸ دی ۱۳۸۷ - 11:33 عصر | فيضي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام:من در عید قربان سال1362(هجری شمسی) به دنیا امده ام لطفا روز و ماه تولدم به شمسی و روز و ماه و سال میلادی را مشخص کنید.با تشکر

۱۰ دی ۱۳۸۷ - 12:26 صبح | جلال

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا تاريج17 / 6/1365 را به روز / ماه/سال هجري قمري برايم ايميل كنيد .متشكرم
۱۰ دی ۱۳۸۷ - 12:34 صبح | قرهاد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام وخسته نباشید.روز اول ماه محرم سال 1353 چه روزی از ماههای شمسی است؟با تشکر
۱۰ دی ۱۳۸۷ - 9:27 صبح | رهرو

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

تقویم قمری سال 1358 را برام ایمیل می کنید؟ خیلی نیاز دارم یک دنیا سپاس
۱۰ دی ۱۳۸۷ - 3:46 عصر | نسرین

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و خسته نباشید
لطفا تاسوعای سال 1354 شمسی چه روزی از ماههای سال شمسی و میلادی است ؟
با تشکر قبلی
۱۱ دی ۱۳۸۷ - 12:48 عصر | آریان کاشانی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام
خواهشمند است جواب مرا بدهید. من درسال 3/6/1358 به دنیا آمده ام . می خواهم بدانم به تاریخ شمسی و قمری دقیقا چه روز وچه ماهی می باشد .
لطفا به آدرس پستی من میل بزنید . با تشکر
۱۱ دی ۱۳۸۷ - 5:58 عصر | ملکجانی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 15 رمضان سال 1384 قمری(1344 شمسی) متولد شده ام لطفا روز و ماه تولدم را به شمسی تعیین بفرمایید. با تشکر
۱۲ دی ۱۳۸۷ - 6:57 عصر | shadian

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.طبق گفته مادرم من درشب بیست وسوم ماه رمضان سال 1363شمسی به دنیااومدم لطفا بفرمایید من درچه روزی از سال شمسی به دنیا اومدم.باسپاس
۱۳ دی ۱۳۸۷ - 10:07 عصر | فاطمه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من 17 دی سال 1362 دنیا اومدم تاریخ قمری آن را لطفا برایم میل کنید.ممنونم
۱۴ دی ۱۳۸۷ - 1:06 عصر | مهسا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

روز 28 صفر در سال 1360 در چه روز و ماهی بوده است متشکرم
۱۵ دی ۱۳۸۷ - 6:23 صبح | مهدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
لطفا" مشخص كنيد روز دهم محرم در سال 1353 دقيقا" به تاريخ شمسي روز چندم از چه ماهي و كدام روز هفته بوده؟
متشكرم
۱۵ دی ۱۳۸۷ - 10:56 صبح | اسماعيل

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
لطف نمایید به من بگویید سی ام فروردین سال 1351 چه روز و چه ماهی از تقویم هجری قمری میباشد؟خیلی دنبال ای موضوع میگردم ولی تا الان موفق نشده ام.
۱۶ دی ۱۳۸۷ - 1:17 عصر | حمید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

mikhaham bedoonam emam ali motevalede che mahi be sale shamsi hastand?va hamintor emam hosein va emam reza
va age mishe begid ke 22 bahmane sale 1369 chand shanbe boode.mamnoonam
۱۶ دی ۱۳۸۷ - 6:35 عصر | kereshmeh

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا به من پاسخ دهید نیمه شعبان سال 1347 هجری شمسی در چه روز وماه ان سال بوده است. با تشکر
۱۶ دی ۱۳۸۷ - 10:09 عصر | حجت اله تاجمیر ریاحی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام به گفته پدر و مادرم در سال 1348 به کربلا رفتن و قبل از مشرف شدن به این مکان مقدس مادرم حامله بوده که در زمان حرکت در تهران درد زایمان گرفت و من در آنجا (زایشگاه فرح) متولد شدم سپس کاروان در روز بعد حرکت کرد و پس از دو ماه دوباره آنها به شهر خودمان برگشتن پدرم می گوید وقتی که ما به کربلا رسیدیم آنها شهر را برای عزاداری آماده می کردند و تاسوعا و عاشورا را را در آنجا بودن من دلم می خواهد تقویم آن سال را داشته باشم تا بدانم زمان دقیق تاریخ و تولدم را در شناسنامه ام 24 فروردین 1348 می باشد و من همیشه فکر می کنم باید متولد اسفند 1348 باشم چون آنها می گویند عید را در آن سال در کربلا بوده اند. اگر امکان دارد برایم تقویم 47 و 48و 49 را بفرستید از شما بی نهایت تشکر را دارم.
۱۷ دی ۱۳۸۷ - 10:09 صبح | زهرا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من در روز عید قربان سال 62 به دنیا اومدم میشه لطفا برام حساب کنید که این روز دقیقا چه روزی میشه؟با تشکر
۱۹ دی ۱۳۸۷ - 7:49 عصر | سلام

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام اميدوارم اطلاعات تخصصي شما بتواند جواب مرا بدهد. من در آذر ماه 1344 مصادف با 13 رجب تولد حضرت علي (ع) به دنيا آمدم ولي روز دقيق آن را بر اساس هجري شمسي نمي دانم در صورت امكان روز دقيق تولد مرا برايم ايميل كنيد . متشكرم
۲۰ دی ۱۳۸۷ - 3:36 عصر | زهرا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من در تاریخ 6 محرم سال 1361 متولد شدم این روز چه روزی از سال شمسی است؟


با سلام من در تاریخ 6 محرم سال 1361 متولد شدم اگه میشه میخوام بدونم با چه روزی از سال شمسی مصادفه؟
۲۱ دی ۱۳۸۷ - 9:58 صبح | زهرا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 10 ربيع الاول سال 1348 بع دنيا امده ام لطفا سال شمسي انرا به من بگوئيد. سپاسگزارم
۲۱ دی ۱۳۸۷ - 11:34 صبح | سهيلا قنبري

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام لطفا دو تاریخ زیر را به قمری تبدیل کنید

12 تیر 1361 شمسی و 22 بهمن 57 شمسی
۲۳ دی ۱۳۸۷ - 12:33 صبح | امیر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من در تاریخ 12 دی ماه سال 1355 بدنیا آمده ام لطفا تاریخ تولدم را به قمری تبدیل فرمائید.
با احترام
۲۳ دی ۱۳۸۷ - 8:53 صبح | طیبه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 13 صفر سال 1348 به دنيا آمده ام لطفا" به من بگوئيد كه تاريخ تولد روز و ماه شمسي من كي بوده است. با تشكر
۲۳ دی ۱۳۸۷ - 12:01 عصر | سالار شمس

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

میخواهم بدانم 31/01/1361 و 17/12/1361 مطابق جه تاریخ قمری است؟ لطفا برایم میل کنید. بسیار سپاسگزارم.
۲۳ دی ۱۳۸۷ - 12:24 عصر | maliheh

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در سال 1362 روز تولد حضرت محمد (17 ربيع الا ول 1362) متولد شده ام ولي متاسفانه تاريخ دقيق تولدم را نمي دانم از شما خواهش مي كنم كه روز و ماه تولدم را در سال 1362 بگوييد.
۲۳ دی ۱۳۸۷ - 1:51 عصر | محمد آزادي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد اربعين 1362 هجري شمسي هستم لطفا تاريخ تولد من به روز و ماه شمسي مشخص كنيد با تشكر.
۲۳ دی ۱۳۸۷ - 5:08 عصر | حسين

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من متولد 24 اسفند 1362(هزار و سيصد و شصت و دو) هجري شمسي هستم . مي خواهم تاريخ تولد دقيق خود را به هجري قمري بدانم.
۲۴ دی ۱۳۸۷ - 9:25 عصر | حامد فرهاد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 19/11/1368 به دنیا امده ام.میخواهم بدانم چه روزی به دنیا امده ام؟
۲۵ دی ۱۳۸۷ - 11:05 صبح | حامد کا که خانی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

اول محرم سال 1357 برابر با چه روزي از چه ماهي در سال 1357 ميباشد.با تشكر
۲۵ دی ۱۳۸۷ - 12:52 عصر | بيتا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام من در عید قربان سال 1354 متولد شدم
تاریخ شمسی و اینکه چه روزی از هفته بدنیا امدم را مشخص نمایید. ممنون
۲۶ دی ۱۳۸۷ - 3:11 عصر | مهدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در سال 1347 متولد شده ام مصادف با تولد حصرت علی (ع) می خواستم به شمسی تبدیل شود تا از تاریخ دقیقش مطلع شوم با تشکر از شما
۲۷ دی ۱۳۸۷ - 11:13 صبح | آرزو

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من متولد دوم رمضان 1354هجری شمسی هستم خواهشمنداست تاریخ دقیق به شمسی رابفرمائید ازشما ممنون میشوم
۲۹ دی ۱۳۸۷ - 7:54 عصر | یعقوب دلال قدیم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 7 ربیع الاول 1362 متولد شدم لطفا به شمسی تبدیل کنید
۳۰ دی ۱۳۸۷ - 12:14 صبح | صیادی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من متولد 22 ارديبهشت 1363 هجري شمسي هستم . مي خواهم تاريخ تولد دقيق خود را به هجري قمري بدانم. با تشكر
۳۰ دی ۱۳۸۷ - 1:11 عصر | Tm

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

بسمه تعالی
با سلام
میخواستم بدانم یکم محرم سال 1349 و 1350 مصادف با چه روزی از ماههای شمسی است ( فرضاً چندمین روز بهمن ماه است .) متشکرم
۳ بهمن ۱۳۸۷ - 5:05 عصر | حسین

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 7 شعبان سال 1362 هستم لطفا به شمسی تبدیل کنید .
۴ بهمن ۱۳۸۷ - 6:30 عصر | آب

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام:من در عید قربان سال1362(هجری شمسی) به دنیا امده ام لطفا روز و ماه تولدم به شمسی و روز و ماه و سال میلادی را مشخص کنید.با تشکر
لطفا به اين id بفرستيد.www.zeive_ja@yahoo.com
۶ بهمن ۱۳۸۷ - 9:58 عصر | جلال

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام:من در عید قربان سال1362(هجری شمسی) به دنیا امده ام لطفا روز و ماه تولدم به شمسی و روز و ماه و سال میلادی را مشخص کنید.با تشکر
لطفا به اين id بفرستيد.www.zeive_ja@yahoo.com
اين 6امين باره كه پيام ميدم و جوابي ندادين
۶ بهمن ۱۳۸۷ - 10:15 عصر | جلال

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام . من متولد هفتم مرداد هزار و سیصدو پنجاه و چهار 7 / 5 / 1354 می باشم . لطفا روز و ماه و سال تولدم را به هجری قمری مشخص نمایید و برایم به ایمیلم ارسال نمایید
با تشکر خداوند به شما جزای خیر بدهد انشاالله
یا علی
۸ بهمن ۱۳۸۷ - 4:48 صبح | امید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام . من متولد هفتم مرداد هزار و سیصدو پنجاه و چهار 7 / 5 / 1354 می باشم . لطفا روز و ماه و سال تولدم را به هجری قمری مشخص نمایید و برایم به ایمیلم ارسال نمایید
با تشکر خداوند به شما جزای خیر بدهد انشاالله
یا علی
yaali_omid@yahoo.com
۸ بهمن ۱۳۸۷ - 4:51 صبح | امید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام. همسر من متولد 9 تير 1351 است. لطفا روز هفته اين تاريخ را براي من ايميل كنيد. با تشكر
۸ بهمن ۱۳۸۷ - 8:59 صبح | اعظم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در عيد قربان سال 1349هجري شمسي متولد شدم لطفا روز و ماه هجري شمسي تاريخ تولد من رو اگر زحمت نيست بگوييد
۸ بهمن ۱۳۸۷ - 1:03 عصر | محمد شفيعي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 1350 هجري شمسي و8 محرم هستم.متاسفانه تاريخ روز و ماه هجري شمسي و قمري را نميدانم اگر تاريخ تولد مرا به ايميل من بفرستيد ممنون ميشم
۱۴ بهمن ۱۳۸۷ - 5:44 عصر | بهاره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 12 خرداد 63 هستم لطفا تاريخ قمري رو واسم ميل بزنيد
ممنون
۱۵ بهمن ۱۳۸۷ - 12:05 عصر | reza

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

عید قربان سال 1344به شمسی چی می شه؟
باتشکر
۱۵ بهمن ۱۳۸۷ - 3:58 عصر | نادر

# پاسخ به: تعیین دقیق تقویم هجری قمری  

درتاریخ 4/9/1357درآذرماه بدنیاآمدم میدانم که دردهه آخرماه ذی الحجه بدنیا اومدم باتوجه باینکه ماههای قمری 29یا30روزه میباشدنمیتوانم دقیقا"روزی راکه بدنیا اومدم رو پیداکنم.لطفا"تقویم سال 57وتقویم سال قمری رو برام ایمیل کنید وهمچنین روتاریخ قمری تولدم رو .بسیارممنون وسپاسگزارم.
۱۷ بهمن ۱۳۸۷ - 12:57 صبح | leila

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.من با برنامه تبدیل تاریخ شما کار کردم و به دقت روز تولدم 27/5/1982 محاسبه شد.اما چگونه میتوانم از روز آن در هفته مطلع شوم.تقویم سالهای گذشته را چطور به دست بیاورم؟اگر ممکن است برایم ایمیل کنید.متشکرم
۱۷ بهمن ۱۳۸۷ - 12:34 عصر | a.p

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 3محرم 65 بدنیا امده ام لطفا روز و ماه هجری شمسی و میلادی را مشخص کنید . با تشکر
۱۷ بهمن ۱۳۸۷ - 10:27 عصر | پری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 3محرم 65 هستم لطفا روز و ماه هجری شمسی و میلادی را مشخص کنید . با تشکر
۱۷ بهمن ۱۳۸۷ - 10:30 عصر | پری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
لطفا ً اعلام کنيد روز پنجم محرم سال 1339 شمسي برابر کدام روز و برج شمسي ميباشد. در صورت امکان تقويم 1339 شمسي را ارسال نماييد.
با تشکر و احترام
۱۹ بهمن ۱۳۸۷ - 3:10 عصر | مجيد اعلا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام لطفا اعلام كنيد دهم رمضان سال 1361 شمسي برابر با كدام روز و ماه شمسي مي باشد
۱۹ بهمن ۱۳۸۷ - 11:45 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در تاریخ 21 رمضان در سال 1359هجري شمسي متولد شدم .
لطفا روز و ماه هجري شمسي تاريخ تولد من رو اگر زحمت نيست بگوييد.
بسیار متشکرم
۲۰ بهمن ۱۳۸۷ - 4:50 عصر | سعید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام. من در تاريخ 13 صفر 1349 بدنيا آمدم لطفاٌ معادل شمسي آن را بفرمائيد. ممنونم
۲۱ بهمن ۱۳۸۷ - 8:02 صبح | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در تاریخ 30 فروردین 1346 به دنیا آمدم لطفا معادل سال قمری ان را برایم بفرستید.بسیار متشکرم
۲۱ بهمن ۱۳۸۷ - 8:49 صبح | غلامحسین محمد نژاد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

روز 28/2/1357 هجري شمسي مصادف باكدام روز وماه وسال هجري قمري است.
۲۱ بهمن ۱۳۸۷ - 4:02 عصر | مهدي شجاع

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سال 1343 شمسی مصادف با کدوم سال قمریه؟اگر جواب رو به ایمیلم بفرستید ممنون میشم.
۲۱ بهمن ۱۳۸۷ - 6:18 عصر | غزل

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سال 1343 شمسی مصادف با کدوم سال قمریه؟اگر جواب رو به ایمیلم بفرستید ممنون میشم.
۲۱ بهمن ۱۳۸۷ - 6:20 عصر | غزل

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
بنده متولد روز عيد قربان در سال 1349 مي باشم لطف کنيد تاريخ شمسي آنرا برايم مشخص کنيد با تشکر
۲۲ بهمن ۱۳۸۷ - 6:09 عصر | غلامرضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام میخواستم بدانم که ماه رمضان سال 51 مصادف با کدام ماه شمسی میباشد ؟ آیا مهر است یا آبان ؟ میشود تاریخ دقیق آن را ذکر کنید ؟ ممنون
۲۲ بهمن ۱۳۸۷ - 6:12 عصر | افسانه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 2/11/1358به دونیا آمده ام .مطابق تاریخ میلادی وهجری شمسی چه تاریخی میشود؟
۲۳ بهمن ۱۳۸۷ - 5:08 عصر | یاشیل سویرلی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز عید قربان سال 1352 به دنیا آمده ام. لطفاً روز و ماه دقیق این روز را به شمسی بفرمائید. با تشکر
۲۵ بهمن ۱۳۸۷ - 12:41 صبح | امیر اسماعیل

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و تشکر از شما.من در روز اربعین حسینی که در سال 1363 واقع شده متولد شده ام.می خواستم تاریخ شمسی آن را محاسبه وبرایم ارسال نمایید. با تشکر
۲۶ بهمن ۱۳۸۷ - 3:45 عصر | علی رضا مصری پور

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام و خسته نباشید. من در تاریخ 28 صفر 1363 به دنیا آمده ام. لطفا روز و ماه تولد من را به شمسی بفرمایید. البته فکر می کنم در ماه آبان به دنیا آمده ام. ممنونم.
۲۶ بهمن ۱۳۸۷ - 9:00 عصر | مریم

# پاسخ به: تاریخ تولد  

با سلام
لطفا روز تولد امام رضا در سال 1364 را برایم ایمیل کنید ممنون میشم
۲۷ بهمن ۱۳۸۷ - 9:11 عصر | علیرضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
نشریه هم دارید
۲۹ بهمن ۱۳۸۷ - 2:57 عصر | علی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من در سال 1352 هجری شمسی روز عید قربان متولد شده ام
لطفا تاریخ تولد دقیق شمسی مرا ایمیل نمایید . پیشاپیش از جنابعالی تشکر میگردد.
۳۰ بهمن ۱۳۸۷ - 3:40 عصر | رضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

lمن كل ماهاي هجري قمري يعني مصادف با چه روز هاي -ماه هجري شمسي درسال 1365 (27 اردوبهشت 1365 و 20 دي ماه 1365)و معرفي مكان يابي محل تقويم 1365 متشكرم
۱ اسفند ۱۳۸۷ - 1:09 عصر | رويا ملوسي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

27 اردوبهشت 1365 متشكرم
۱ اسفند ۱۳۸۷ - 1:12 عصر | رويا ملوسي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
لطفا روز عید فطر سال 51و52 را به تاریخ شمسی برای من محاسبه کنید و به آدرس ایمیلم بفرستید.
متشکرم
۵ اسفند ۱۳۸۷ - 12:44 عصر | سید حسین نیکدل

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

دخترم در 14 فروردین سال 1376 هجری شمسی به دنیا آمده لطفا تاریخ روز و ماه و سال قمری او را برایم ارسال کنید
۵ اسفند ۱۳۸۷ - 2:09 عصر | شادی امیر نصری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا تاریخ قمری(سال-ماه-روز)14 مهرسال 1347 رابه ایمیل من ارسال کنید با تشکر
۵ اسفند ۱۳۸۷ - 2:14 عصر | نازیلا فخیم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من در روز تولد امام محمد باقر در سال 67 به دنيا آمدم مي خواستم اين تاريخ را به هجري شمسي بدانم.با تشكر
۵ اسفند ۱۳۸۷ - 4:44 عصر | عاطفه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلم من در اولين يا دومين روز ماه رمضان 1358 متولد شدم نميدونم با كدوم روز و ماه سال شمسي مصادف است ميشه لطف كنيد و واسم ايميل كنيد يه دنيا ممنون
۷ اسفند ۱۳۸۷ - 10:14 صبح | فريبا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام

من متولد 13 اسفند 1362 هستم لطفا تاريخ قمري و ميلادي اين روز را برايم ايميل كنيد. سپاسگذارم
۱۰ اسفند ۱۳۸۷ - 2:54 عصر | الناز

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

ماه رمضان در سال 1354 برابر چه ماه شمسی بوده است با تشکر
۱۰ اسفند ۱۳۸۷ - 5:35 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

15 رمضان 1353 برابر با چه روز و ماه از سال 1353 خورشيدي مي باشد . با كمال تشكر
۱۱ اسفند ۱۳۸۷ - 10:08 عصر | سيد حسن

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

15 رمضان 1353 برابر با چه روز و ماه از سال 1353 خورشيدي مي باشد ، لطفا به آدرس پست الكترونيكي من ارسال نماييد . با كمال تشكر
۱۱ اسفند ۱۳۸۷ - 10:11 عصر | سيد حسن

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

12 مرداد 1358 خورشيدي برابر با چه روز ، ماه و سال از سال قمري مي باشد ، لطفا به آدرس پست الكترونيكي من ارسال نماييد
۱۱ اسفند ۱۳۸۷ - 10:16 عصر | رضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

3 اذر 1355 برابر با چه روز ماه و سلا قمری می باشد.لطفا به آدرس پست الكترونيكي من ارسال نماييد
۱۳ اسفند ۱۳۸۷ - 9:25 صبح | m

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام 25ذالقعده سال 1348شمسی چه روز وماه شمسی بوده است
۱۳ اسفند ۱۳۸۷ - 1:29 عصر | ناصر صادقی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 16 دی سال 1361 هستم می خواهم بدانم این تاریخ برابر با چه روز وماه وسال میلادی هست
۱۳ اسفند ۱۳۸۷ - 6:02 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد شعبان 1357 هستم می خوام بدونم به شمسی چه ماهی میشه؟
۱۳ اسفند ۱۳۸۷ - 9:57 عصر | mamad

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام روز 10 ذی الحجه (عید قربان) سال 1405 و1404 قمری برابر با چه تاریخ شمسی است؟با تشکر
۱۴ اسفند ۱۳۸۷ - 12:13 عصر | فاطمه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سال 59
۱۴ اسفند ۱۳۸۷ - 1:48 عصر | زهرا ص

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

25بهمن 59
۱۴ اسفند ۱۳۸۷ - 1:51 عصر | زهرا ص

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
برنامه هایی هستن که تاریخ شمسی(و میلادی) رو به قمری تبدیل میکنن اما تمام این برنامه ها(که من دیدم) ممکنه یک روز(حداکثر یک روز) خطا داشته باشن. من چون دارم یه برنامه تقویم گرافیکی(با پشتیبانی از میلادی و شمسی و قمری و کلی امکانات جالب) مینویسم، مجبور شدم طول ماههای قمری رو طبق تقویمهای چاپی در یک دیتابیس ذخیره کنم(برای این چند سال اخیر) تا این یک روز خطا(ی احتمالی) حداقل برای این سالهای اخیر(84 تا 88) برطرف بشه. اما دوست دارم کلا بتونم این مشکل رو حل کنم(برای تمام سالها). یعنی میخوام الگوریتمی که ازش توی تقویمهای چاپی(که مطابق تقویم رسمی ایران هست) رو داشته باشم. فکر کنم مؤسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران این تقویم رسمی کشور رو محاسبه میکنه. آیا برنامه یا الگوریتمی که این جنابان استفاده میکنن در دسترس هست یا اینکه اعلام نمیکنن؟
ایمیل بنده:
saeed.gnu AT gmail DOT com
ممنون میشم اگه بتونید کمکم کنید
۱۴ اسفند ۱۳۸۷ - 2:03 عصر | سعید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

اگه به این صفحه ویکی پدیا سر بزنید
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_calendar
توی قسمت آخر یعنی Date converters لینک چند تا از این برنامه های رو گذاشته.

اینم وبلاگ بنده:
saeedgnu.wordpress.com
۱۴ اسفند ۱۳۸۷ - 2:21 عصر | سعید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام-من در سال 16 ذیحجه سال 1351 متولد شدم.میخواستم بدونم به سال شمسی چه روزی است>؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
answer plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
۱۵ اسفند ۱۳۸۷ - 11:28 عصر | hediye

# پاسخ به: تقویم هجری قمری با سلام ذر17/5/1361متولد شده ام سال قمری ان چه روزی است با تشکر  

17/5/1361بر اساس سال قمری
۱۸ اسفند ۱۳۸۷ - 8:01 صبح | نجمه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متوتد21/07/1360 هجری شمسی هستم. سال قمری ان چیست
۱۸ اسفند ۱۳۸۷ - 12:21 عصر | تقی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من در سال 5 مهر 1364 بدنیا امده ام لطفا تاریخ تولد قمری و میلادی من را بگویید متشکرم.
۲۱ اسفند ۱۳۸۷ - 10:52 صبح | زهره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من روز عید غدیر سال 1352 متولد شده ام می شه بگین چه روزی از تاریخ شمسی سال 1352 است
متشکرم
۲۱ اسفند ۱۳۸۷ - 8:20 عصر | زهرا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.من 23 خرداد 1364 به دنیا اومدم میخوام ببینم میشه بگید چندم ماه رمضان بوده؟
و اینکه اون روز چه روزی از هفته ی ایرانی بوده؟
خیلی برام مهمه.سرنوشت سازه.به تمام مقدسات قسمتون میدم جوابم را به ایمیلم بفرستید..
۲۲ اسفند ۱۳۸۷ - 5:18 عصر | مینو

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام:من در عید قربان سال1362(هجری شمسی) به دنیا امده ام لطفا روز و ماه تولدم به شمسی و روز و ماه و سال میلادی را مشخص کنید.با تشکر
۲۴ اسفند ۱۳۸۷ - 11:34 صبح | فاطمه رضايي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در28صفرسال 1350 بدنيا امده ام لطفا تاريخ دقيق هجري شمسي رابرام اعلام نماييد
۲۵ اسفند ۱۳۸۷ - 9:24 صبح | عظيمي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
17 ربيع الاول سال 1361شمسي معادل چه روزي از تقويم شمسي است؟
ممنونم
۲۸ اسفند ۱۳۸۷ - 12:59 عصر | راضيه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.من در روز 30 مرداد 64 متولد شدم لطفا روز تولدم را(شنبه - يكشنبه..؟) حساب كنيد ؟
۲۹ اسفند ۱۳۸۷ - 2:22 عصر | گلبرگ

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام و تبریک سال نو.من در تاریخ 8دی 1345بدنیا آمدم.میخواستم تاریخ تاریخ دقیق سال ماه روز هجری آن را بدانم.با تشکر از زحمات شما.لطفا به ایمیل من ارسال کنید.ممنون.
۲ فروردین ۱۳۸۸ - 1:54 عصر | مژگان فللاح

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام و تبریک سال نو.من در تاریخ 8دی 1345بدنیا آمدم.میخواستم تاریخ تاریخ دقیق سال ماه روز هجری آن را بدانم.با تشکر از زحمات شما.لطفا به ایمیل من ارسال کنید.ممنون.
۲ فروردین ۱۳۸۸ - 1:56 عصر | مژگان فللاح

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام ! سال نو مبارک ...!

من متولد سال 1349 هجری شمسی ( تیر / مرداد ماه ) هستم . لطفا ماه ،روز و سال تولد مرا به هجری قمری به ایمیل ام ارسال فرماایید . ( به عبارت دیگر ، تیر و مرداد 1349 برابر است با کدام ماه های قمری ؟ ) .

ممنون
۳ فروردین ۱۳۸۸ - 11:18 صبح | ناناز مهر شاد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

ممنون از موضوع جالبتون.
سوال من اینه که روز 28 اسفند سال 1348 مصادف با چه تاریخی از تقویم هجری قمری است؟
ممنون می شم اگه پاسخ رو برام ایمیل کنید
۴ فروردین ۱۳۸۸ - 1:23 عصر | دیبا

# پاسخ به: نظرات داده شده  

ازتمامی دوستانی که نظرات خود را در اینجا مطرح کرده اند سپاسگذارم و عذر خواهی می کنم که اینقدر زمان ندارم که بتوانم پاسخ سوالاتشان را به ایمیلشان ارسال کنم.

پیشنهاد می کنم تقویم جلالی (نسخه 4.5 ) را دانلود کنید و با استفاده از آن تاریخ هجری قمری از سال 1306 شمسی تا پایان 1388 شمسی را در اختیار داشته باشید و بتوانید معادل تاریخ های مورد نظرتان را به راحتی بیابید.

شاد و پیروز باشید
۴ فروردین ۱۳۸۸ - 11:46 عصر | فاطمه طاهریان

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز تولد امام زمان در سال 1351 شمسي به دنيا آمده ام مي خواهم بدانم در چه ماه و روزي به دنيا آمده ام
۹ فروردین ۱۳۸۸ - 3:09 عصر | ر‍زا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا به من بگین که عید قربان در سال 1360 چه روز وچه ماهی بوده.
با تشکر فراوان
۱۱ فروردین ۱۳۸۸ - 11:36 صبح | Mohammad Ali Saeidy

# پاسخ به: نظرات   

لطفا تقویم نسخه 4.5 را از صفحه اول وبلاگ دانلود کنید و پاسخ سوالهایتان را برای تبدیل تاریخ بدست آورید.
۱۳ فروردین ۱۳۸۸ - 8:32 عصر | فاطمه طاهریان

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

15 رمضان سال 1353 شمسی معادل چه روزی از سال شمسی می باشد.
۱۷ فروردین ۱۳۸۸ - 9:37 صبح | محمد رسولی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام تولد امام رضا (ع) در سال 1351 چه تاریخی بود؟
لطفا تقویم سال 1351 و1355و 1381 را به ایمیلم بفرستید.
متشکرم
۱۹ فروردین ۱۳۸۸ - 3:43 عصر | فاطمه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من در 6 محرم روز جمعه سال 1361 متولد شده ام مي خواستم اگر ممكن است روز تولدم را به سال شمسي برايم ارسال كنيد
با تشكر
۱۹ فروردین ۱۳۸۸ - 11:43 عصر | حسين عظيمي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من در تاسوعای 1348 شمسی متولد شده ام لطفا تاریخ روز وماه شمسی آن را برایم ایمیل کنید
باتشکر....
۲۰ فروردین ۱۳۸۸ - 2:28 عصر | احسان

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام و خسته نباشید.
روز 15 بهمن در این سالها(1351 الی 1355 )چندشنبه بود؟لطفاپاسخ را برایم ارسال نمائید؟
باتشکر
۲۲ فروردین ۱۳۸۸ - 1:28 عصر | ل ف

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولدعیدقربان1350هستم -لطفا"به من بفرمایید چه روزوماه شمسی متولد شدم.ممنونم.
۲۳ فروردین ۱۳۸۸ - 1:09 صبح | کیا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 29/5/1346 هستم، ممنون میشوم که معادل هجری قمری تاریخ فوق را برایم ایمیل نمائید.
۲۳ فروردین ۱۳۸۸ - 10:58 صبح | امیر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در عید قربان 1344 شمسی بدنیا آمده ام لطفا تاریخ تولد دقیق مرا به هجری شمسی بفرمایید.
۲۵ فروردین ۱۳۸۸ - 2:10 صبح | saeed

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در عید قربان 1344 شمسی بدنیا آمده ام لطفا تاریخ تولد دقیق مرا به هجری شمسی بفرمایید.
۲۵ فروردین ۱۳۸۸ - 2:11 صبح | saeed

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 24 فروردین 1353 به دنیا آمدم. لطفا تاریخ تولد مرا به هجری قمری بفرمایید.
متشکرم
۲۵ فروردین ۱۳۸۸ - 11:36 صبح | محمد رضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام .. میخواستم ببینم عید قربان سال 1363 در چه روزی و ماه از سال 1363 بوده .. ممنون میشم راهنمایی کنید
۲۵ فروردین ۱۳۸۸ - 10:24 عصر | حسین

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام لطفا" بفرماييد عيد فطر سال 1363 معادل چه روزي است {هجري شمسي}
۲۶ فروردین ۱۳۸۸ - 4:33 عصر | بنت الحدا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.لطفا اگر برایتان امکان دارد به سوال من نیز پاسخ دهید

میخواستم بدانم 12 ماه رمضان سال 1350 در چه ماهی بوده؟(ابان یا آذر)

بی نهایت ممنون
۲۹ فروردین ۱۳۸۸ - 6:11 عصر | شبنم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.لطفا اگر برایتان امکان دارد به سوال من نیز پاسخ دهید

میخواستم بدانم 12 ماه رمضان سال 1350 در چه ماهی بوده؟(ابان یا آذر)

بی نهایت ممنون
۲۹ فروردین ۱۳۸۸ - 6:56 عصر | شبنم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 01/03/1353 بدنيا آمده‌ام روز تولد و تاريخ ميلادي تولدم را مي‌خواستم
با سپاس فراوان
۳۰ فروردین ۱۳۸۸ - 12:23 عصر | مريم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

تاریخ شمسی تاسوعای سال 1361 چیه؟
۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 11:01 صبح | محی الدین

# پاسخ به: تبديل به تاريخ شمسي  

من متولد27صفردرسال49شمسي هستم.روزتولدم به شمسي چه روزي ازارديبهشت است
۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 2:18 صبح | علي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من متولد عید قربان سال 43 شمسی هستم .روز تولدم به شمسی چه روزی میشه ؟
۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 3:41 عصر | حمید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام
لطفا تاریخ های زیر را برایم به قمری بنویسید:
1362/11/27
1360/1/10
1372/7/27
۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 7:58 عصر | خاطره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز شهادت امام رضا در سال 64 بدنيا آمده ام ميخاهم بدانم به تاريخ شمسي دقيقا چه روزي ميشود با تشكر
۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 7:58 صبح | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
بنده در روز عید قربان سال 1335 هجری شمسی بدنیا آمده ام . میخواهم تاریخ تولد دقیق ام را به تاریخ شمسی برایم ارسال فرمائید.
متشکرم
۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 6:32 عصر | ابراهیم سلیمی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
بنده در سالروز میلاد آقا امام رضا دز سال 1347 شمسی متولد شده ام. لطفاً تازیخ تولد دقیق بنده را به شمسی محاسبه فرمائید.
متشکرم.
۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 6:42 عصر | رضا علیزاده

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
لطفا 19 رمضان سال 1346 را برای بنده روز و ماهش را به شمسی و سالش را به قمری تبدیل کرده و هر چه روزدتر در صورت امکان ارسال فرمائید .
با تشکر
۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 9:01 عصر | علی علیزاد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام می خواستم بدانم 15 صفر سال 1363 شمسی چه روزی در تقویم شمسی است . سپاسگذارم
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 11:09 عصر | ناصری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام ، ظاهراً متولد 15/3/50 هستم ولی مادرم می گوید من متولد سال 49 هستم و ماه رمضان بدنیا امدم ولی ماه شمسی رو به یاد نداره زحمت میکشید برام ایمیل کنید.
۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 2:34 عصر | فریده

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و عرض ادب .ضمن تشکر فراوان از شما خواهشمندم لطف فرموده و تاریخ 3 جمادی الثانی سال 1348 قمری را به شمسی تبدیل فرمائید.
سپاسگذارم.
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 1:34 عصر | امید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام.من در 1/مهر/1361 هجري شمسي بدنيا امدم.ميخام بهبينم هجري قمري چه تاريخي ميشه بطوره كامل اگه تاريخ تركيشم بگي لطف كرديد.
۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 7:02 عصر | saeed

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 20/9/64 به دنیا آمدم . میخواستم اگه میشه تاریخ قمری تولم رو بهم بگی ! متشکرم
۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 2:29 صبح | محمدرضااکبرزاده

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و احترام
من در 16 صفر سال 1355 شمسی به دنیا امده ام. خواهشمند است تاریخ روز و ماه تولد شمسی من را ارسال کنید. خیلی ممنون میشم.
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 12:09 عصر | آمنه علایی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام واحترام
بنده دوتا تاریخ تولد داشتم می خواستم زحمت بکشید تبدیل به هجری قمری کنید بسیا ر ممنونم.
27/9/1365
17/2/1356
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 2:15 عصر | امیر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

روز نيمه شعبان در سال 1354 شمسي برابر با چه تاريخ شمسي در سال 1354 است؟
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 10:43 صبح | ندا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

روز ولادت حضرت علی در سال 1351 برابر با چه تاریخ شمسی در سال 1351 است؟
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 3:05 عصر | مرضیه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام

من متولد 18 صفر سال 1384 هجری قمری هستم . میخواستم بدانم این تاریخ برابر با چه تاریخ شمسی در سال 1344 است؟
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 7:37 عصر | عاطفه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام.میخواستم بدونم روز عید قربان سال1362کدام ماه وچه روزی از تقویم شمسی است؟
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 8:27 عصر | غلامعلی خسروی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.لطفا تاريخ دقيق اولين روز ماه رمضان در سال 1347شمسي را به آدرس بنده ايميل كنيد.
۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 8:31 عصر | جعفر رياضي مهر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.لطفا تاريخ دقيق اولين روز ماه مبارك رمضان در سال 1347شمسي را به ايميل بنده ارسال نماييد.ممنونم
۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 8:35 عصر | جعفر رياضي مهر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام. من در تاریخ 12/12/1352 متولد شدم تاریخ تولدم رو به سال قمری میخواهم اگه ممکنه برام ایمیل بزنید.
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 1:07 عصر | fihv

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 11 محرم سال 1357 بدنيا آمده ام لطفا بفرماييد چه ماه و چه روز شمسي بوده ام
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 6:19 عصر | زمان تولد

# تبدیل ماه قمری به خورشیدی  

لطفا بگویید 24 اسفند 1365 کدام روز از روزهای هفته بوده
و همچنین 10 شعبان سال 1362 برابر با چه روز و چه ماهی از سال خورشیدی
بوده است.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 8:52 صبح | زهره

# تبدیل ماه قمری به خورشیدی  

لطفا بگویید 24 اسفند 1365 کدام روز از روزهای هفته بوده
و همچنین 10 شعبان سال 1362 برابر با چه روز و چه ماهی از سال خورشیدی
بوده است.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 8:54 صبح | زهره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام، لطفا بگویید 7 فروردین سال 1362 شمسی مصادف با چه ماه و رور و سال قمری است؟
۱ خرداد ۱۳۸۸ - 5:26 عصر | سوده کاظمی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

تولد من 14 آبان 1363 است روز آن را نمي دانم . چند شنبه است؟
۲ خرداد ۱۳۸۸ - 3:47 عصر | فهيمه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 14 آبان ماه 1363 هستم . تولد من در چه روزي از ايام هفته است؟
۲ خرداد ۱۳۸۸ - 3:50 عصر | fahimeh

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 4 خرداد 1361 هستم لطفا تاریخ قمری دقیق این روز رابرام بفرستید. ممنونم
۳ خرداد ۱۳۸۸ - 10:08 صبح | حامد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام.
لطفا مرا راهنمایی کنید. تاریخ قمری دقیق و روز هفته تاریخهای زیر را میخواهم.

1349/07/22
1352/03/31
1353/03/31
بسیار ممنونم.
۳ خرداد ۱۳۸۸ - 12:06 عصر | leono

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام.
لطفا مرا راهنمایی کنید. تاریخ قمری دقیق، و روز هفته تاریخ های زیر را میخواهم.

1349/07/22
1352/03/31
1353/03/31
بسیار ممنونم.
۳ خرداد ۱۳۸۸ - 12:10 عصر | leono

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام بنده در عید قربان سال 1345 بدنیا آمدم . لطفا روز وماه دقیق را به شمسی برایم بنویسید
۳ خرداد ۱۳۸۸ - 12:13 عصر | محترم قره خانلو

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام. می خواستم ببینم 15 رمضان سال 1349 مصادف با چه روزی با شمسی می گردد. لطفا من را راهنمایی کنید؟ متشکرم.
۳ خرداد ۱۳۸۸ - 11:22 عصر | azam

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من 7 ربیع الاول1391 قمری به دنیا اومدم لطفا به شمسی برگردونید
۴ خرداد ۱۳۸۸ - 10:10 صبح | eli

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز3 تیر ماه سال 54 بدنیا آمدم سال هجری قمری را می خواهم
۴ خرداد ۱۳۸۸ - 10:28 صبح | مریم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در اسفند سال 60 بدنیا اومدم لطفا به سال هجری قمری برگردونید متشکرم
۴ خرداد ۱۳۸۸ - 10:36 صبح | نیر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من در دی 1351 هجری شمسی متولد شدم سال هجری قمری را میخوام
۴ خرداد ۱۳۸۸ - 11:50 صبح | رسولی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من در روز وفات امام صادق در سال 1348 شمسی متولد شدم. روز و ماه تولدم را به تاریخ شمسی محاسبه و برایم ایمیل کنید
۴ خرداد ۱۳۸۸ - 9:07 عصر | لیلا قابلی

# پاسخ به: تقویم هجری شمسی  

سلام تاریخ تولد من در روز شهادت امام صادق در سال 1348 بوده. لطفا این روز را به تاریخ شمسی محاسبه و برایم ایمیل کنید
۴ خرداد ۱۳۸۸ - 9:12 عصر | لیلا قابلی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام لطفا به من بگویید 15 رمضان 1349 مصادف با چه روز شمسی می باشد
۵ خرداد ۱۳۸۸ - 9:33 صبح | azam

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.متن خیلی جالبی بود. من متولد 1363.1.14 هستم میشه به من بگین تاریخ تولدم به هجری قمری.ممنون
۶ خرداد ۱۳۸۸ - 1:30 عصر | نگار

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
متولد چهارم فروردین سال 1360 هستم. می شه لطفاً مشخص فرمائید که اولاً این روز در تقویم هجری قمری چه تاریخی بوده و ثانیاً این روز مصادف با چه مناسبتی بوده است؟ سپاسگزارم
۸ خرداد ۱۳۸۸ - 10:33 صبح | طلا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

salam.mikhastam bedoonam 15 ramezane 1363 shamsi motabegh ba chandome khordade oon sal boode?mishe lotfan sari javab bedid?
۸ خرداد ۱۳۸۸ - 1:50 عصر | mina

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
لطفا بفرمایید 13 ر جب سال 1344 هجری شمسی جه روز و ماهی از همان سال هجری شمسی بوده است.
با تشکر
۸ خرداد ۱۳۸۸ - 11:47 عصر | سمیر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من سال 1361 شمسي بدنيا اومدم
ماه و روز تولدم را نميدونم
فقط بهم گفتن 20 محرم
20 محرم چه روز و ماه سال شمسي 61 مي شود لطفا واسم ايميل كنيد
مرسي
۹ خرداد ۱۳۸۸ - 2:35 عصر | leila

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام دوستان
میتونین به من بگین که تولد حضرت عباس در سال 1362 مقارن با چه تاریخ شمسی و میلادیه
۱۰ خرداد ۱۳۸۸ - 1:52 عصر | عباس غفوریان

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 17 خرداد سال 1364 هستم و تاریخ تولدم به هجری قمری را نمیدانم. میشه برام بگید
۱۷ خرداد ۱۳۸۸ - 9:10 عصر | محبوبه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 30 دی 1362 هستم. تاریخ قمری اونو رو میشه بهم بگید؟ممنون
۱۸ خرداد ۱۳۸۸ - 3:47 عصر | سودابه

# پاسخ به: تقویم هجری شمسی  

من متولد 10 ذی الحجه (عید قربان) سال 1354 هجری شمسی هستم روز و ماه شمسی اون را در صورت امکان بهم بگید ممنون
۲۰ خرداد ۱۳۸۸ - 10:22 صبح | زهرا امیری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در تاریخ 15 تیر 1362 بدنیا آمدم لطفا ماه قمری آن را بگویید متشکرم
۲۲ خرداد ۱۳۸۸ - 12:52 عصر | علیرضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من در تاریخ 19 رمضان سال1353 متولد شدم روز و ماه شمسی آن را می خاهم
۲۴ خرداد ۱۳۸۸ - 10:23 صبح | اکبری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در تاریخ 8 رمضان سال 1349 متولد شده ام تاریخ روز و ماه شمسی تولدم را می خواهم.
۲۴ خرداد ۱۳۸۸ - 11:20 صبح | بتی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد روز قربان سال 1349 هستیم میخواهم روز تولد خود را با سال شمسی بدانم که در چه ماه و روزی بدنیا آمده ام
۲۵ خرداد ۱۳۸۸ - 11:49 صبح | بیتا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد سال 1365 در روز عید قربان به دنیا امدم من می خواستم در کدام روز و ماه سال 1365 به دنیا امدم ممنون
۲۷ خرداد ۱۳۸۸ - 6:25 عصر | اشکان

# پاسخ به: تاریخ میلادی وقمری  

سلام محبت کنید تاریخ تولدم را به میلادی وقمری تبدیل کنید............................... ممنونم
۲۷ خرداد ۱۳۸۸ - 11:33 عصر | حبیب حیدری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

ماه رمضان 1349چه ماهي در سال شمسي 1349 بوده؟
۲۸ خرداد ۱۳۸۸ - 10:52 صبح | شكوفه حيدري

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من در تاریخ 14 دی 1361 بدنیا آمدم لطفا ماه قمری و میلادی آن را بگویید متشکرم
۲۸ خرداد ۱۳۸۸ - 6:31 عصر | قاسم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

تاریخ یک ابان 1360 شمسی با چه روز قمری برابر است
۳۰ خرداد ۱۳۸۸ - 10:20 صبح | مریم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
میخواستم بدانم در سال 1362 تولد امام رضا و جضرت معصومه در چه تاریخی از سال شمسی بوده است...........متشکرم
۲ تیر ۱۳۸۸ - 12:04 صبح | م

# من 5رمضان سال 1355به دنیا امده ام چندم شهریور سال 1355میشود  

من 5رمضان سال 1355به دنیا امده ام میخواهم بدانم به سال شمسی چندم شهریور سال 1355میشود.

با تشکر
۳ تیر ۱۳۸۸ - 12:51 عصر | نفیسه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

می خواستم بدانم نیمه شعبان در سال 1343 چه روزی می شد؟باتشکر
۳ تیر ۱۳۸۸ - 1:10 عصر | مهدی روشنک

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام
احتراماً براي اينجانب معلوم فرماييد كه اول محرم در سال 1357 چند شنبه بوده است متشكرم
۴ تیر ۱۳۸۸ - 10:02 صبح | هومن

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام میخواستم از شما سوال کنم که سوم دی سال 1363 چه ماه قمری است
۴ تیر ۱۳۸۸ - 5:22 عصر | سارا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفاً بگویید اول ماه مبارک رمضان سال 1359 ( شمسی) چندم تیرماه 1359 شمسی است
۵ تیر ۱۳۸۸ - 10:55 صبح | محمد رجبی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا تاريخ عيد غدير سال 1355 را براي من ايميل كنيد
۶ تیر ۱۳۸۸ - 8:18 عصر | m

# پاسخ به: تقویم هجری شمسی  

2 رجب 1355 چه روز وتاریخی ازماه شمسی میباشد
۹ تیر ۱۳۸۸ - 8:59 صبح | صدیقه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
میخواستم بدونم 10 شوال سال 1362 برابر با چه ماه و روز شمسی میباشد.
۱۰ تیر ۱۳۸۸ - 9:37 صبح | s

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.از شما دو درخواست داشتم .
1-تقویم سالهای قبل هجری قمری را بر روی سایت قراردهید تا مجبور نباشید به این هماه سوال جواب دهید
2-می خواستم بدانم درسال 1363 هجری شمسی ، ماه رمضان در کدام ماه شمسی بوده ؟
۱۰ تیر ۱۳۸۸ - 6:31 عصر | زهرا-ق

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.من متولد مبعث 1357 هستم.تاریخ تولدم به شمسی چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ممنون میشم اگه بهم میل بزنید.
۱۱ تیر ۱۳۸۸ - 9:28 صبح | نرگس

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد سوم شعبان سال 1355 شمسي هستم لطفا ماه و روز تولدم را در سال 1355 برايم ايميل نماييد متشكرم.
۱۳ تیر ۱۳۸۸ - 9:25 صبح | حوا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفاً بفرماييد عاشوراي سال 1345 معادل كام ماه و چه روزي از تقويم هجري شمسي بوده؟
۱۳ تیر ۱۳۸۸ - 3:02 عصر | عفيف

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز عید فطر سال 1362 به دنیا آمده ام
خواستم بدونم این روز به تقویم شمسی چه تاریخی بوده؟ ممنون از لطفتون
۱۴ تیر ۱۳۸۸ - 12:48 عصر | سمیه خمسه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز عید فطر سال 1362 به دنیا آمده ام
خواستم بدونم این روز به تقویم شمسی چه تاریخی بوده؟ ممنون از لطفتون
۱۴ تیر ۱۳۸۸ - 12:51 عصر | سمیه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

salam.khaste nabashin.

age mishe tarikhe tavalode paiambar vaemame ALIo be shamsi behem begin

kheili merci
۱۴ تیر ۱۳۸۸ - 11:03 عصر | sepideh

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

29 صفر سال 61 چه روزی وچه ماهی از تاریخ شمسی میشود
۱۸ تیر ۱۳۸۸ - 12:09 عصر | ابراهیم فولادی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

تاریخ 26 شهریور 1359 هجری شمسی ، چند هجری قمری و چند میلادی میشه؟
۲۰ تیر ۱۳۸۸ - 12:11 عصر | زهرا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من ولادت حضرت علی (ع) در سال 1351 شمسی را میخواستم بدونم در چه ماه و روزی بوده است.
۲۰ تیر ۱۳۸۸ - 12:22 عصر | مرضیه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من درماه رجب سال 1355بدنیا اومد میخواستم بدونم مصادف باکادم ماه از سال شمسی میباشد.متشکرم
۲۲ تیر ۱۳۸۸ - 1:12 عصر | صدیقه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من در 16 اسفند 1363 به دنیا آمدم می خواستم بدانم چند شنبه وچندم ماه قمری به دنیا آمدم .با تشکر
۲۴ تیر ۱۳۸۸ - 12:54 عصر | مهدیه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام .من متولد عاشورای سال 1360 هستم. میخواستم بدونم در چه ماه و روزی به دنیا آمده ام.
۲۴ تیر ۱۳۸۸ - 1:01 عصر | اعظم معتمدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام ، من در عيد فطر 1355 بدنيا آمده ام مي خواستم به تاريخ هجري شمسي تبديل كنيد. با تشكر
۲۴ تیر ۱۳۸۸ - 2:49 عصر | ناصر اسدي انگيز

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا نرم افزاری برای تبدیل تاریخ های قمری به روز و ماه و سال معرفی بفرمایید راهنمایی بکنید نام روز را در این تبدیل چگونه بدست آوریم
۲۵ تیر ۱۳۸۸ - 11:29 عصر | فرزاد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام و تشکر
لطفا تولد امام رضا در سال 1351 شمسی رو mail کنید.
۲۷ تیر ۱۳۸۸ - 10:28 صبح | سید رضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
تایخ تولد بنده 25/11/ 1338 میباشد لطفا به تایخ میلادی وهجری قمری تبدیل وبه ادرس ایمیل ام ارسال فرمیید
متشکرم
مهدی تورانی
۲۷ تیر ۱۳۸۸ - 11:07 صبح | مهدی تورانی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
تایخ تولد بنده 25/11/ 1338 میباشد لطفا به تایخ میلادی وهجری قمری تبدیل وبه ادرس ایمیل ام ارسال فرمایید
متشکرم
مهدی تورانی
۲۷ تیر ۱۳۸۸ - 11:08 صبح | مهدی تورانی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

5 /4/60 شمسی رو به میلادی و قمری میخوام لطفا
ونیز عید فطر 1365 رو به شمسی و میلادی
۲۷ تیر ۱۳۸۸ - 12:48 عصر | lina

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

5 /4/60 شمسی رو به میلادی و قمری میخوام لطفا
ونیز عید فطر 1365 رو به شمسی و میلادی
۲۷ تیر ۱۳۸۸ - 12:49 عصر | lina

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

5/4/1360 به میلادی لطفا
۲۷ تیر ۱۳۸۸ - 12:50 عصر | lina

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

31/4/1365 به میلادی و قمری میخوام لطفا
۲۸ تیر ۱۳۸۸ - 2:08 صبح | لیلا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام

میشه 7 مهر سال 1360 را به صورت هجری قمری به من ارسال کنید.
۲۸ تیر ۱۳۸۸ - 3:52 عصر | فرشته

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من در روز عاشورا سال 1361 به دنيا اومدم ولي نمي دونم مي شه در چه روز و ماهي به شمسي لطفا برام محاسبه كنيد و بفرستيد .
با تشكر
۲۸ تیر ۱۳۸۸ - 9:04 عصر | شيراز

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.میشه 19 مهر 1361رو به قمری رام میل کنید؟
۲۹ تیر ۱۳۸۸ - 12:07 عصر | hojjat

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من 27 رجب سال 1333 بدنيا آمدم به سال شمسي چه تاريخي است؟
۲۹ تیر ۱۳۸۸ - 11:21 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام 3 شعبان در سال1340 شمسی را به شمسی بنویسید. پس 3 شعبان سال 1340 شمسی را به روز و ماه شمسی بنویسید.
۳۰ تیر ۱۳۸۸ - 7:13 عصر | زهره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا برام بگيد 13رجب در سال1348شمسي چه روزي ذر سال شمسي بوده
تشكر
۲ مرداد ۱۳۸۸ - 2:40 صبح | farid

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز عید فطر سال 1341 شمسی متولد شدم تاریخ روز و ماه شمسی را میخواستم لطفا
۲ مرداد ۱۳۸۸ - 2:35 عصر | وحید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در هشت شعبان بهدنیا امدم درسال 1345 خورشیدی لطفا بگوید روزو ماه ان سال را برای من بگوید باکمال تشکر
۳ مرداد ۱۳۸۸ - 7:48 عصر | محمد مظفری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

3شعبان 1340 شمسی را به شمسی بنویسید.
۴ مرداد ۱۳۸۸ - 11:22 عصر | زهره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در سال 1359 شمسي و در روز عيد قربان آن سال متولد شده ام. مي خواستم روز و ماه تولدم را در تاريخ شمسي بدانم.
۵ مرداد ۱۳۸۸ - 8:00 صبح | ايليا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
لطفا تاریخ 25 دی ماه 1340 را به میلادی و قمری به ایمیل من ارسال نمایید.
با تشکر
۵ مرداد ۱۳۸۸ - 10:37 عصر | Sarah

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من 1364 تو عید قربان به دنیا اومدم خواهشن سال ماه شمسی شو برام پیدا کنین اگه زحمتی نیست
۶ مرداد ۱۳۸۸ - 12:14 عصر | رضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.من 1362 توی روز ولادت امام سجاد به دنیا امدم این روز تاریخ چه ماه و روزی از سال شمسی است؟ ممنونم
۷ مرداد ۱۳۸۸ - 12:19 صبح | بهار

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

ba salam,man dar tarikhi1362/9/17 mtevaled shodam lotfan in tarikh ra be ghamari va miladi baraye bande mail konid bashakore faravan.
۷ مرداد ۱۳۸۸ - 11:49 صبح | elham

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام خسته نباشید
من 2 بهمن 1364 بدنیا اومدم میشه حساب کنید چه تارخ قمری مقارن میشه و واسم میل کنید؟
ممنون
۷ مرداد ۱۳۸۸ - 1:11 عصر | مهدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من 30 شهريور 1359 به دنيا آمده ام اگر ممكن است آن را به هجري قمري تبديل نموده و براي من ايميل كنيد زيرا نمي دانم درچه تاريخ قمري به دنيا آمدم
با تشكر
۷ مرداد ۱۳۸۸ - 3:17 عصر | مهسا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در سال 1353 یکروز بعد از عید قربان بدنیا امدم از شما ممنون میشوم که تاریخ صحیح روز وماه همان سال را برایم ایمیل کنید
۸ مرداد ۱۳۸۸ - 2:36 عصر | GHORBAN

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا بگوئید که روز عید فطر سال 1354 به تقویم شمسی چه روزی است؟متشکر
۸ مرداد ۱۳۸۸ - 5:32 عصر | فریده

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا بگوئید که روز عید فطر سال 1354 به تقویم شمسی چه روزی است؟متشکر
۸ مرداد ۱۳۸۸ - 5:34 عصر | فریده

# پاسخ به: تقویم هجری شمسی  

سلام:
15 شعبان 1351شمسی برابر با چه روز و ماهی است همچنین 9 شعبان 1356 شمسی برابر با چه روز و ماهی میباشد متشکرم
۹ مرداد ۱۳۸۸ - 10:11 عصر | zahra

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 10/04/1363 هستم مي خواهم بدانم چند شنبه بوده و آيا روز عيد فطر 01/04/1363 بوده يا 10 ؟
متشكرم
۱۳ مرداد ۱۳۸۸ - 8:21 عصر | مريم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
لطفا تاریخ 2/6/1361رابه سال قمری برگرداندانید و در صورت امکان روز و تاریخ آن را برایم ایمیل نماییر .
باکمال تشکر
۱۳ مرداد ۱۳۸۸ - 11:07 عصر | سحر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
لطفا تاریخ 3/1/62 را به سال قمری برگرداندانید و در صورت امکان روز و تاریخ آن را برایم ایمیل نماییر .
باکمال تشکر
۱۴ مرداد ۱۳۸۸ - 1:31 عصر | مصطفي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 25 اردیبهشت 1364 هستم 25/2/1364 لطفا" تاریخ تولدم را به سال قمری ارسال کنید . متشکرم
۱۵ مرداد ۱۳۸۸ - 7:49 عصر | حمید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد اول مهر 1351 هستم لطفا تاریخ تولد من به هجری قمری مشخص کنید. با تشکر
۱۶ مرداد ۱۳۸۸ - 2:15 عصر | کیوان نصرت خواه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

چه متد یا روشی برای بدست آوردن تاریخ تطبیقی شمسی با قمری در آینده در هر زمانی میتوانید پیشنهاد دهید؟
۱۷ مرداد ۱۳۸۸ - 9:44 صبح | شاکری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام .احتراما اينجانب در تاريخ 18 ذي القعده 1353شمسي به دنيا امده ام
لطفا ماه و روز ان را برايم مشخص كنيد. --------
۱۷ مرداد ۱۳۸۸ - 5:23 عصر | علي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری و ميلادي  

متولد 20شهريور 1361 هستم ،مقارن با چه تاريخ ميلادي و قمري است؟
۱۸ مرداد ۱۳۸۸ - 8:15 صبح | راحله

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در عید قربان سال 1355 شمسی به دنیا آمدم. لطفا روز و ماه آن را برایم مشخص کنید.
با تشکر
۱۹ مرداد ۱۳۸۸ - 12:07 صبح | کورش

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام:اینجانب در 4شعبان 1349 به دنیا امدم.مطابق با چه روزی از سال شمسی است.با تشکر فراوان
۱۹ مرداد ۱۳۸۸ - 12:29 عصر | عباس رسولی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من در تاریخ 22فروردین سال 1364 بدنیا اومدم
به قمری چی میشه و چه مناسبت هایی داره؟
ممنون
۱۹ مرداد ۱۳۸۸ - 1:22 عصر | نرجس

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 1363/05/14 میباشم لطفا تاریخ تولد مرا به میلادی و قمری ارسال نماییدو آیا مناسبتی وجود داشته یا نه؟
۱۹ مرداد ۱۳۸۸ - 6:36 عصر | پروانه آقاذاده

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 1368/06/19 هستم لطفا تاریخ تولد مرا به میلادی وقمری ارسال نمایید.متشکرم
۱۹ مرداد ۱۳۸۸ - 6:45 عصر | رقیه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باتشکرازسایت سوالم این بود1رمضان1357شمسی مصادف باچه روزازسال شمسی بود
۲۰ مرداد ۱۳۸۸ - 4:38 صبح | علی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من 1361/03/07 به دنيا آمدم محبت بفرماييد ذكر كنيد مصادف با چه ماه و روزي از سال قمري بوده ,و البته چه روزي از ماه شمسي
متشكرم
۲۱ مرداد ۱۳۸۸ - 9:20 صبح | ياس

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در سال 1362 در روز بعثت پیامبر اسلام متولد شده ام.
لطفا لطف نموده تاریخ و روز و ماه ان را به سال هجری برایم بفرستید
با تشکر
۲۱ مرداد ۱۳۸۸ - 8:29 عصر | جمال

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد روز پنجم ذی الحجه سال 1351 خورشیدی هستم.خواهش میکنم روز و ماه تولدم را به سال هجری شمسی بگویید . با تشکر.
۲۱ مرداد ۱۳۸۸ - 10:50 عصر | سید علی اکبر وزیری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری (درخواست روش محاسبه)  

با سلام. می خواتم خواهش کنم اگر در مورد مبنای محاسبه تعداد روزهای ماه های قمری بدون خطای 1 روزه که احتمالا توسط موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران نیز مورد استفاده قرار می گیرد اطلاعاتی داشته باشید در صورت امکان برای من ارسال کنید، ممنون می شوم. کدهای برنامه نویسی که در اینترنت وجود دارند اکثرا با تقویمهای چاپی ایران در این زمینه مطابقت ندارند. از آنجایی که در تیتر ابتدایی مطلبتان اشاره کرده بودید که قصد گنجاندن تاریخ قمری در تاریخ جلالی را دارید و من هم قصد ایجاد این امکان در یکی از برنامه هایم هستم این درخواست را با شما مطرح کردم.
۲۷ مرداد ۱۳۸۸ - 2:25 عصر | فریدون

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
بنده متولد سال 1360 هجری شمسی هستم و روز تولد بنده مطابق با عید فطر بوده است لطفا بفرمایید روز تولد بنده در کدام روز از ماه های شمسی بوده است .
با تشکر فراوان از لطفتان
۲۸ مرداد ۱۳۸۸ - 12:10 عصر | امین علمی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام .خسته نباشيد . من تا حالا 3 بار از تون درخواست داشتم ولي جوابي نيومد.ميشه اگر امكان دارد بفرمائيدعيد قربان در سال 1354 ميلادي چه روز و چه ماهي بوده؟
با تشكر
۲۸ مرداد ۱۳۸۸ - 12:57 عصر | آرش افشان

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

17 خرداد سال 1355 چه روزی از هفته بود وآیا این روز مصادف با نیمه شعبان می باشد؟
۲۸ مرداد ۱۳۸۸ - 10:17 عصر | نسیم انوری آذر

# #پاسخ به : تقويم هجري قمري  

با عرض سلام
من در اولين جمعه ماه رجب در سال 1354 به دنيا اومدم.
لطف كنيد روز وماه تولدم را بفرماييد
ممنون.
۲۹ مرداد ۱۳۸۸ - 9:28 عصر | ونوس

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 19/1/1361 هستم مایلم سال تولدم رو به هجری قمری بدونم لطفا روز و ماه و سال تولدم رو برام بفرستید. مرسی.
۲۹ مرداد ۱۳۸۸ - 10:08 عصر | محبوب

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.خسته نباشید.من متولد 8 تیر 1365 هستم.لطفا روز و ماه تولدم رو به سال هجری قمری بفرمایید.ممنون.
۳۰ مرداد ۱۳۸۸ - 6:20 عصر | شیدا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.خسته نباشید.من متولد 8 تیر 1365 هستم.لطفا روز و ماه تولدم رو به سال هجری قمری بفرمایید.ممنون.
۳۰ مرداد ۱۳۸۸ - 6:22 عصر | شیدا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

ماه مبارك رمضان در سال 1356 كدام روز و ماه بوده است
۳۰ مرداد ۱۳۸۸ - 9:31 عصر | ناصر محبي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام

براتون امکانپذیره که بگین عیدفطرسال1355 چه روزی در تاریخ خورشیدی است؟
این سوال رو البته دیگران هم پرسیدن ولی من جوابی پیدا نکردم
اگه میشه به من ایمیل بزنین

ممنونم
۳۰ مرداد ۱۳۸۸ - 9:46 عصر | علی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

22 فروردين 1369 به قمری چه تاريخی است؟
۳۱ مرداد ۱۳۸۸ - 6:48 صبح | مهرداد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد روز جهاردهم 14 ماه مبارک رمضان سال 1351 شمسی هستم لطفاً تاریخ شمسی آن را به من بگوید باتشکر فراوان از شما
۳۱ مرداد ۱۳۸۸ - 9:27 صبح | غلامرضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام میخواستم بدونم چند سال پیش ماه رمضان در شهریور ماه افتاده بود ؟
۳۱ مرداد ۱۳۸۸ - 11:20 صبح | پژمان

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام
لطفا روز9/1/1327 شمسی چه تاریخی از قمری و میلادی است
۳۱ مرداد ۱۳۸۸ - 11:22 صبح | رسول

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 11مهر 1348 هستم لطفا بفرماييد چه روزي در ماه قمري بوده است
۳۱ مرداد ۱۳۸۸ - 12:03 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من می خواهم بدونم روز تولد من از تقویم هجری شمسی چه روزی بوده است . شنبه، یکشنبه،.................
من 27 ابان 1355 به دنیا اومده ام والان 32 ساله هستم از هر طریقی تو سیسم سرچ زدم نتونستم روزتولدم رو پیداکنم
۳۱ مرداد ۱۳۸۸ - 3:15 عصر | شراره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من درروز23/2/1362به دنیا امده ام لطفا روز وماه وسال تولد من را به ماه قمری محاسبه کنید .متشکرم
۱ شهریور ۱۳۸۸ - 2:38 عصر | احمد امینی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من در روز عیدقربان مصادف با دهم ذی حجه در سال 1339 هجری شمسی بدنیا آمده ام . خواهشمندم روز و ماه تولد شمسی مر مشخص کنید .
متشکرم
۱ شهریور ۱۳۸۸ - 3:22 عصر | هاجر نریمانی ابر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 15 مهر 1362 مي باشم لطفا" تاريخ ميلادي و قمري را بگوييد. با تشكر فراوان و خسته نباشيد.
۲ شهریور ۱۳۸۸ - 9:15 صبح | مريم تاشي شمس ابادي

# پاسخ به: تقویم هجری شمسي  

با عرض سلام و خسته نباشيد از تمامي زحماتي كه براي ما مي كشيد، من در روز عاشوراي سال 1361 به دنيا آمده ام و متأسفانه روز و ماه تولدم را نمي دانم اگر لطف كنيد و براي من ايميل بزنيد خيلي خيلي ممنون مي شوم.

با تشكر فراوان
۲ شهریور ۱۳۸۸ - 2:17 عصر | راضيه موسوي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 15 شعبان سال 1354 شمسی می باشم.اما نمی دانم چه روز و چه ماه است.منتظر جوابم.
با تشکر
۲ شهریور ۱۳۸۸ - 4:32 عصر | احسان

# پاسخ به: تاريخ تولد  

با سلام
لطفا روز تولد امام رضا در سال 1364 را برایم ایمیل کنید ممنون میشم
۲ شهریور ۱۳۸۸ - 10:53 عصر | عليرضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و احترام
لطفا" بفرمایید اول فروردین سال 1338 برابر با چه تاریخ قمری است.
با تشکر
۳ شهریور ۱۳۸۸ - 10:38 صبح | مجید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 5 رمضان 1353 بدنيا آمده ام لطفا" معادل شمسي را برام بفرستيد.
۳ شهریور ۱۳۸۸ - 11:14 صبح | عبدالله

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من درنیمه شعبان 1349 متولد شده ام لطفا معادل شمسی را برام بفرستید
۳ شهریور ۱۳۸۸ - 11:46 صبح | مهناز

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام
لطفا معادل قمري 25تيرماه 59برايم مشخص نمائيد
باتشكر
۳ شهریور ۱۳۸۸ - 2:09 عصر | سيامك

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
لطفا معادل قمري 20اسفند 1357 رابرايم مشخص كنيد
۴ شهریور ۱۳۸۸ - 11:07 صبح | معصومه كناردنگي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز شنبه آخرین هفته فروردین 1351 به دنیا آمده ام لطفا بگویید چندم برج میشود . با تشکر
۹ شهریور ۱۳۸۸ - 12:34 صبح | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام. من در سال 1344 هجري شمسي تولد امام حسين (ع) به دنيا آمده ام . تاريخ تولدم را به ايميلم بفرستيد. با تشكر فراوان
۹ شهریور ۱۳۸۸ - 3:03 عصر | ميترا بهار

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام و خسته نباشید. من متولد سال 02/09/1347هستم.تاریخ تولد من به سال قمری چه سال میشود.با تشکر فاراوان
۱۰ شهریور ۱۳۸۸ - 2:06 عصر | مصطفی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام
من متولد 1 مرداد سال 1354 هستم ، لطفاً تاریخ تولدم را به تاریخ قمری بفرستید با تشکر فراوان
۱۱ شهریور ۱۳۸۸ - 9:27 صبح | محسن

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
اینجانب متولد سوم محرم سال 1343 می باشم تاریخ دقیق شمسی آن سال را خواهشمند است برایم میل کنید .
با تشکر
۱۱ شهریور ۱۳۸۸ - 11:38 صبح | سید حسین

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام . من در روز قدس سال 1364 بدنیا اومدم. میشه لطفا تاریخ دقیق هجری و قمری رو محاسبه کنید.
ممنونم
۱۱ شهریور ۱۳۸۸ - 1:18 عصر | محسن

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
بزرگواری فرموده محاسبه کنید 5/6/1356 چه روزی از سال و ماه قمری است .
۱۲ شهریور ۱۳۸۸ - 7:53 صبح | احمدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
خواهشمندم معادل تاريخ 25 تير 1359 را به قمري (روز ماه سال) را محاسبه نماييد.
با تشكر از لطف شما
۱۲ شهریور ۱۳۸۸ - 10:45 صبح | شيوا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

13 3 1363 به قمری
۱۳ شهریور ۱۳۸۸ - 2:00 عصر | vhpdg

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام . با تشكر
21 مهر 1369 چه روزي بوده و آيا مناسبتي داشته ؟
۱۴ شهریور ۱۳۸۸ - 8:05 صبح | مهدي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من 14 مهر 1360 به دنیا آمدم ماه قمری من چه ماه و روزی می شود. لطفا به ایمیلم به ارسال کنید.
۱۵ شهریور ۱۳۸۸ - 9:47 صبح | سهیل

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام خیلی خوشحال میشوم اگر به من بگوئید 10/01/1354 هجری شمسی برابر با کدام تاریخ هجری قمری می باشد.از لطف شما سپاسگزارم.
۱۵ شهریور ۱۳۸۸ - 3:02 عصر | محسن

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

salam mikham bedoonam sale 52 15 ramezoon che tarikhe shamsi mishe
۱۶ شهریور ۱۳۸۸ - 12:57 صبح | baran

# من 15 شعبان 1333بدنیاامدم تاریخ تولدم به شمسی چیست تمیدانم  

15 شعبان1333 شمسی چه روزوماهیست به شمسی
۱۶ شهریور ۱۳۸۸ - 5:05 صبح | ساناز

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و خسته نباشید. لطفا به بنده بفرمائید نیمه شعبان سال 1355 شمسی برابر با چه روزی است. با تشکر
۱۶ شهریور ۱۳۸۸ - 5:15 عصر | حجت اله بسکابادی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

15 شعبان 1355 برابر چه روزی است؟
۱۶ شهریور ۱۳۸۸ - 9:37 عصر | مهدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من در تاريخ پانزدهم رمضان سال 1346 شمسي به دنيا آمده ام، خواهشمند است براي من بفرمائيد كه من در چه روز وماه شمسي به دنيا آمده ام.

با تشكر
۱۷ شهریور ۱۳۸۸ - 3:56 عصر | محمد حسن

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در سال 1354در 20 روز پاياني ماه ذالحجه به دنيا آمده ام ماه تولد شمسي من چه ماهي ميباشد
۱۹ شهریور ۱۳۸۸ - 12:52 عصر | جعفر محرمي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در سال 1354در 20 روز پاياني ماه ذالحجه به دنيا آمده ام ماه تولد شمسي من چه ماهي ميباشد
۱۹ شهریور ۱۳۸۸ - 12:53 عصر | جعفر محرمي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام. من در دهه محرم سال 1360 به دنیا اومدم. لطفا معادل شمسی و میلادی تولدم رو برام میل کنید. مرسی
۲۰ شهریور ۱۳۸۸ - 12:53 عصر | سمیه قربانی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در29/10/1359بدنیا اومدم لطفابگیدروزتولدم به تاریخ ه.قمری چه روزی میشه وچندشنبه است باتشکر به ایمیلم ارسال کنید
۲۳ شهریور ۱۳۸۸ - 4:22 صبح | مایام

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

اگر ممکنه تاریخ20اذر 1354رو به تاریخ قمری برام ایمیل کنید.مممنوووون
۲۳ شهریور ۱۳۸۸ - 6:28 صبح | سارا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من در سال 1364 متولد شده ام اما شناسنامه ی من به تاریخ 1365گرفته شده . من در سال 64 در 5 رمضان متولد شده ام . لطفا به من بگویید در جه روز و ماهی از سال 64 متولد شده ام . سپاس
۲۳ شهریور ۱۳۸۸ - 1:11 عصر | زینب

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
29 رمضان 1360 چه ماهی از سال شمسی است؟ سپاس
۲۴ شهریور ۱۳۸۸ - 2:43 عصر | negar

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

روز عید قربان سال 1404 هجری قمری مصادف با چه روز از سال شمسی می باشد
۲۴ شهریور ۱۳۸۸ - 10:38 عصر | فریبرز

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز 14 صفر سال 1348 شمسي به دنيا آمده ام ، لطفا" روز و تاريخ دقيق تولدم به تاريخ شمسي را برايم ايميل كنيد . متشكرم
۲۵ شهریور ۱۳۸۸ - 3:44 عصر | shams

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام و خسته نباشید من در تاریخ 14 دی1349 به دنیا امدم لطفا روز وماه تاریخ تولد من رابه قمری بفرماید
۲۵ شهریور ۱۳۸۸ - 4:21 عصر | معظمی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

متولد اول مرداد سال 45 هستم لطفا روز و ماه و سال تاریخ تولد مرا به قمری بیان بفرمایید.
۲۵ شهریور ۱۳۸۸ - 4:46 عصر | مجتبی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 4 اردیبهشت سال 1364 هستم لطفا سال و ماه و روز تولد مرا به قمری بیان بفرمایید
متشکرم
۲۵ شهریور ۱۳۸۸ - 4:49 عصر | معصومه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با دانلود تقويم SUN CALENDAR شما به تمام سوالات خود دست مي يابيد

http://www.psoft.ir
۲۷ شهریور ۱۳۸۸ - 1:30 عصر | علي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام خيلی عاليه،ميشه لطفا به آدرس ايميل بنده ارسال کنيد که15 فروردين سال1367 مصادف چه ماه قمريه لطفا باذکرمناسبت .ممنون موفق باشيد
۲۷ شهریور ۱۳۸۸ - 11:56 عصر | تاراپگاه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

در سال 1345 شمسی ولادت امام زمان در چه روز و ماه بوده است؟
۲۸ شهریور ۱۳۸۸ - 6:22 عصر | نازنین

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.
ميشه روز و ماه و سال هجري قمري سوم شهريور سال 1354 را براي من مشخص كنيد
با تشكر
اگه ميشه تقويم سال 1354 هجري شمسي و قمري و ميلادي را براي من ايميل كنيد.
۳۰ شهریور ۱۳۸۸ - 1:24 عصر | رضا زارع

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا بفرمایید تاریخ 20/7/1350 مصادف با چه روز و ماه و سال قمری بوده است؟
با تشکر از شما
۳۱ شهریور ۱۳۸۸ - 7:42 صبح | سعید نوراللهی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
لطفا معادل تاريخ شمسي هفده ربيع الاول سال 63 و 28 صفر سال 64 را برايم بنويسيد
البته سال 63 و 64 شمسي منظورم بود
۲ مهر ۱۳۸۸ - 9:00 عصر | elham

# پاسخ به: تقویم هجری قمری به شمسی  

من متولد محرم سال 62 هستم برابر با چه ماهی از سال شمسی می باشد
۵ مهر ۱۳۸۸ - 11:49 عصر | عسل

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و خسته نباشيد من متولد سال63 در ماه مهر هستم ایا راهی وجود داره که بتونم تقویم اون سالو تهیه کنم؟خیلی برام مهمه لطفا منو راهنمایی کنید با تشکر.
۶ مهر ۱۳۸۸ - 8:55 صبح | فاطمه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و خسته نباشي لطفا 12/12/1379شمسي و 1/1/1355 شمسي و 10/4/135 شمسي را تبديل به قمري و ميلادي كنيد و به آدرس الكترونيكي من ارسال كنيد.
با تشكر فراوان از شما
۶ مهر ۱۳۸۸ - 10:44 صبح | بهروز حيدري

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد شب عید قربان سال 1361 هستم مي خواستم بدونم در چه روزي از ماه شمسي به دنيا اومدم .با تشكر فراوان
۷ مهر ۱۳۸۸ - 1:19 عصر | محسن

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من متولد عید غدیر خم سال 1350هستم لطفا تاریخ شمسی تولد مرا مشخص کنید
با تشکر
۷ مهر ۱۳۸۸ - 1:32 عصر | طاهره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

میخواستم تاریخ قمری معادل 23 دی 65 رو واسم بفرستین
با تشکر
۸ مهر ۱۳۸۸ - 12:44 عصر | وحید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
لطفاً سالهای ذکر شده را به هجری قمری و میلادی برای بنده بفرستید .
بسیار از لطف شما متشکرم.
1344.01.15
1342.12.12
1364.12.12
1370.12.18
۹ مهر ۱۳۸۸ - 8:30 صبح | مجید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.من متولد سال 1361 هستم اما روزوماه تولدم دقیقا معلوم نیست.مصادف با 7محرم بوده لطف کنید تاریخ دقیقو برام ایمیل کنید/باتشکر
۹ مهر ۱۳۸۸ - 11:11 عصر | حسین

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد سال 1348 هستم اما روز دقیق را نمی دانم
فقط می دانم 25 رمضان در اون سال هستم
اگر ممکن است تاریخ دقیق را برا من اعلام کنید
۱۰ مهر ۱۳۸۸ - 7:36 عصر | امیر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد سال1354روز عید فطر هستم لطفا تاریخ شمسی آن را برای من اعلام کنید.
۱۱ مهر ۱۳۸۸ - 8:01 عصر | یلدا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
ممنون از لطف ومحبتتان
ممکنه منو از معمای پیچیده روز تولدم نجات بدین
تا منم یه روز تولد داشثه باشم تمنا میکنم

یه دنیا سپاسگذارم

21 رمضان 1348 هستم

بازم ممنون
۱۲ مهر ۱۳۸۸ - 12:51 صبح | رباب

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 17 رمضان در سال 55 شمسی می باشم. لطفا تاریخ تولد من را در سال شمسی برایم ایمیل کنید
۱۳ مهر ۱۳۸۸ - 2:50 عصر | جواد ابراهیمی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 29 شهریور 1355 هستم میخواهم تاریخ قمری و در صورت امكان حوادث مهم اتفاق افتاده در این روز را بدانم
۱۳ مهر ۱۳۸۸ - 7:08 عصر | بهزاد گلشنی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام، لطفا" روز و ماه دهم رجب سال 1355 شمسي را به من اعلام كنيد. متشكرم
۱۵ مهر ۱۳۸۸ - 10:02 صبح | roz

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام لطفا" مگه امکانش هست میلادومبعث پیامبردرسال1367در چه ماه وروز شمسی قرار میگیره روبفرستید
۱۶ مهر ۱۳۸۸ - 11:48 صبح | Rasool

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من در تاریخ یکشنبه 8/12/1350 بدنیا آمده ام.متأسفانه این تاریخ را نمیتوانم به روز،ماه و سال هجری قمری تبدیل کنم .در صورت امکان راهنمایی تان را برایم ایمیل کنید
۱۷ مهر ۱۳۸۸ - 1:15 صبح | مسعود

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

13 خرداد 1363 چه روزی از سال قمری بوده است؟
۱۷ مهر ۱۳۸۸ - 3:16 عصر | سید جعفر حسنی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

18 خرداد 1363 چه روزی از سال قمری بوده است؟
۱۷ مهر ۱۳۸۸ - 3:18 عصر | سید جعفر حسنی

# پاسخ به: تقویم هجری قمري  

اولين جمعه ماه رجب در سال هجري شمسي در كدام ماه شمسي آن سال وچه روزي ار آن است.

ممنون از لطف شما
۱۹ مهر ۱۳۸۸ - 12:00 عصر | ونوس

# پاسخ به: تقویم هجری قمري  

اولين جمعه ماه رجب در سال 1354 هجري شمسي در كدام ماه شمسي آن سال وچه روزي ار آن است.

ممنون از لطف شما
۱۹ مهر ۱۳۸۸ - 12:02 عصر | ونوس

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 1364/2/9 هستم میتونید به سال شمسی تاریخ تولدم رو بگید ممنون
۲۱ مهر ۱۳۸۸ - 9:57 صبح | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من متولد روز عید قربان سال 1350 هستم لطفا تاریخ تولد مرا به شمسی مشخص کنید
۲۱ مهر ۱۳۸۸ - 11:53 صبح | معصومه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

میلاد امام رضا در سال 57 مطابق چه روزی از سال شمسی بوده ؟ممنون
۲۱ مهر ۱۳۸۸ - 12:06 عصر | رضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

ننيمه شعبان سال 1353 مصادف با چه روزي از سال شمسي است؟ممنون
۲۲ مهر ۱۳۸۸ - 4:30 صبح | نرگس

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام ميخواستم تاريخ 10/5/63 را به قمري بگوييد كه چه ماه چه روزيه ممنون
۲۲ مهر ۱۳۸۸ - 11:44 عصر | فاطمه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام 20/07/1359 به قمری بگویید که چه ماه و چه روزی می شود.
۲۳ مهر ۱۳۸۸ - 1:07 عصر | طیبه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در تاریخ 24/8/1348 به دنیا امدم به هجری شمسی چه تاریخی می شود
۲۳ مهر ۱۳۸۸ - 5:30 عصر | غفاری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

21 محرم الحرام سال 1355 برابر با چه روز و ماهی از شمسی است ؟
۲۳ مهر ۱۳۸۸ - 10:30 عصر | ابراهیم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

21 محرم الحرام سال 1355 برابر با چه روز و ماهی از شمسی است ؟
۲۳ مهر ۱۳۸۸ - 10:33 عصر | ابراهیم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

رمضان 1349 مصادف با چه ماهی است . ممنون
۲۴ مهر ۱۳۸۸ - 7:31 عصر | لیلا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در دوم رمضان 1348 بدنیا آمده ام مصادف با چه تاریخ شمسی می شود
۲۵ مهر ۱۳۸۸ - 10:57 صبح | نجفی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

ممنون
۲۷ مهر ۱۳۸۸ - 12:34 صبح | لیلا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
می خواستم اگر ممکن است به من بگویید تولد امام حسین در سال 1345 در چه روز و ماهی بوده است ؟
۲۸ مهر ۱۳۸۸ - 10:00 صبح | مسلم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام.
میخواستم بدونم 26 صفر سال 1356 خورشیدی یا سال 1355 خورشیدی چه روز و ماهی است.
با تشکر
۲۸ مهر ۱۳۸۸ - 3:08 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من در تاریخ 28 مهر 1364 شمسی بدنیا آمده ام میخواستم به قمری این تاریخ چه روز ماه و سالی میشود
با تشکر
۳۰ مهر ۱۳۸۸ - 12:52 عصر | سعید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من در تاریخ دوم محرم 1355 شمسی بدنیا آمده ام میخواستم به شمسی این تاریخ چه روز و ماهی میشود .
با تشکر
۳۰ مهر ۱۳۸۸ - 6:01 عصر | خلیل

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام دوست دارم تاریخ دقیق تولد به روز و سال و ماه قمری را بدانم و روز ایام هفته مشخص باشد با تشکر
۱ آبان ۱۳۸۸ - 3:39 عصر | سید غفور قنبری

# پاسخ به: تقویم هجری شمسی   

من در روز عید قربان سال 1363 به دنیا آمدم لطفا روز و ماه تاریخ مربوطه به تقویم هجری شمسی برایم ارسال نمایید
۲ آبان ۱۳۸۸ - 2:32 عصر | احمدی اذر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و خسته نباشید من در 7خرداد1364 بدنیا اومدم فقط میدونم روز تولدم مصادف با ماه رمضان است لطف کنید تاریخ دقیق تقویم هجری قمری اونروز را برام ارسال کنید.
۲ آبان ۱۳۸۸ - 4:42 عصر | مرضیه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

تبدیل فروردین و اردیبشت سال 1367 مطابق با چه ماههایی از چه سال هجری قمری است . ممنون
۳ آبان ۱۳۸۸ - 8:30 صبح | مجری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من در 19 فروردین 1363 بدنیا اومدم میخوام بدونم تولدم با چه ماه قمری و روزی است ممنون میشم اگه برام ایمیل کنیدئ
۳ آبان ۱۳۸۸ - 3:33 عصر | نجمه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
آیا عید قربان سال 1349 یا 1350 مصادف با شب یلدا ینی 30 آذر بوده
۳ آبان ۱۳۸۸ - 9:58 عصر | رامین

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

جمعه اول ابان سال62 چندم ابان ان سال است

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من در ماه صفر سال 1359 شمسي بدنيا آمده ام . ماه شمسي تولدم كي بوده؟ ممنون
۴ آبان ۱۳۸۸ - 12:15 عصر | كبري

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در سوم ذيقعده سال 1374 بدينيا آمده ام بفرمايند با چه روزوچه ماه و چه سال شمسي ميباشد
۴ آبان ۱۳۸۸ - 9:44 عصر | علي احمدي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام لطفا بگين رمضان 1362 مصادف با جه ماه شمسيه؟
۵ آبان ۱۳۸۸ - 3:41 عصر | taha

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

13ماه قمری که تو آبان سال63 بوده چه رروزی از آبان همون سال میشه؟
۶ آبان ۱۳۸۸ - 2:07 عصر | آرزو

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من در شانردهم آذرماه سال 1351 به دنیاآمده ام ، می خواستم بدانم این تاریخ چندم قمری می باشد . باتشکر
۷ آبان ۱۳۸۸ - 12:00 صبح | علیرضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در دوم اردیبهشت سال 1354 بدنیاآمده ام ف لطفا مشخص نمایید در چه روز و ماه و سال قمری متولد شده ام . متشکرم
۷ آبان ۱۳۸۸ - 12:03 صبح | کبری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 20شهریور سال 1364 بدنیاآمده ام لطفا مشخص نمایید در چه روز و ماه و سال قمری متولد شده ام . متشکرم
۷ آبان ۱۳۸۸ - 12:19 عصر | علی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام
لطف کنید بگویید 13رمضان سال 1352شمسی چه روزی بوده آنروزتولدبنده بوده که پدرم فقط روزوماه قمری آنرامیداندومانمیدانیم چه روزی ازنظرشمسی بوده است ؟ لطفابرایم ارسال نمائید
۷ آبان ۱۳۸۸ - 4:15 عصر | سیدمنصورموسوی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

عيد قربان 1361 را به روز و ماه هجري شمسي ميخواستم بدونم.
با تشكر.
۸ آبان ۱۳۸۸ - 3:13 صبح | رويا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام

ميشه بگين كه اول شهريور سال 1364 مصادف با چه روزي از ماه قمري بوده؟

اگه ميشه ايميل كنين به ايملم ممنون
۸ آبان ۱۳۸۸ - 5:01 عصر | محسن

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.. لطفا بفرمایید 31 تیر ماه سال 1321 شمسی مصادف با چه تاریخ قمری بوده است..
با سپاس
۸ آبان ۱۳۸۸ - 6:28 عصر | m

# پاسخ به: تقویم هجری شمسی  

متولد ششم محرم سال 1358 هجری شمسی هستم می خواهم بدانم تاریخ تولد دقیقم براساس سال شمسی چه زمانی است .
۸ آبان ۱۳۸۸ - 7:25 عصر | سلگی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام ميخواستم بدونم نيمه شعبان در سال 1355 در آذر ماه چه روزي بوده؟
۹ آبان ۱۳۸۸ - 12:24 عصر | عاطفه شادفر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

بنده در سال 1349شمسی روز تولد امام رضا ع بد نیا آمده ام ولی به شمسی نمی دانم چه ماه وروزی می شود لطفا برایم به آدرس الکتروننیکی بفرستید متشکرم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در سال 1350 شمسی و در روز دوم ذی الحجه به دنیا اومدم تاریخ تولدم به روز و ماه شمسی چی میشه. ممنون از کمکتون.
۱۱ آبان ۱۳۸۸ - 11:53 صبح | کتی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام خسته نباشین
میخواستم بودنم ولادت حضرت محمد(رسول اکرم) در سال 1363 چه روز و ماهی بوده چون من در اون روز به دنیا اومدم اما نمیدونم کی هست چون شناسناممو جلوتر گرفتم
ممنون میشم اگه کمکم کنین
۱۱ آبان ۱۳۸۸ - 11:05 عصر | samaneh

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام:من درسال1352/07/16 بدنیا آمدم .اگرممکن است روز وماه وسال قمری آن رابرایم ایمل اکنید. متشکرم
۱۴ آبان ۱۳۸۸ - 8:36 صبح | حسن

# پاسخ به روز و ماه تولد من   

من در روز تاسوعا سال 1360 به دنيا آمدم لطفاً برايم ايميل كنيد كه چه ماه و چه روزي بوده است. متشكرم
۱۴ آبان ۱۳۸۸ - 12:54 عصر | سميه زابلي

# من عید قربان سال 1363 بدنیا امده ام لطفا بگویید چه ماه و روزی به دنیا امده ام  

من عید قربان سال 1363 بدنیا امده ام لطفا بگویید چه ماه و روزی به دنیا امده ام
۱۴ آبان ۱۳۸۸ - 1:47 عصر | اسماعیل

# پاسخ به تبذیل سال تولدم از شمسی به میلادی  

salam lotfan 21 esfande 1365 ro baram be miladi tabdil konid
ba tashakor
N@T@SHa
۱۴ آبان ۱۳۸۸ - 1:47 عصر | ناتاشا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز تولد حضرت محمد(ص) سال 1364 ه.ش به دنيا آمدم لطفاً برايم ايميل كنيد كه چه ماه و چه روزي از آن سال بوده است. متشكرم
۱۵ آبان ۱۳۸۸ - 4:32 عصر | ahmad

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

lotfan mohasebe konid 15 mah ramazan 1348 hejri shamsi mosadef ba che roze aban mishe.
۱۵ آبان ۱۳۸۸ - 8:21 عصر | amini

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من متولد ماه قربان 1359 هستم ؛ ممنون میشم اگه ماه تولدم رو به شمسی برام به ایمیلم بفرستید. مرسی
۱۶ آبان ۱۳۸۸ - 1:07 عصر | سیامک

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

15 ماه رمضان 1348 هجری شمسی مصادف با چه روز آبان می شود؟
۱۶ آبان ۱۳۸۸ - 6:12 عصر | amini

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

26ذيقعده سال1389باچه روز دقيق سال1348مطابقت دارد متشكر
۱۶ آبان ۱۳۸۸ - 8:44 عصر | علايي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

22 مرداد سال 1366 چه روزي است و انواع تاريخ آن روز چيست ؟
۱۶ آبان ۱۳۸۸ - 10:16 عصر | علي صادقي فر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

26ذيقعده سال1389باچه روز دقيق سال1348مطابقت دارد متشكر
۱۶ آبان ۱۳۸۸ - 10:59 عصر | علايي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

تولد امام زمان درسال1354درچه روزوماهي بود
۱۶ آبان ۱۳۸۸ - 11:28 عصر | مهدي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در تاريخ 9 ذالحجه 1354 شمسي بدنيا آمده ام لطفا تاريخ تولد مرا به شمسي به من بگوييد
۱۷ آبان ۱۳۸۸ - 9:54 صبح | بهمن شيرازي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من روز 17 ربیع الاول در سال 1363 شمسی به دنیا آمده ام می خواستم ماه و روز تولدم را بدانم
۱۷ آبان ۱۳۸۸ - 10:28 صبح | مرضیه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

26ذيقعده سال1389باچه روز دقيق سال1348مطابقت دارد متشكر لطفا به ايميل ارسال كنيد
۱۷ آبان ۱۳۸۸ - 11:21 عصر | سينا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من 19 رمضان سال 1351 شمسی به دنیا آمده ام. لطفاً تاریخ دقیق شمسی آن را برای من ایمیل کنید. متشکرم
۱۸ آبان ۱۳۸۸ - 8:30 صبح | میترا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
لطفاُ تاریخ شمسی عاشورای 1360 را برای من محاسبه نمایید
۱۸ آبان ۱۳۸۸ - 10:59 عصر | رقیه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

مندر روز عید قربان سال 1355 به دنیا امدهام لطفا روز وماه ان را محاسبه فرمایید
۱۹ آبان ۱۳۸۸ - 8:28 عصر | علی رنجبر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز دوم محرم سال 1362 به دنیا آمدم.لطفا تاریخ روز و ماه شمسی آن رامحاسبه و برایم ایمیل کنید.
۲۰ آبان ۱۳۸۸ - 1:36 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام لطف بفرماييد 10 آبان1351به قمري كي ميشود.
ومن ا...توفيق
اگر فرمول محاسبه را هم بگذاريددر سايت ممنون
۲۰ آبان ۱۳۸۸ - 4:18 عصر | بيژن شيلاني

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام بخاطر ایمیل تاریخ تولدم از شما ممنونم.
۲۱ آبان ۱۳۸۸ - 3:54 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام . من در تاریخ 27 مرداد 1362 بدنیا آمدم . میخواهم بدانم برابر با چه تاریخ قمری و میلادی میباشد؟
با سپاس و تشکر فراوان از شما
۲۲ آبان ۱۳۸۸ - 2:56 عصر | معصومه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سال 1366 سال چه حیوانی بوده و سال 1367 سال چه حیوانی
۲۲ آبان ۱۳۸۸ - 7:29 عصر | امین

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام،
می خوام بدونم عید قربان در سال 1360 برابر با چه تاریخی از نظر هجری شمسی است.
۲۳ آبان ۱۳۸۸ - 11:29 صبح | عید قربان

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در اربعین 1361به دنیا امده ام لطفا تاریخ شمسی ان را بنویسید.
۲۴ آبان ۱۳۸۸ - 12:23 عصر | علی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 27رجب(روز مبعث پیامبر اکرم (ص) ) سال 1387 قمری برابر با 1344 شمسی میباشم لطفا روز و ماه تولد مرا در سال 1344 شمسی بگوئید . با تشکر مهدوی
۲۴ آبان ۱۳۸۸ - 8:45 عصر | بهزاد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من هیچ وقت تاریخ واقعی تولدم برام مهم نبوده براهمین هم زیاددنبالشو نگرفتم ولی الان تو شرایطی قرار گرفتم که این مساله برام خیلی حساس شده بعدازکلی برس وجو فهمیدم شش ربیع الاول سال1363شمسی تولدمه هرچند اینم برام نعمته که اینو فهمیدم حالانمیدونم چجوری به تاریخ خودمون برش گردونم میشه کمکم کنید مقاله رو خوندم ولی...
۲۵ آبان ۱۳۸۸ - 3:07 صبح | raha

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من متولد 12 شهريورسال1363 هستم،تاريخ هجري قمري روز تولدم چه روزي است؟
۲۵ آبان ۱۳۸۸ - 2:01 عصر | رويا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من در 3محرم سال 1356 حجری شمسی به دنیا اومدم بفرماید تولده من مطابق با چه ماه و روزی از هجری شمسی است؟
۲۸ آبان ۱۳۸۸ - 1:09 عصر | زهرا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
سوم شعبان 1347 چه روزی از ماه شمسی در آن سال است
۲۸ آبان ۱۳۸۸ - 3:05 عصر | n

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

13 ماه رجب درسال خورشیدی 1352 چه روزی بود؟من در روز تولد حضرت علی به دنیا آمدم و به تاریخ ایرانیش را نمی دونم لطف کنید مرا راهنئایی کنید
۲۸ آبان ۱۳۸۸ - 4:00 عصر | fariba

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام خسته نباشید میخواستم بدونم عیدفطر سال 358 1هجری شمسی چه ماهی وچه روزی بود
۲۸ آبان ۱۳۸۸ - 11:18 عصر | سیدمهدی فاطمی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام میخواستم بدونم عیدفطر سال 1358 هجری شمسی چه ماهی وچه روزی بوده است با تشکر
۲۸ آبان ۱۳۸۸ - 11:21 عصر | سیدمهدی فاطمی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و احترام.
من در روز عاشورا در سال 1345 شمسی بدنیا آمده ام. اگر ممکن است تاریخ شمسی آن را برایم بفرستید. با سپاس
۲۹ آبان ۱۳۸۸ - 9:36 عصر | حسین شاهین فر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

می خوام بدونم عید غدیر در سال1362 برابر با چه تاریخی از نظر هجری شمسی است
۲ آذر ۱۳۸۸ - 5:33 عصر | احمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

می خوام بدونم عید قدیر در سال 1363 برابر با چه تاریخی از نظر هجری شمسی است
۲ آذر ۱۳۸۸ - 5:36 عصر | احمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من فقط میدانم که در سال 1338 در دوز 13 رجب به دنیا آمدهام. لطفا از طریق ایمیل بفرمائید دقیقا تاریخ تولد من در چه روز و ماه شمسی بوده است. با تشکر از شما
۳ آذر ۱۳۸۸ - 10:44 صبح | فرشته

# پاسخ به: تقویم هجری شمسی  

من در روز سالگرد ولادت حضرت فاطمه در سال1390 هجری قمری بدنیا آمدم.روز تولدم وماه و سال را به هجری شمسی برایم بفرستید.متشکرم
۳ آذر ۱۳۸۸ - 7:17 عصر | فاطمه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز 8محرم در سال 1404 هجري قمري در مهر ماه 1362 به دنيا آدم.لطفا تاريخ دقيق اين روز را به هجري شمسي براي من بفرستيد.متشكرم
۴ آذر ۱۳۸۸ - 9:52 صبح | عزيزي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام من متولد 17 بهمن 1362 هستم . لطفا تاریخ تولد قمری مرا محاسبه نمایید . با تشکر .
۴ آذر ۱۳۸۸ - 12:16 عصر | لیلا، مشهد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام من در روز تولد حضرت علی در13رجب سال 1374شمسی متولد شدم لطفا تاریح تولد شمس منو بفرمایید
۴ آذر ۱۳۸۸ - 10:17 عصر | فاطمه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

Salam, mikhastam bedonam tarikhe 1366/7/15 che rooz va tarikhi dar sale miladi mibashad.mamnoon
۵ آذر ۱۳۸۸ - 2:26 صبح | Unique Sh

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 28/10/1363 هستم لطفا روزوماه وسال قمری آن را بگوییید.
۵ آذر ۱۳۸۸ - 9:25 صبح | سعید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سام من در 14 ربیع الثانی 1359 شمسی متولد شدم لطفا تاریخ شمسی و میلادیشو بگید
۶ آذر ۱۳۸۸ - 8:40 صبح | mina

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

25/2/1363 ماه و روز قمري را به من بگویید
۶ آذر ۱۳۸۸ - 8:28 عصر | سحر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من در آذر سال 1364 به دنیا آمده ام که مصادف با مبعث پیامبر(ص) بوده می خواستم بدانم مبعث در این سال مصادف با چه روزی از آذر بوده است ممنون.
۷ آذر ۱۳۸۸ - 4:26 عصر | مریم نریمانی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام به تو دوست عزیز من متولد 22 اسفند 1368 هستم میخواستم به من تاریخ دقیق روز تولدم هم به قمری و هم میلادیش رو برام بگید مامانم میگه اون روزی که به دنیا اومدی نیمه شعبانم بوده شما لطف کنید این امر ما رو انجام بدید ممنون اگه امکانش بود اون رو به شماره موبایلم sms کنید اگه هم نکردید همین جا بنویسید میام میبینم 09329428599 حجت
۸ آذر ۱۳۸۸ - 12:32 صبح | حجت سلیمی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من در عید قربان 1340 به دنیا امدم لطفا تاریخ هجری شمسی را بگوئید. ممنون
۸ آذر ۱۳۸۸ - 10:09 صبح | میثم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در ماه صفر سال 1354 بدنيا آمده ام لطفا براي من سال تولدم را به هجري شمسي بگوييد
با تشكر
۸ آذر ۱۳۸۸ - 11:20 صبح | جواد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در ماه صفر هجري قمري سال 1354 هجري شمسي بدنيا آمده ام لطفا سال تولد مرا به هجري شمسي بگوييد
باتشكر از شما كه بعد از ساليان دراز تاريخ تولد خود را بدانيم
۸ آذر ۱۳۸۸ - 11:26 صبح | جواد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 23آذر1352 هستم لطفا روز و ماه و سال قمری مطابق آن را بفرمایید.متشکرم
۹ آذر ۱۳۸۸ - 4:29 صبح | سید مهدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من دوم دی سال 1361 بدنیا آمده ام می خواهم بدانم چه تاریخی از قمری است ؟
۱۰ آذر ۱۳۸۸ - 12:00 صبح | صدیقه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
یک محرم سال 1359 چه روزی از تاریخ شمسی میشود؟؟؟؟؟
۱۰ آذر ۱۳۸۸ - 12:50 صبح | ghazal

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.می خواستم تاریخ شمسی روز ولادت پیامبر اکرم(ص) در آذر سال 1364 رو بدونم.
ممنونم
۱۰ آذر ۱۳۸۸ - 11:59 عصر | sara

# پاسخ به: تقویم هجری قمری وهم شمسی قمری  

من متولد سال 14/9/1348 هستم میخوام بدونم چه روزی از هفته بوده که به دنیا امدم و تاریخ قمری آن را نیز میخواهم .
ممنون
۱۱ آذر ۱۳۸۸ - 1:36 عصر | فاطمه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 27 رمضان 1352 هجری شمسی هستم لطفا تاریخ شمسی ان را به من بگویید
۱۱ آذر ۱۳۸۸ - 8:31 عصر | زهرا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 1/6/1354 شمسي هستم لطفا بكوييد چند قمري ميشود . ممنون
۱۱ آذر ۱۳۸۸ - 10:43 عصر | lind

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

عید غدیر خم در سال 1349 شمسی با چه روز و چه ماه شمسی مصادف بوده است؟
۱۲ آذر ۱۳۸۸ - 11:44 صبح | محمد حسین بصیری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا به من بگویید سیزدهم اسفند سال 1358 مصادف با چه تاریخ قمری بوده؟
۱۲ آذر ۱۳۸۸ - 11:34 عصر | banafsheh

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام خسته نباشید
از شما درخواست دارم به من بگویید که من در تاریخ 11 جمادی الاوال سال 1411 قمری به دنیا آمده ام و از تاریخ شمسی متولد 7 آذر 1369 می باشم
لطفا بگویید که شب و روز ولادت من مصادف به چه واقعه ای بوده است !

سعیکم مشکور
از خداوند متعال برای شما عافیت مسئلت دارم
یاعلی
۱۳ آذر ۱۳۸۸ - 1:29 عصر | مهدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در تاریخ 6 محرم 1364 به دنیا امدم لطفا تاریخ تولد منو به روز و ماه برایم میل کنید.خیلی ممنون
۱۴ آذر ۱۳۸۸ - 11:48 عصر | sama

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام. خسته نباشید. من در تاریخ 6 محرم سال 1364 هجری شمسی به دنیا آمدم دقیقا نمی دانم در چه ماه و روزی به دنیا آمدم ممنون می شوم اگر تاریخ دقیق هجری شمسی اون رو برام ایمیل کنید ممنونم از لطفتون.
۱۵ آذر ۱۳۸۸ - 12:05 صبح | sama

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من متولد عيد قربان 1355 هستم لطف كنيد سال تولدم را به هجري شمسي و ميلادي برايم ايميل كنيد با تشكر.
۱۵ آذر ۱۳۸۸ - 2:12 عصر | حسين

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام، من عید غدیر سال 1338 متولد شدم، لطف کنید ماه و روز تولدم را ایمیل کنید. ممنون
۱۶ آذر ۱۳۸۸ - 12:46 صبح | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

اینجانب متولد 25/1/1363می باشم.می خواهم بدانم مصادف با چه روزی از سال هجری قمری می باشد.
۱۶ آذر ۱۳۸۸ - 10:14 صبح | بهزاد خورشیدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من شنیده ام هر سال قمری که با جمعه شروع شود خون و خونریزی می شود بنظر شما صحت دارد . و آخرین روز جمعه ای که اولین روز محرم بود کی بود ؟ با تشکر
۱۶ آذر ۱۳۸۸ - 12:51 عصر | مهدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
اينجانب در روز عيد سعيد غدير خم سال 1348 هجري شمسي به دنيا آمده ام مي خواستم كه معادل روز تولد خود را در سال شمسي 1348 بدانم
۱۶ آذر ۱۳۸۸ - 4:18 عصر | سيدمحمود حسيني

#  تقویم هجری قمری  

با سلام
من متولد 17 اسفند 57 هستم.ميخواستم تاريخ تولد قمري خودمو بدونم.امكانش هست كمكم كنيد.با تشكر
۱۶ آذر ۱۳۸۸ - 5:59 عصر | آرش

# پاسخ به: سلام،من متولد25اردیبهشت63 هستم تاریخ تولدقمری من چیست  

سلام،من متولد25اردیبهشت63 هستم تاریخ تولدقمری من چیست
۱۷ آذر ۱۳۸۸ - 8:37 صبح | سمیه رضایی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من 21 آبان 1357 متولد شدم.اين تاريخ به قمري چي تاريخي مي شود؟ممنون.
۱۷ آذر ۱۳۸۸ - 12:12 عصر | negar

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

sallam
man dar roz tavalod hazrat mohammad dar sale 1364 be donia umadam.bizahamat tarikh daghigh shamsi anra be man begooid.
۱۷ آذر ۱۳۸۸ - 12:31 عصر | برارپور

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

salam,lotfan tarikhe zir ra be shamsi va miladi be man begid!!!
nimeye sha'bane sale 1325 shamsi.
kheyli baram moheme
۱۹ آذر ۱۳۸۸ - 12:20 صبح | shaB

# پاسخ به: تقویم میلادی  

سلام.
من متولد 1/11/1374 هستم.
لطفا تاریخ میلادی اش را
ایمیلم بفرستید.
با تشکر
۲۰ آذر ۱۳۸۸ - 8:00 صبح | علی

# پاسخ به: تقویم شمسی  

من روز جمعه یک هفته بعد از عید قربان 1353 بدنیا امده ام لطفا به تقویم شمسی اعلام فرمایید
۲۰ آذر ۱۳۸۸ - 1:15 عصر | اسماعیل

# پاسخ به: تقویم هجری شمسی  

من روز جمعه یک هفته بعد از عید قربان 1353 متولد شدم تاریخ تولدم را به تاریخ شمسی میخواهم . باتشکر
۲۰ آذر ۱۳۸۸ - 1:32 عصر | اسماعیل

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من 29.1.1368 به دنیا آمدم
لطفا تاریخ میلادی تولدم را ایمیل کنید
۲۰ آذر ۱۳۸۸ - 6:24 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 14 شعبان سال 1360 هستم اما نمیدونم از هجری شمسی چه روزی و چه ماهی میشه ؟ میگن روز قبل تولد امام زمان دنیا آمدم. ممنون میشم کمکم کنید
۲۱ آذر ۱۳۸۸ - 1:56 صبح | زهرا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 11 ابان 1363 هستم ممنون میشم بهم بگید تاریخ قمری ان چه زمانی است؟
۲۱ آذر ۱۳۸۸ - 6:00 عصر | سحر

# پاسخ به: تقویم میلادی  

سلام من متولد 21/3/1363 هستم.می خواستم اگر ممکن باشه به تاریخ میلادی تاریخ تولد منو همون جوری که توی passport درج میشه برام بگین چون که الان سربازم و نمیتونم passport بگیرم.برام خیلی مهمه .thx
۲۱ آذر ۱۳۸۸ - 8:12 عصر | آرش کارمند

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد اول محرم 1350 هستم تاریخ تولدم را به هجری شمسی از شما خواستارم
با تشکر
حسین
۲۱ آذر ۱۳۸۸ - 8:50 عصر | حسین

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 19 رمضان سال 1365 هستم تاریخ تولدم را به هجری شمسی بگویید. با تشکر
۲۱ آذر ۱۳۸۸ - 10:27 عصر | yasi

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و خسته نباشید.میخواستم بدانم تاریخ دوم محرم سال 1352 خورشیدی، به تاریخ خورشیدی چه روز و چه ماهی می شود. با تشکر
۲۲ آذر ۱۳۸۸ - 2:43 عصر | پرستو

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در اول صفر 1376 به دنيا آمده ام. ميشه تاريخ معادل شمسي رو به من بدين.
۲۳ آذر ۱۳۸۸ - 10:32 صبح | سمانه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در تاريخ بيست و ششم محرم سال 1355 هجري شمسي به دنيا امده ام ميشه تاريخ معادل شمسي رو به من بدين
۲۳ آذر ۱۳۸۸ - 6:10 عصر | مرجانه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 28 جمادي الثاني 1405هستم مي خواستم ببينم به شمسي چه روزي است باتشكر
۲۴ آذر ۱۳۸۸ - 12:54 عصر | خليل

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام من دهم محرم 1344 متولد شدم مي خواهم بدانم در چه ماه وروز ماه شمسي بوده است. باتشكر
۲۴ آذر ۱۳۸۸ - 2:14 عصر | اصغر اسلامي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

عید فطر 1343 چند شنبه است میشه بگید
۲۴ آذر ۱۳۸۸ - 10:26 عصر | venoos

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من فاطمه هستم می خواستم بدو.نم عید قربان سال 1344شمسی مصادف با چه ماهی از همان سال 1344 بود . ممنون
۲۵ آذر ۱۳۸۸ - 12:49 صبح | فاطمه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 15شعبان 1363 هستم ممنون ميشم اگه روز وماه اونو به سال شمسي بگيد
۲۵ آذر ۱۳۸۸ - 10:16 صبح | سميرا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد روز عيد فطر سال 1345 شمسي هستم لطفا معادل اين روز را به تاريخ هجري شمسي مشخص نماييد
۲۵ آذر ۱۳۸۸ - 11:46 صبح | رسول

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام. منم مشتاقم بدونم . 7/9/47 به قمری چه روزی بوده؟


۲۵ آذر ۱۳۸۸ - 5:10 عصر | صدف

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام خدمت شما
من در هفتم صفر سال 1347 متولد شدم. می خواستم تاریخ دقیق رو بر اساس روز و ماه هجری شمسی به من ایمیل کنین. ممنون
۲۶ آذر ۱۳۸۸ - 10:16 صبح | امیر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام. 27 دی 1347 به دنیا امده ام. لطفا بفرمایید تاریخ قمری ان را.
۲۶ آذر ۱۳۸۸ - 12:34 عصر | حاتمی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

روز عاشورا ی در سال 1361 چه برجی بوده و چندم برج بوده؟
۲۷ آذر ۱۳۸۸ - 11:36 عصر | عبدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من در تاریخ 28/9/57 به دنیا آمده ام به سال قمری چه سال،ماه و روزی است؟
۲۸ آذر ۱۳۸۸ - 9:22 صبح | سیامک کاکاوند

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

متولد 30 آذر سال 58 هستم لطفا تاریخ میلادی و قمری تولد مرا حساب کنید
۲۸ آذر ۱۳۸۸ - 9:57 صبح | صبا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

tarikh e shanbe 28 moharam e sal e 1100 hejrie ghamari moadel che tarikh e shamsi ast?
ba tashakor
۲۸ آذر ۱۳۸۸ - 4:31 عصر | amine

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام خسته نباشید
دوست دارم بدونم روز عاشورا در سالهای 59 و58 چه تاریخی بوده مرسی در ضمن مطلبتان قشنگ بود
۲۸ آذر ۱۳۸۸ - 4:52 عصر | فاطمه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

می خواستم بدونم 15/5/65 به میلادی و قمری جه روزی می شه
ممنون
۲۹ آذر ۱۳۸۸ - 8:05 صبح | حجت

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام اینجانب متولد نوزدهم فروردین سال 1356 هستم میشود لطف کنید و به گویید به سال قمری دقیقا چه روزی میشود لطفا پاسخ را به میل اینجانب ارسال نمایید با تشکر
۲۹ آذر ۱۳۸۸ - 2:27 عصر | تهمینه رحمانی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

15/8/1385قمري تبديل به شمسي ؟
۲۹ آذر ۱۳۸۸ - 2:56 عصر | مهدي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 7 صفر سال 1347 هستم. لطفا تاریخ دقیق روز تولد و ماه تولد شمسی و روز هفته من را پیدا کنید.
۲۹ آذر ۱۳۸۸ - 10:21 عصر | امیر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

تاريخ تولد من يازدهم صفر در سال 1362هجري شمسي مي باشد لطفاً تاريخ صحيح روز و ماه شمسي آن را بفرستيد . با تشكر
۳۰ آذر ۱۳۸۸ - 1:43 عصر | A

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد دي ماه 1344مي باشم لطفا تاريخ تولدم را به هجري قمري ارايه نماييد
۳۰ آذر ۱۳۸۸ - 2:38 عصر | داود

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در دوم رمضان 1344متولد شده ام لطفا به شمسي تبديلنماييد
۳۰ آذر ۱۳۸۸ - 2:50 عصر | داود

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد دوم رمضان 1344ميباشم لطفا به شمسي تبديل نماييد.
۳۰ آذر ۱۳۸۸ - 2:53 عصر | داود

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 15 ماه رضان سال 1349 هستم خواستم تاریخ دقیق شمسی ام را بدانم ؟ با تشکر
۳۰ آذر ۱۳۸۸ - 5:09 عصر | سحر

# من متولد 1363شمسی هستم ودر18ذالحجه دنیا امده ام تاریخ شمسی آن چیست؟ باتشکر  

با سلام من درسال1363شمسی و 18ذالحجه به دنیا آمده ام مطابق با سال شمسی در چه ماه شمسی متولد شده ام . با تشکر
۳۰ آذر ۱۳۸۸ - 8:21 عصر | مینا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

می خواستم بدونم 25 آذر سال 1363 چند شنبه و چه روزی از سال قمری است.
۱ دی ۱۳۸۸ - 9:56 صبح | احمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

5 اسفند 1364 چند شنبه و چه روزی از سال قمری می باشد
۱ دی ۱۳۸۸ - 10:00 صبح | خزایی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.تاریخ تولد من 02/01/1364 .ممنون میشم تاریخ تولد قمری من و بگید.
۱ دی ۱۳۸۸ - 11:52 صبح | آذین

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

تاریخ تولد من 02/01/1364
میشه تاریخ تولدم و به میلادی بگید
۱ دی ۱۳۸۸ - 11:55 صبح | آذین

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من یازدهم ذیقعده سال 1349 به دنیا آمدم لطف کنید بگوئید من به سال شمسی و میلادی در چه تاریخی متولد شدم ممنونم
۱ دی ۱۳۸۸ - 6:13 عصر | حمید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام

لطفا توضیح دهید چرا روز عاشورا در زمان امام حسین در فصل تابستان بوده و حال در فصل زمستان است؟ علت این تغییر فصلی از کجا نشات می گیرد.
۲ دی ۱۳۸۸ - 10:14 صبح | دهقانی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

8 شهریور 1357 برابر با چندم رمضان بده ؟
۳ دی ۱۳۸۸ - 8:48 صبح | سمیه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

9 دی 1354 مطابق چه روز قمری است ؟
۳ دی ۱۳۸۸ - 8:51 صبح | سمیه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

8 شهریور 1357 چندم رمضان بوده ؟
۳ دی ۱۳۸۸ - 8:56 صبح | سمیه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام من متولد روزتاسوعای 1349میباشم لطفاًتاریخ برابر هجری شمسی رابرای من مشخص نمائید.
۳ دی ۱۳۸۸ - 8:58 صبح | علی چوبند

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

ميخواستم بدونم رحلت پيامبر در سال 1363 چه روزي بوده؟
۳ دی ۱۳۸۸ - 1:27 عصر | mina

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام.میخواستم بدونم تاسوعای حسینی در سال 1360 برابر چه روز و ماه هجری شمسی میشه؟ اگه لطف کنید و این تاریخ را برام ایمیل کنید ممنون میشم.
۳ دی ۱۳۸۸ - 1:52 عصر | حسن

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و عرض خسته نباشید من می خواستم بدونم تاسوعای حسینی1350وعید قربان 1353 برابر با چه روز شمسی میشه از لطفتان ممنون میشم
۴ دی ۱۳۸۸ - 10:33 عصر | امیر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 4 رمضان 1348هجري شمسي هستم لطفا معادل اين روز را به تاريخ هجري شمسي به ايميلم بفرستيد.
۵ دی ۱۳۸۸ - 12:46 صبح | مريم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 29 خرداد 1361 هستم.تاریخ قمری تولدم جه روزی است؟لطفا به ایمیلم بفرستید.
۵ دی ۱۳۸۸ - 1:11 صبح | مهدی زمانی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من در 11 محرم 1359 بدنیا آمده ام لطفا تاریخ تولد من را به شمسی بگوئید. سرفراز باشید و مــــــانا
۵ دی ۱۳۸۸ - 5:41 صبح | صـــادق

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من در سال 1354 روز تولد حضرت مهدی بدنیا آمده ام تاریخ تولد من به هجری شمسی چه روزی است متشکرم
۵ دی ۱۳۸۸ - 12:38 عصر | zahra deljoo

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام می خواهم بدانم تاریخ 7/7/1356 در تقویم قمری چه روزو چه ماه است
۵ دی ۱۳۸۸ - 10:44 عصر | الهه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام وقت بخیر عاشورای سال 1347 قمری مصادف با چه روز شمسی است؟
مرسی
۷ دی ۱۳۸۸ - 9:33 صبح | سارا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام-من متولد 6 ابان 1335 هستم.مي خواستم تاريخ قمري تولدم مصادف با چه روز قمري است؟
۷ دی ۱۳۸۸ - 2:09 عصر | سارا موسي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

دهم محرم سال 1363 مصادف با چه روز شمسی میباشد؟ ممنون میشم.
۷ دی ۱۳۸۸ - 4:06 عصر | شهروز

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در سال 4 محرم سال 1361 متولد شدم ولی نمی دونم به تاریخ شمسی چه روزی میشه
۸ دی ۱۳۸۸ - 12:38 عصر | elnaz

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در تاريخ 28/12/1364 هجري شمسي به دنيا آمدم تاريخ تولد هجري قمري من چيست؟
۹ دی ۱۳۸۸ - 7:23 صبح | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری شمسی  

با سلام من متولد 8 محرم سال 1356 شمسی هستم میخواستم روز و ماه تولدم به شمسی را بدونم با تشکر شاد باشید
۹ دی ۱۳۸۸ - 11:20 صبح | حسین

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام و خسته نباشید
من در عید فطر سال 1361 به دنیا آمده ام و نمی دانم مقارن با چه روزی از تاریخ هجری شمسی است لطفا ّ این را برای من محاسبه کنید که عید فطر سال 1361 دقیقاً چه روز و ماهی از سال 1361 هجری شمسی است
۹ دی ۱۳۸۸ - 12:52 عصر | شقایق

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
می خواستم بدانم نیمه شعبان سال 1340 در چه ماهی و چندم آن ماه بوده است. با تشکر
۹ دی ۱۳۸۸ - 2:35 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من در تاریخ سوم شعبان سال 1346 به دنیا آمده ام لطفا مرا راهنمایی کند آن روز مصادف با چه روزی و چه ماهی در تاریخ هجری میباشد
با تشکر.
۹ دی ۱۳۸۸ - 2:46 عصر | امیر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام. من عيد فطر سال 1338 شمسي متولد شده ام لطفا روز و ماه شمسي آن را برايم محاسبه كنيد.
باتشكر
۹ دی ۱۳۸۸ - 11:14 عصر | زهره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من شب بیست و یکم ماه رمضان سال 1363 هستم لطفا روز و ماه شمسی آن را برایم اعلام نمایید
۱۰ دی ۱۳۸۸ - 10:53 صبح | لیلا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام دائی من در روز عید قربان سال 1349 یا 1350 به دنیا آمده حالا می خواد بدونه چه ماه و روزی از سال شمسی می شود .در هر 2 سال ممنون می شم به شمسی تبدیل کنید و جواب را به ایمیل من ارسال کنید با تشکر
۱۱ دی ۱۳۸۸ - 12:56 عصر | فاطمه کریمی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد در روز شهادت امام جعفرصادق در سال 1349 هجري شمسي ميباشم.
۱۲ دی ۱۳۸۸ - 10:17 صبح | جعفر عابد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام تبدیل تاریخ 13 اسفند 1377 به سال قمری
۱۲ دی ۱۳۸۸ - 12:39 عصر | samira

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا به من بگویید روز 13 اسفند ماه 1377 به تاریخ هجری قمری چه روزی میشود چون روز فوت مادرم میباشد
۱۲ دی ۱۳۸۸ - 12:47 عصر | شهلا کرامت بخش

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد دوازدهم فروردین 1353 هستم لطفا تاریخ تولد بنده را به سال قمری برایم ایمیل فرمایید
با تشکر
۱۲ دی ۱۳۸۸ - 1:32 عصر | طناز

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد روز عید فطرسال1347شمسی میباشم.لطفا تاریخ روز و ماه شمسی این روز را برایم حساب کنید با سپاس
۱۲ دی ۱۳۸۸ - 1:52 عصر | علیرضا .گ

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد روز 31 خرداد 1355 شمسی میباشم.لطفا تاریخ روز و ماه قمری این روز را برایم حساب کنید با سپاس
۱۲ دی ۱۳۸۸ - 7:10 عصر | saghandian

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام تاریخ تولد من تاسوعای محرم سال1353میباشدخواهشمند است ماه شمسی آن رابه آدرس الکترونیکی اینجانب ایمیل نمایید با تشکر
۱۳ دی ۱۳۸۸ - 10:43 صبح | احسان زارعی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام یک دنیاممنونتون میشم اگر زمان تولد من را به هجری قمری محاسبه کنید وبرام ارسال کنید. 24 اسفند1362
۱۳ دی ۱۳۸۸ - 11:31 صبح | عباسی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من روزهای 16 اردیبهشت و30خرداد سال 1360 میخوام بدونم لطفا کمک کنید
۱۳ دی ۱۳۸۸ - 12:02 عصر | یسنا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

روز تولد من 18 فروردين ماه 1350 است تولد من بر حسب تاريخ هجري قمري چه روزي مي شود ؟
۱۳ دی ۱۳۸۸ - 2:05 عصر | علي رضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
میخواستم بدانم روز عید قربان سال 1357 مصادف با چه روزی از سال شمسی 1357 میشود. با تشکر
۱۴ دی ۱۳۸۸ - 12:35 صبح | reza

# پاسخ به: تقویم هجری قمری تاسوعا در چه روزی و ماه از سال 1363 بوده   

تاسوعا در چه روزی و ماه از سال 1363 بوده
۱۴ دی ۱۳۸۸ - 11:53 صبح | کاظم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

تاسوعا در چه روزی و ماه از سال1363 هجری قمری بوده ممنون
۱۴ دی ۱۳۸۸ - 12:22 عصر | کاظم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

تاسوعا در چه روزی و ماه از سال1363 هجری قمری بوده ممنون
۱۴ دی ۱۳۸۸ - 12:31 عصر | کاظم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا عاشورای سال 52 13چه ماهی وچندم ماه بود
۱۵ دی ۱۳۸۸ - 10:31 صبح | امید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

مرسی برنامه رو دانلود کردم
۱۵ دی ۱۳۸۸ - 6:34 عصر | ss

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

salam, man mikhastam bedoonam ke eide ghorbane sale 1360 shamsi che rooz p che mahi boode?
۱۶ دی ۱۳۸۸ - 12:06 صبح | ghazal

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

تاریخ دقیق 8 محرم سال 62 را به شمسی می خواهم
۱۶ دی ۱۳۸۸ - 7:59 صبح | علی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام. لطفا تاریخ 27 رمضان سال 1346 شمسی به تاریخ شمسی و نام سال را برایم ایمیل کنید.سپاسگذارم.
۱۶ دی ۱۳۸۸ - 12:30 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

متولد تاسوعای سال 1360 هستم لطفا تاریخ تولدم را به هجری شمسی به ایمیلم بفرستید
۱۷ دی ۱۳۸۸ - 8:15 عصر | سلام

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و با عرض تشکر.لطفا می شه تاریخ تولد امام مهدی در سال 50 را به شمسی محاسبه و به ایمیلم ارسال کنید.با تشکر
۱۹ دی ۱۳۸۸ - 12:25 صبح | ashkan

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در شب شام غريبان سال 1362 متولد شدم ميخوام بدونم شام غريان سال62 چه ماه وچه روز شمسي ميشود
۱۹ دی ۱۳۸۸ - 10:10 صبح | معصو مه كنعاني

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در شب شام غريبان سال 1362 متولد شدم ميخوام بدونم شام غريان سال62 چه ماه وچه روز شمسي ميشود
۱۹ دی ۱۳۸۸ - 10:11 صبح | معصو مه كنعاني

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من متولد 17 مرداد 1357 هستم؛ خواستم مطابقطشو با تقویم هجری قمری بدونم.
مرسی
۱۹ دی ۱۳۸۸ - 5:49 عصر | مهدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در اول محرم سال 1338 هجری شمسی به دنیا آمدم،لطفا تاریخ تولدم را ماه و روز شمسی بدهید.
۲۱ دی ۱۳۸۸ - 4:44 عصر | سیداحسان جعفری سپهر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در تاریخ 15اسفند1361 به دنیا آمدم لطفا معادل سال قمری ان را برایم بفرستید.بسیار متشکرم
۲۲ دی ۱۳۸۸ - 10:49 صبح | عطیه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من 30/11/1361 به دنیا آمدم لطفا به تاریخ هجری قمری بهمن بگویید چه روزی می شود ؟ ممنونم
۲۳ دی ۱۳۸۸ - 2:50 عصر | NARGES

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام و خسته نباشید
من در سال 9/8/1344 به دنیا آمده ام و نمی دانم مقارن با چه روزی از تاریخ هجری قمری است لطفا ّ این را برای من محاسبه کنید که دقیقاً چه روز و ماهی از سال هجری قمری است
ممنون از لطفتون

1388/10/23
۲۳ دی ۱۳۸۸ - 4:33 عصر | علی رضا ن

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
خواهشمندم تاریخ 13 ذی الحجه سال 64 و 27 محرم سال 60 را به روز و ماه هجری شمسی مشخص کنید.
ممنون
۲۴ دی ۱۳۸۸ - 12:35 صبح | مهتاب

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

چه رابطه ای بین قرن و سال هجری قمری وجود دارد
۲۴ دی ۱۳۸۸ - 8:36 عصر | محمود

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در تاریخ 25 رمضان سال 1349 شمسی متولد شده ام تاریخ شمسی آن را برایم ارسال کنید.
متشکر
۲۴ دی ۱۳۸۸ - 9:12 عصر | مرضیه

# پاسخ به: تقویم هجری شمسی  

باسلام بنده در صبح عاشورای سال1349 به دنیا آمده ام اما نمیدانم مصادف با چه روز و ماه شمسی است !خواهش میکنم عاجزانه برایم مشخص کنید.سپاسگذارم
۲۴ دی ۱۳۸۸ - 10:12 عصر | علیرضا همتیان

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام مادر من روز عيد قربان سال 1348 به دنيا اومده ميشه بگيد مطابق با چه روز و ماهي ميشه ؟ به ايميلم ارسال كنيد . خيلي برام مهمه لطفأ بگيد .
مرسي
۲۵ دی ۱۳۸۸ - 8:14 عصر | مهسا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
۲۶ دی ۱۳۸۸ - 12:12 عصر | تقی اکبری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من درسال 1363درروز عاشورا بدنیا آمده ام .درچه روزبه صورت شمسی بدنیا آمدم لطفا به سرعت پاسخ دهید
۲۶ دی ۱۳۸۸ - 3:30 عصر | arya

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفاً‌ تاريخ 29/10/1366 چه روزي از ايام هفته بوده و هجري قمري آن را براي من ارسال كنيد . لطفاً
۲۶ دی ۱۳۸۸ - 3:30 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 14 تیر1360 هستم میخواستم بدانم در چه روز وسال هجری قمری وروزی از هفته بدنیا آمده ام ممنون از شما اساتید محترم
۲۷ دی ۱۳۸۸ - 11:14 صبح | قانع

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در دی ماه سال 56 به دنیا آمده ام می خواهم بدانم 15 ماه قمری که در دی ماه سال 56 بوده مصادف با چه روز و تاریخی از تاریخ شمسی است.
۲۷ دی ۱۳۸۸ - 2:24 عصر | رضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من تاسوعای سال 1362 به دنیا امدم می خواستم بدانم چه روز و ماه از سال 1362 به دنیا امدم مرسی
۲۸ دی ۱۳۸۸ - 7:02 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و خسته نباشید 25/9/1363 چه روزی از سال قمری میباشد وچه روزی از سال شمسی بوده.
روز 5/12/1364 چه روزی از سال قمری بوده وچه روزی ازایام هفته سال شمسی.
لطفا اگر امکان داره به ایمیلم ارسال کنید
با تشکر فراوان از زحمات شما .
۲۹ دی ۱۳۸۸ - 9:55 صبح | احمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من در تاریخ اربعین سال 57 بدنیا امدم لطفاتاریخ شمسی ان را به من بگویید
۲۹ دی ۱۳۸۸ - 12:51 عصر | sina

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

میگویند من در تاسوعای سال 49 شمسی متولد شده ام لطفا ماه و تاریخ تولد من به شمسی را محاسبه کنید
۲۹ دی ۱۳۸۸ - 7:37 عصر | نسترن

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
لطفا بفرمایید روز 11/بهمن/1338 چه روز هفته بوده است. همچنین مطابق آن تاریخ قمری هجری را بفرمایید.
۲۹ دی ۱۳۸۸ - 7:40 عصر | فاطمه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا تقویم سال 62 رو هم به شمسی و هم به قمری میل کنید مرسی
۲۹ دی ۱۳۸۸ - 10:55 عصر | مریم

# تاریخ هجری شمسی  

سلام لطفا بگویید روز عید قربان در سال 1345هجری شمسی و 1344 در چه روزی بود؟ممنونم
۳۰ دی ۱۳۸۸ - 1:25 صبح | bt.panahi

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من 13 محرم سال 1364 بدنيا اومدم ميخوام بدونم تاريخ دقيقش چندم ميشه ؟مرسي
۳۰ دی ۱۳۸۸ - 11:10 صبح | پريسا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد سال 1352 هجری شمسی هستم. به گفتهی مادرم سه روز قبل از اتمام محرم به دنیا آمده ام. می خواهم روز آن را به تاریخ مشسی بدانم. متشکررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم.
۳۰ دی ۱۳۸۸ - 11:50 صبح | زهرا

# پاسخ به: تقویم هجری شمسي و ميلادي  

با سلام و تشكر از زحمات شما
من متولد سال 1359 هستم در 14 صفر. تاريخ شمسي و ميلادي آن را نمي دانم. لطفا تاريخ دقيق شمسي و ميلادي آن را بگوييد. تشكر
۱ بهمن ۱۳۸۸ - 7:42 صبح | ابوالفضل جلالي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام
همسر من روز عید قربان سال 1359 بدنیا امده لطفاتاریخ انرا به سال شمسی بگویید . با تشکر
۱ بهمن ۱۳۸۸ - 8:56 صبح | مریم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام
تاريخ تولد من 28 صفر 1357 مي‌باشد لطفا تاريخ آن را به شمسي بگوييد
در صورت امكان همين تاريخ در سال 1356 چه روزي مي‌شود. با تشكر
۱ بهمن ۱۳۸۸ - 9:59 صبح | زهرا نوبخت

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام

13 رجب در سال 1357(شمسي) و همين طور 21 ماه رمضان سال 1354(شمسي)، چه روزها و از چه ماه هاي شمسي مي باشند.

با تشكر
۱ بهمن ۱۳۸۸ - 10:20 صبح | افشين

# پاسخ به: تقویم هجری شمسي  

تبديل 17/09/1362 و 01/01/1360 هجري شمسي به ميلادي
۲ بهمن ۱۳۸۸ - 11:44 صبح | حامد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

21 ماه رمضان سال 1358 چه تاریخی شمسی میشود؟
۳ بهمن ۱۳۸۸ - 4:51 عصر | سیما

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

ماه رمضان سال 1357 و 56 مصادف با چه ماه شمسی در ان سال می باشد
۴ بهمن ۱۳۸۸ - 11:36 صبح | کبرا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.من تاریخ تولدم20/6/1367 ه.ش است
میخواستم بدونم تاریخ تولدم به ه.ق چه روزی در چه ماهی در چه سالی است
و چه روزی در امسال است
۴ بهمن ۱۳۸۸ - 4:38 عصر | هادی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام : ميخواستم بدونم آخرين پنجشنبه سال 1364 چنمين روز اسفند بوده.
ي دنيا ممنون .
۶ بهمن ۱۳۸۸ - 3:17 صبح | رحيم زاده

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

ششم محرم سال 1350 تاریخ تولد اینجانب میباشد خواهشمند است روز و تاریخ شمسی آن را برایم تعیین کنید
۶ بهمن ۱۳۸۸ - 9:08 صبح | محمد حسین فتح اله زاده

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در سال 1335 مصادف با 11ذیحجه بدنیا چشم گشودم در چه ماهی ودر کدام سال هجری قمری متولد شدم از تقبل زحمت مننانم.
۶ بهمن ۱۳۸۸ - 12:47 عصر | اسمعیل

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
متولد 4 مهر 1371 هستم مي خواستم بدونم به ماه قمري متولد چه سال و ماهي هستم
خواهشاً برام ايميل كنيد
با تشكر زياد
۶ بهمن ۱۳۸۸ - 6:41 عصر | ستاره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
متولد 4 مهر 1371 هستم مي خواستم بدونم به ماه قمري متولد چه سال و ماهي هستم
خواهشاً برام ايميل كنيد
با تشكر زياد
۶ بهمن ۱۳۸۸ - 6:44 عصر | ستاره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

ببخشيد اگه ميشه اين تاريخ ها رو هم دربيارين ممنون ميشم.
12 مهر 1360
15 مرداد 1362
۶ بهمن ۱۳۸۸ - 6:48 عصر | ستاره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من درشناسنامه سال تولدم 1349مباشد طبق گفته پدر بزرگم در تابستان همان سال وروز تولد يا بعثت رسول اكرم صلوات الله عليه متولد شدم خواهشا تاريخ دقيق مرا به تاريخ شمسي محاسبه فرمائيد با تشكر
۶ بهمن ۱۳۸۸ - 7:45 عصر | مريم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز شهادت امام کاظم(ع) به دنیا امدم لطفا برایم محاسبه کنید که به شمسی چه تاریخی میشود؟ ممنون
۷ بهمن ۱۳۸۸ - 3:00 عصر | محمد کاظم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من ماه صفر سال 1360 متولد شدم بگید چه ماهی میشه مرسی
۸ بهمن ۱۳۸۸ - 9:33 صبح | عطار

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من در دهم ماه ربیع الاول1340 به دنیا امده ام لطفا بگویید به ماه

شمسی چه تاریخی میشود. ممنون

۸ بهمن ۱۳۸۸ - 8:12 عصر | مهری علوی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام 11/1/1343 چه تاریخی از هجری قمری است .بنده نیز سپاسگذارم .
۹ بهمن ۱۳۸۸ - 2:49 صبح | jamal

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام 28 ماه حج سال 1352 چه ماه وچه روز از سال شمسی است خیلی ممنون
۱۰ بهمن ۱۳۸۸ - 12:29 صبح | آرمیتا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

11 اردیبهشت سال 1361 مصادف با چه روز قمری می باشذ
۱۰ بهمن ۱۳۸۸ - 2:14 صبح | علیرضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
اول رمضان سال 1348 مصادف با چه روز و ماه شمسی می باشد
با تشکر
۱۱ بهمن ۱۳۸۸ - 8:36 صبح | لیلا محمدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من در تاریخ 21 ماه رمضان 1348 هحری شمسی بدنیا آمدم می خواهم روز وماه شمسی آنرا بدانم . از پاسخ شما سپاسگزارم
۱۱ بهمن ۱۳۸۸ - 3:58 عصر | حسین شاهری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من در 10/9/1369 به دنیا امدم به قمری چه ماهی میشه لطفا جوابشو برام بفرستید
۱۱ بهمن ۱۳۸۸ - 5:55 عصر | فرزاد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا عاشورای حسینی سال 1358و1359 را برایم با تاریخ هجری قمری در آورید. با تشکر
۱۱ بهمن ۱۳۸۸ - 6:38 عصر | سارا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

ولادت حضرت قائم در سال 1350 شمسی چه تاریخی است
۱۱ بهمن ۱۳۸۸ - 8:47 عصر | ریحان

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا بفرمائئد كه 21 مهر 1362 شمسئ به تقوئم قمرئ چه تارئخئ است
۱۱ بهمن ۱۳۸۸ - 8:55 عصر | مهدئ

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

salam sale 58/09/25 be ghamari che sal va che maho rozi mishe mamnon
۱۲ بهمن ۱۳۸۸ - 9:09 عصر | salam

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

27/05/1356
معادل قمری؟؟؟؟
ممنون
۱۳ بهمن ۱۳۸۸ - 6:17 صبح | پارسا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام ؛
من فقط میدونم شب عید قربان که احتمالا سال 1350 بوده به دنیا آمدم اما چون پدرم شناسنامه منو 2 سال و چند ماه بزرگتر گرفته نمی دونم دقیقا چه تاریخی به دنیا اومدم اگه ممکنه برام تاریخ شمسی اونو پیدا کنید.
۱۳ بهمن ۱۳۸۸ - 12:49 عصر | منیژه رحیم زاده

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام
من متولد 27 رجب 1362 هستم. ميخواستم ببينم به هجري شمسي تو چه تاريخي به دنيا اومدم
باتشكر
۱۳ بهمن ۱۳۸۸ - 3:10 عصر | محمود

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام. مخواستم معادل قمری تاریخهای زیر را بدونم:
1_ 14 آذر سال 1359
2_ 10 دی 1358
۱۳ بهمن ۱۳۸۸ - 5:34 عصر | فاطمه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام لطفا بفرمائید 23/3/1390 هجری فمری برابرچه تاریخ شمسی میباشد
۱۴ بهمن ۱۳۸۸ - 1:24 عصر | علی اعظم محمدیاری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و خسته نباشید. من در 1363/4/27 متولد شدم. لطف کنید بگید مطابق با کدوم روز تقویم هجری و میلادی بود؟ و اگه می شود بگید این رو چه روزی از هفته است؟
۱۴ بهمن ۱۳۸۸ - 9:35 عصر | مرتضی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام. تطفا به من بگوییدربعین سال 1349 شمسی برابر با چه تاریخی در همان سال میباشد؟منظورم تاریخ دقیق روز و ماه سال 1349 است!!!!

سوال دوم:عاشورای سال 1373 شمسی برابربا چه تاریخی از همان سال است؟ روز و ماه سال 1373...
۱۶ بهمن ۱۳۸۸ - 1:23 عصر | سارا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در سال 1360/01/28 تولد شوده ام نمیدا نم کدام روز است و مطابق با کدام سال کدام ماه و کدام تاریخ عیسوی میشود خواهش میکنم جواب بدهد لطفا پاسخ بدهید و شوهرم در سال1357/11/27 تولد شوده اند این ها مطابق به کدام سال کدام ماه وتاریخ عیسوی میشود باز هم خواهش میکنم جواب ندهد
۱۶ بهمن ۱۳۸۸ - 1:26 عصر | برنا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من منتظر جواب خود استم لطف نموده جواب بدهد
۱۷ بهمن ۱۳۸۸ - 8:58 صبح | برنا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و تشکر فراوان

لطفا بفرمایید در چه سالهای امکان این وجود دارد که بیست و سوم ماه رمضان در روز پنجشنبه منطبق شود .

البته منظور من سالهای اینده ( از این تاریخ به بعد ) است .
۱۷ بهمن ۱۳۸۸ - 9:35 صبح | حسام الدین سیدین بروجنی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام. من متولد روزعاشورا در سال 1349 شمسی هستم و تاریخ تولد خود را بر حسب روز و ماه شمسی نمیدانم لطفا به اینجانب کمک کنید مرسی
۱۷ بهمن ۱۳۸۸ - 1:52 عصر | Amir-As

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام اگر ممکنه مناسبت های 8 ذالحجه 1374 را که مطابق با 1334/5/5است برایم ارسال کنید با تشکر
۱۸ بهمن ۱۳۸۸ - 10:49 صبح | ali

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام. منتظر جواب هستم. لطفا" جواب بدهید.
۱۸ بهمن ۱۳۸۸ - 5:32 عصر | فاطمه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام خوبید شما؟
اگه براتون امکان داره 20 صفر سال 1356 به من میگید چه روزی بود؟ممنون میشم اگه لطف کنید و ایمیل بزنید
۱۸ بهمن ۱۳۸۸ - 11:50 عصر | آوا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من در شب عید قربان سال 1352 به دنیا آمدم لطفا: تاریخ تولدم را به شمسی و قمری اعلام فرمائی باتشکر
۱۹ بهمن ۱۳۸۸ - 9:10 صبح | علی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

عید قربان سال 53 مصادف با چه روزی از سال شمسی می باشد ؟

با تشکر
۱۹ بهمن ۱۳۸۸ - 11:46 صبح | شهلا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام لطف كنيد 15 شعبان سال 1339 شمسي در چه ماه و چه روزي بوداست ؟ تاريخ تولد پدرم
۱۹ بهمن ۱۳۸۸ - 8:05 عصر | هاني

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام و تشکر از سایت زیبایتان لطفا می خواهم بدانم عید قربان در سال 1353 شمسی چه روز در کدام ماه شمسی بوده لطفا ایمیل بزنید
۱۹ بهمن ۱۳۸۸ - 9:16 عصر | ramin

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و تشكر از سايت مفيدتان
من در تاريخ 5/10/1362 شمسي به دنيا آمده ام لطفا مي خواهم برايم تاريخ تولدم به ميلادي و قمري را ايميل كنيد با تشكر فراوان
۲۰ بهمن ۱۳۸۸ - 9:13 صبح | امير

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام و تشكر از برنامه خوب و مفيدي كه راه اندازي نموده ايد. من متولد اول مهر ماه 1303 هستم ممنون ميشوم تاريخ تولدم را به ميلادي و قمري همچنين روز تولدم ( چند شنبه )ايميل فرماييد. ب سپاس : علي كريمي
۲۰ بهمن ۱۳۸۸ - 10:58 صبح | علي كريمي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام سال تولد من در تاريخ دهم محرم 1352 مي باشم ميخواهم بدانم تاريخ تولد من دران تاريخ شمسي رااعلام فرماييد
۲۰ بهمن ۱۳۸۸ - 1:36 عصر | عباس

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام سال تولد من در تاريخ دهم محرم 1352 مي باشم ميخواهم بدانم تاريخ تولد من دران تاريخ شمسي رااعلام فرماييد
۲۰ بهمن ۱۳۸۸ - 1:39 عصر | عباس

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من درسال 53در روز 26بهمن بدنیا آمده ام این روز مصادف با چه روزی از ماه قمری است؟
باتشکر
۲۰ بهمن ۱۳۸۸ - 1:54 عصر | محمدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
ضمن تشكر از ارائه اطلاعات ارزشمند.
من در سال 1349 شمسي در شب تولد امام رضا بدنيا آمده ام. لطفا تاريخ شمسي آنرا بفرمائيد. با تشكر
۲۰ بهمن ۱۳۸۸ - 2:14 عصر | عليرضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام .لطفا بفرمایید معادل شمسی تاریخ 17ربیع الاول سال 1404 چیست؟
۲۰ بهمن ۱۳۸۸ - 8:35 عصر | محمد صادق

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا بفرماييد معادل قمري تاريخ 12/12/60/ چه روز ماه قمري است ؟متشكر
۲۲ بهمن ۱۳۸۸ - 9:20 صبح | سعيد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.من در تاریخ 20 محرم 1364 بدنیا اومدم.میشه لطفا بفرمایید معادل شمسیش چه روز و ماهی میشه؟با تشکر
۲۴ بهمن ۱۳۸۸ - 1:05 صبح | بهار

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

1/1/1346 به قمری ؟
۲۵ بهمن ۱۳۸۸ - 11:25 عصر | مهرداد

# من   

من در 10-جدی-1360 تولد شدم. لطف نموده این تاریخ را به سال میلادی برایم بفرستید
۲۶ بهمن ۱۳۸۸ - 11:04 صبح | فرهاد

# پاسخ به: تقویم شمسی  

من در 10-دی-1360 تولد شدم. لطف نموده این تاریخ را به سال میلادی برایم بفرستید
۲۶ بهمن ۱۳۸۸ - 11:07 صبح | فرهاد

# به شمسي  

من متولد 18صفر59هستم لطفاتاريخ شمسي آن را براي من ايميل كنيد
۲۸ بهمن ۱۳۸۸ - 6:42 عصر | ستاره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من در 19 تیر سال 1361 به دنیا اومدم میخواستم بدونم تاریخ تولدم به قمری چی میشه
۲۹ بهمن ۱۳۸۸ - 3:54 عصر | سمانه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام میخواستم بدونم پانزدهم شعبان سال شمسی 1335 به تاریخ شمسی چه روز و ماهی میشه ؟ با تشکر فراوان
۲۹ بهمن ۱۳۸۸ - 4:02 عصر | مینو

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد ماه صفر سال1338 هستم حدودا چه ماهی می شده
۲۹ بهمن ۱۳۸۸ - 9:58 عصر | fatemeh

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

میخواستم تاریخ مبعث و تولد پیامبر را در سال 1361 و 1362 بدانم. با تشکر
۲۹ بهمن ۱۳۸۸ - 11:58 عصر | رسول

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام، میخواستم تاریخ تولد و مبعث پیامبر در 1362 و 1361 رو به سال شمسی بدانم. با تشکر
۳۰ بهمن ۱۳۸۸ - 12:13 صبح | رسول

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

تاریخ 19/6/63 در آن زمان چه تاریخی از قمری بوده است
با تشکر فراوان
۳۰ بهمن ۱۳۸۸ - 10:36 عصر | امیر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

salam
bebakhshid man motevaled 17 farvardin mah 1353
hastam lotfan befarmaid tarikh tavalod man che hast.
۱ اسفند ۱۳۸۸ - 1:12 صبح | Beheshteh

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

18دیماه 1361 چه روزی است
۱ اسفند ۱۳۸۸ - 6:45 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا تاریخ 09/10/1354 را به تاریخ قمری برایم ارسال نمایید.باتشکراز همکاری شما.
۲ اسفند ۱۳۸۸ - 1:20 عصر | حسین

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من تاسوعای 1353 به دنیا امدم لطفا تاریخ هجری شمسی انرا بگویید
۲ اسفند ۱۳۸۸ - 1:50 عصر | سمیرا مدنی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من در روز 4مرداد1367متولد شدم میخوام بدونم تاریخ تولدم به سال هجری قمری چه میشود؟ با تشکر
۲ اسفند ۱۳۸۸ - 8:22 عصر | مهسا نباتی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام لطفا بفرمایید عید فطر سال 1348و1349در چه ماه وچه روزی است . با سپاس فراوان
۳ اسفند ۱۳۸۸ - 11:13 صبح | رضا

# پاسخ به: تقویم هجری شمسی و میلادی و قمری  

با سلام من در 23 مرداد سال1362 بدنیا آمده ام.می خواهم بدانم آن روز مصادف با چه روزی بوده است.
۳ اسفند ۱۳۸۸ - 12:41 عصر | محمد رضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام خسته نباشید من 4 بهمن 1362 به دنیا امدم میخواستم روز و تاریخ انرا به هجری و میلادی بدونم.ممنون
۳ اسفند ۱۳۸۸ - 5:47 عصر | صدف

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام:
لطفاتقويم قمري وهجري شمسي سال1347-اسفندوبهمن ماه رابراي من ارسال نماييد(بامناسبتهاي مربوطه).باتشكر
۴ اسفند ۱۳۸۸ - 10:32 صبح | جواد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
لطفا تقویم قمری و هجری سال 1343 و 1366 را برای من ارسال کنید. با تشکر
۴ اسفند ۱۳۸۸ - 9:20 عصر | گلی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

1366/07/15
۴ اسفند ۱۳۸۸ - 9:37 عصر | الهام

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سوال اول : من در تاريخ 27/03/1360 متولد شدم برابر با چه تاريخي از سال قمري مي باشد؟
سوال دوم : 24/05/1355 برابر با چه تاريخي از سال قمري مي باشد؟
با تشكر
۵ اسفند ۱۳۸۸ - 8:47 صبح | ديبا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام مادر من در روز میلاد پیامبر حضرت محمد (ص) سال 1346 به دنیا امد اگر میشه تاریخش رو به شمسی به من بدید یا به ایمیلم بفرستید و اگر میشه بگید میلاد پیامبر در سال 1350 در سال شمسی چه روزی است؟
۵ اسفند ۱۳۸۸ - 3:43 عصر | وفا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من در آخرین روز ذیقعده مصادف با آبان سال 1357 و برادرم در روز 16 ذیحجه مصادف با آذر 1356 به دنیا آمدیم می خواستیم بدانیم تاریخ دقیق تولدمان چه روز شمسی در این سالها است؟
لطفاً به آدرس maryam_smak@yahoo.com برایمان میل کنید.
ممنون و سپاسگذارم
۵ اسفند ۱۳۸۸ - 5:32 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام ببخشید من یه بار براتون پیام گذاشتم ولی جواب سوالمو ندادین لطف میکنید به من بگید 20 صفر سال 1356چه ماه وچه روزی بود؟ممنون میشم بهم ایمیل بزنید لطف میکنید
۵ اسفند ۱۳۸۸ - 11:31 عصر | آوا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من در روز 17 اردیبهشت سال 66 دنیا اومدم لطفا تاریخ قمری من را برایم بگویید
۷ اسفند ۱۳۸۸ - 11:25 صبح | علیرضا

# پاسخ به: ماه رمضان سال1350 شمسی چند روز بوده است  

ماه رمضان سال 1350 شمسی چند روز بوده و17رمضان این سال چه تاریخی از شمسی می باشد
۷ اسفند ۱۳۸۸ - 1:03 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
تاریخ 29 آدر 1364 را به قمری لطفاً برام میل کنید.
۷ اسفند ۱۳۸۸ - 1:48 عصر | rahnama

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

تبدیل انواع تقویم ها به راحتی

http://www.calendarhome.com/converter/
۷ اسفند ۱۳۸۸ - 7:32 عصر | did

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 29 اسفند 1360 هستم لطفا تاریخ میلادی و قمری را برایم ایمیل کنید مرسی.
۸ اسفند ۱۳۸۸ - 11:24 صبح | m

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

متولد سال 59
۸ اسفند ۱۳۸۸ - 12:20 عصر | زهرا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

متولد 25/11/1359
۸ اسفند ۱۳۸۸ - 12:22 عصر | زهرا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باباجون به این سایت سر بزنید در عرض 5 ثانیه تاریخ تولد و ... را به راحتی شمسی قمری میلادی و... تبدیل کنید

http://www.calendarhome.com/converter/
۸ اسفند ۱۳۸۸ - 3:33 عصر | did

# پاسخ به: سال شمسی اعلام نمائید  

درروز عید غدیر درسال 1347 شمسی بدنیا امدم لطفا تاریخ شمسی انراباروزوماه وسال شمسی اعلام نمائیدوسال قمری انرا.
۹ اسفند ۱۳۸۸ - 8:50 صبح | سیدحسین مهدی پور

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

متولد 12/08/1361 هستم ، می خواهم تاریخ قمری و روزس را که در آن متولد شده ام بدانم . "با تشکر"
۹ اسفند ۱۳۸۸ - 9:52 صبح | Somayeh

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

رروز عید غدیر درسال 1347 شمسی بدنیا امدم لطفا تاریخ شمسی انراباروزوماه وسال شمسی اعلام نمائیدوسال قمری انرا.

شنبه 17 اسفند 1347 شمسی
18 ذیحجه 1388 قمری


سایت >
http://www.calendarhome.com/converter/">http://www.calendarhome.com/converter/
====================================
متولد 12/08/1361 هستم ، می خواهم تاریخ قمری و روزس را که در آن متولد شده ام بدانم . "با تشکر"

چهارشنبه 16 محرم 1403 قمری


سایت >
http://www.calendarhome.com/converter/">http://www.calendarhome.com/converter/
============================================
۹ اسفند ۱۳۸۸ - 3:53 عصر | did

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

راهنمایی استفاده از سایت

اگر تاریخ را به شمسی دارید و قمری می خواهید در قسمت

Persian Date

و اگر در تاریخ قمری دارید و شمسی می خواهید در قسمت

Islamic Date

وارد کنید
۹ اسفند ۱۳۸۸ - 3:56 عصر | did

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام علیکم
احتراما،من درشب تاسوعای سال 1353 هجری شمسی به دنیا آمده ام،لطفا ماه وروز هجری شمسی تولد مرا اعلام نمایید.
۹ اسفند ۱۳۸۸ - 10:37 عصر | رقیه مشاری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

راهنمایی استفاده از سایت

http://www.calendarhome.com/converter/

اگر تاریخ را به شمسی دارید و قمری می خواهید در قسمت

Persian Date

و اگر در تاریخ قمری دارید و شمسی می خواهید در قسمت

Islamic Date

وارد کنید
۱۰ اسفند ۱۳۸۸ - 2:23 صبح | did

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 30 صفر سال 62 هستم چندم ابان بوده لطفا برام ایمیل کنید
۱۰ اسفند ۱۳۸۸ - 8:18 صبح | امین

#  سوال؟  

من در روز عيد قربان سال 1364 بدنيا امده ام ونمي دانم چه روزي است خواهشمند است پاسخ دهيد متشكرم.
۱۰ اسفند ۱۳۸۸ - 5:43 عصر | جبله

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من متولد 5 شهریور 1362 هستم مطابق با 27 آگوست 1983 خواهش می کنم به سال و ماه قمری به من بگین چه موقعی متولد شدم !
ممنونم باور کنین دارم در به در دنبال تقویم 1362 می گردم اما تا الان که....
بازم مرسی منتظرتون هستم
۱۱ اسفند ۱۳۸۸ - 9:20 صبح | منا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
مادربزرگم به خاطر دارد كه من در سال 52 سه روز مانده به نوروز متولد شده‌ام. لطفاً بفرماييد اين سال كبيسه بوده است يا خير و تولد من 27 اسفند مي‌شود يا 28؟
با سپاس
۱۱ اسفند ۱۳۸۸ - 10:04 صبح | مينا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

راهنمایی استفاده از سایت

http://www.calendarhome.com/converter/

اگر تاریخ را به شمسی دارید و قمری می خواهید در قسمت

Persian Date

و اگر در تاریخ قمری دارید و شمسی می خواهید در قسمت

Islamic Date

وارد کنید
۱۱ اسفند ۱۳۸۸ - 1:59 عصر | did

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام
15 شعبان سال 1340 مصادف با چه روز و ماه شمسی است؟

تشکر
۱۱ اسفند ۱۳۸۸ - 2:09 عصر | عادل

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

میخواستم بدونم 15 شعبان سالهای1344و 1345و1346و1347مصادف با چه روزی هستند؟با تشکر
۱۲ اسفند ۱۳۸۸ - 12:45 عصر | مهدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد عید قربان سال 1374 هجری قمری هستم اما نمیدانم در چه ماه شمسی بدنیا آمدم لطفا این موضوع را بطور دقیق برای من محاسبه کرده و به ایمیل من بفرستید
با تشکر
۱۲ اسفند ۱۳۸۸ - 10:10 عصر | ثمینه نوری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد سال 12/12/1363هجریشمسی هستم سال قمری اورا می خواستم
۱۳ اسفند ۱۳۸۸ - 10:55 صبح | غلغ

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من در تاریخ هجده بهمن هزار و سیصد و شصت و یک چشم گشودم
لطفا تاریخ قمری و میلادی معادل |ن را محاسبه و برایم میل کنید.
درصورت امکان مشخص کنید چه روزی از هفته است .
با تشکر
۱۳ اسفند ۱۳۸۸ - 11:39 صبح | امیر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

خداییش ما ایرانی ها چرا اینطوری هستیم که می خواهیم یه نفر لقمه رو حاصر کنه بگذاره توی دهانمون. خوب یه دقیقه برید تو این سایت زیر ، عدد رو وارد کنید

راهنمایی استفاده از سایت

http://www.calendarhome.com/converter/

اگر تاریخ را به شمسی دارید و قمری می خواهید در قسمت

Persian Date

و اگر در تاریخ قمری دارید و شمسی می خواهید در قسمت

Islamic Date

اگر هم میلادی می خواهید در قسمت

Gregorian Date

تاریخ برای سالهای قبل و بعد هم هست
۱۳ اسفند ۱۳۸۸ - 12:20 عصر | did

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.تقویم سال 1349 شمسی بصورت کامل همراه با مصادفهای قمری و میلادی را میتوانی برایم بفرستی ؟ممنونم
۱۳ اسفند ۱۳۸۸ - 8:21 عصر | علی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من در رمضان سال 1350 متولد شدم . و می خوام بدونم که در آن سال رمضان در کدام ماه شمسی بوده ؟؟
با تشکر .
۱۳ اسفند ۱۳۸۸ - 10:39 عصر | ساجده بذرافکن

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز عید قربان سال 1362 به دنیا آمده ام می خواهم بدانم چه روزی بوده چند شنبه بوده و تاریخ دقیق شمسی ان را نیز می خواهم با تشکر
۱۴ اسفند ۱۳۸۸ - 10:46 عصر | اسماعیل

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.خسته نباشيد.من در اولين روز از ماه قمري كه در اسفند 1346 آغاز شده به دنيا آمده ام .خيلي مايلم بدانم چندم اسفند ماه بوده است.اگر ممكن است برايم اي ميل كنيد.ممنونم.
۱۴ اسفند ۱۳۸۸ - 11:30 عصر | حسين

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام نیمه شعبان سال1361 هجری شمسی در جه روزی بوده است
۱۵ اسفند ۱۳۸۸ - 1:08 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام با تشکر از اینکه به سوال من پاسخ میدهید. من در روز 14 بهمن 1350 به دنیا امدم میخواهم بدانم که این روز مصادف با چه روزی از هفته و چه سالی و چه روزی از قمری بوده است
۱۶ اسفند ۱۳۸۸ - 1:53 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

11خرداد 1352
9مرداد 1355
27خرداد 1362
20مهر 1362
1مرداد 1367
۱۸ اسفند ۱۳۸۸ - 1:58 عصر | گل گلاب

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

زود جوابم را بده
۱۸ اسفند ۱۳۸۸ - 2:03 عصر | گل گلاب

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

زود جواب می خواهید

راهنمایی استفاده از سایت

http://www.calendarhome.com/converter/

اگر تاریخ را به شمسی دارید و قمری می خواهید در قسمت

Persian Date

و اگر در تاریخ قمری دارید و شمسی می خواهید در قسمت

Islamic Date

اگر هم میلادی می خواهید در قسمت

Gregorian Date

تاریخ برای سالهای قبل و بعد هم هست
۱۸ اسفند ۱۳۸۸ - 2:59 عصر | did

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در اول ذیحجه سال1362به دنیا آمدم می خواهم بوانم که در چه روزی از سال شمسی به دنیا امدم؟با تشکر
۱۸ اسفند ۱۳۸۸ - 10:23 عصر | محمد جواد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز اول مهر 1362 مناسبتها را براي من بنويسيد
۲۲ اسفند ۱۳۸۸ - 11:18 عصر | ا.كبيري

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام ، 21 محرم سال 1355 متولد شده ام، لطفا" روز و ماه تولدم را به شمسی حساب کنید. با تشکر
۲۳ اسفند ۱۳۸۸ - 12:26 صبح | کریمی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من در عید فطر سال 1352 بدنیا آمده ام ، روز و ماه تولد من به شمسی را محاسبه کنید .
با تشکر
۲۳ اسفند ۱۳۸۸ - 1:57 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من شب احیا سال 64 به دنیا آمدم کسی تاریخ دقیق شمسی تولدم را نمی داند کمکم کنید
۲۳ اسفند ۱۳۸۸ - 9:01 عصر | بیتا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفاتاریخ9/1/1347رابه میلادی تبدیل کنید
۲۴ اسفند ۱۳۸۸ - 10:13 صبح | elyas

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

7فروردین 64چه روزی است
۲۴ اسفند ۱۳۸۸ - 10:12 عصر | زهرا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

30 اذر 1345 چه روزی و چه سالی به میلادی و قمری می باشد
۲۶ اسفند ۱۳۸۸ - 4:53 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام
لطفا ساعت تحویل اول فروردین 1359 را میخواستم.
باتشکر
۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - 12:29 عصر | ali

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
دوم شعبان 1390 قمری بدنیا امده ام مصادف با جه روز وماه وسال شمسی است
۲ فروردین ۱۳۸۹ - 2:25 صبح | بشری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز عيد فطر سال 1353 هجري شمسي بدنيا آمده ام لطفا تاريخ تولد هجري شمسي من را برايم بگوييد. متشكرم
۲ فروردین ۱۳۸۹ - 9:48 عصر | ارسلان

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من متولد 3 مهر63 هستم
میخواستم بدونم در روزی که بدنیا اومدم مصادف با چه ماه قمری بوده
با تشکر
۵ فروردین ۱۳۸۹ - 12:12 صبح | اسحاق

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من متولد 1فرورذين66 هستم
میخواستم بدونم درچه روزی از هفته بدنیا اومدم مصادف با چه ماه قمری بوده و سال 66 سال كدام حيوان است
با تشکر
۵ فروردین ۱۳۸۹ - 1:45 عصر | مسعود حسيني

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

ب اسلام و آررزوی سالی پر از سعادت برای شما عزیزان
من در تاریخ 29/12/1353 متولد شده ام و می خواهم بدانم این تاریخ مصادف با کدام سال چینی( سالها مطابق با نام حیوانات) می باشد؟بین سالهای پلنک و خرگوش مرددم؟
۷ فروردین ۱۳۸۹ - 12:49 عصر | رویا تاج

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام و ارزوی سالی بسیار خوب و خوش برای شما
من در تارخ ششم محرم سال 1351 به دنیا امده ام و میخواستم بدانم به تاریخ شمسی و میلادی چه روز و ماهی میشه و ایا من درسال موش به دنیا امده ام؟
با تشکر
۸ فروردین ۱۳۸۹ - 8:45 صبح | ایرج

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 11/8/1364 هستم لطفا بفرمائید چه روزی از هقته بوده و سال کدام حیوانی بوده
مرسی
۹ فروردین ۱۳۸۹ - 6:16 عصر | ali

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 9رمضان 1330 هستم لطفا روز و ماه تولدم را به شمسی بگین.بسیار سپازگزارم
۱۰ فروردین ۱۳۸۹ - 4:39 عصر | مامان

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

25تیر 1350 مطابق با چه تاریخی به هجری قمری است؟
۱۰ فروردین ۱۳۸۹ - 9:02 عصر | حمید رضا ارشاد بخش

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
مادرم ماه رمضان سال 1340 متولد شده .دوست داره بدونه کدوم فصل و ماه به دنیا امده؟
متشکرم
۱۱ فروردین ۱۳۸۹ - 9:02 عصر | ترلان

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

درعیدقربان سال1360 متولد شده ام. به تاریخ شمسی چه روزی است؟
۱۴ فروردین ۱۳۸۹ - 12:49 عصر | دهقانی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
میخواستم مناسبتهای مذهبی روزهای 5-6و7 فروردین سال1366 هجری شمسی را بدانم؟ ممنون-
۱۴ فروردین ۱۳۸۹ - 2:02 عصر | صدف

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من 16 اردیبهشت سال 1352 به دنیا آمدم میخواهم بدانم چه ماه روز قمری بوده؟با تشکر از شما آرزومند آرزوهایتان لیلا
۱۴ فروردین ۱۳۸۹ - 2:42 عصر | لیلا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

کی جواب به من میرسه؟
۱۴ فروردین ۱۳۸۹ - 2:46 عصر | لیلا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من در روز اربعين حسيني سال 1361 به دنيا اومدم ولي نمي دونم در چه روز و ماهي به شمسي مي شه لطفا برام محاسبه كنيد و بفرستيد .
با تشكر
۱۴ فروردین ۱۳۸۹ - 8:51 عصر | مجتبي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام عليكم
با تشكر و سپاس فراوان از ابتكار جالب شما
ميخواهم بدانم دوازدهم ربع الاول 1384 قمري برابر با چه روزي از روزها ماه و سال شمسي ميشود البته خودم تا اندازه اي حساب كرده وبه دست آورده ام ولي يقِن كامل ندارم لطف كنيد وبرايم ايميل بفرستيد .
۱۵ فروردین ۱۳۸۹ - 6:23 صبح | علي اصغر

# پاسخ به: تقویم هجری شمسي  

سلام عليكم
با تشكر و سپاس فراوان از ابتكار جالب شما
ميخواهم بدانم دوازدهم ربع الاول 1384 قمري برابر با چه روزي از روزها ماه و سال شمسي ميشود البته خودم تا اندازه اي حساب كرده وبه دست آورده ام ولي يقِن كامل ندارم لطف كنيد وبرايم ايميل بفرستيد .
۱۵ فروردین ۱۳۸۹ - 6:28 صبح | علي اصغر

# پاسخ به: تقویم هجری  

با سلام، من در شب عيد قربان سال 1391 هجري قمري به دنيا آمده ام . لطفا به من بگوييد در چه روز و ماه و سال هجري شمسي متولد شده ام.
با تشكر
۱۶ فروردین ۱۳۸۹ - 11:17 صبح | ص. دهقاني

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام ده روز مانده به ماه رمضان در سال 1355 به دنيا آمده ام ولي تاريخ دقيق تولدم را نمي دانم.
۱۶ فروردین ۱۳۸۹ - 1:02 عصر | ناهيد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام24اسفند 1354 چه روز و چه ماه و چه سال میلادی است؟
۱۶ فروردین ۱۳۸۹ - 3:31 عصر | albert

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 7 اسفند 1365 هستم میخواستم تاریخ قمریشو برام بفرستید لطفا
۱۷ فروردین ۱۳۸۹ - 12:42 عصر | mina

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام وخسته نباشید من در1361 در ماه محرم به دنیا اومدم میخواستم در چه ماه ازسال به ذنیا اومدم وتقویم سال 61 ومیخواستم متشکرم
۱۷ فروردین ۱۳۸۹ - 4:20 عصر | مهناز

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام . من در28صفرسال1348شمسی به دنیاامده ام میخواستم روزوماه تولدخودرابه سال شمسی بدانم متشکرم
۱۷ فروردین ۱۳۸۹ - 9:50 عصر | ش.ع

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام .من در 19مردادسال 1355شمسی به دنیاامده ام میخواستم روزوماه وسال تولدم را به قمری بدانم.
۱۷ فروردین ۱۳۸۹ - 10:01 عصر | ا.س

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام من در7رمضان سال 1350شمسی بدنیا آمدم می خواستم روزوماه شمسی خودرابدانم باتشکر
۱۸ فروردین ۱۳۸۹ - 3:21 عصر | مهدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 2محرم 1362 شمسی بدنیا امدم می خواستم رو.وماه شمسی خود را بدانم
۱۸ فروردین ۱۳۸۹ - 11:26 عصر | درنا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من در روز21ماه مبارك رمضان سال 1347به دنيا اومدم ولي نمي دونم در چه روز و ماهي به شمسي مي شه لطفا برام محاسبه كنيد و بفرستيد
۱۹ فروردین ۱۳۸۹ - 7:15 عصر | سلام وارادت

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام. لطف بفرمائید این روز رو برای من به شمسی محاسبه بفرمائید. ممنون می شم // 19 رمضان 1394
۲۰ فروردین ۱۳۸۹ - 5:16 عصر | مولود

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد سوم ارديبهشت سال 1362 شمسي هستم لطفا تاريخ روز وماه وسال قمري تولدم رامحاسبه وبرايم بفرستيد
۲۰ فروردین ۱۳۸۹ - 9:44 عصر | مولايي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

دوستم در اربعین سال 1354 هجری شمسی به دنیا امده .لطفا" تاریخ دقیق شمسی آن را بدهید. ممنون.
۲۱ فروردین ۱۳۸۹ - 9:56 صبح | سمیرا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من دراول رمضان 1355شمسی به دنیا آمده ام لطفا روز و ماه دقیق شمسی را محاسبه فرمایید
۲۱ فروردین ۱۳۸۹ - 10:20 صبح | ستاره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من تو آخرین چارشنبه ی سال 54 به دنبا اومدم.می شه لطفا به من بگین دقیقا چندم اسفند می شه؟ ممنون
۲۱ فروردین ۱۳۸۹ - 12:39 عصر | 5561

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

تولد امام حسن مجتبی در سال 1338 مصادف با چه روزی در تاریخ شمسی است
۲۲ فروردین ۱۳۸۹ - 11:44 صبح | elahe

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من د ر تاریخ 1363.2.27 به دنیا آمدم مناسبت این روز د رتاریخ هجری قمری چیست آیا نیمه شعبان است یا اینکه چقدر با نیمه شعبان فاصله دارد .مرسی
۲۲ فروردین ۱۳۸۹ - 2:45 عصر | نرگس

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

20 ماه رمضان سال 1346 شمسی مصادف با چه تاریخی؟ ممنون
۲۲ فروردین ۱۳۸۹ - 7:36 عصر | مریم شهسواری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

20 ماه رمضان سال 1346 شمسی مصادف با چه تاریخی؟ ممنون
۲۲ فروردین ۱۳۸۹ - 7:39 عصر | مریم شهسواری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با عرض سلام من به 11.11.1988 عیسوی تولد شده ام اما از تاریخ تولد ام به هجری شمسی اطلاعی ندارم لطف نموده تاریخ تولد ام را به هجری شمسی ارسال نمائید از همکاری تان سپاس گذارم.

متشکرم
۲۳ فروردین ۱۳۸۹ - 1:06 عصر | عزت الله

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در اربعين سال 1351 هجري شمسي بدنيا آمده ام لطفا" بفرمائيد روز اربعين در اين سال چه ماهي از هجري شمسي بوده است؟
۲۴ فروردین ۱۳۸۹ - 8:17 صبح | مهري

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام من 18رمضان سال57 به دنیا آمده ام لطفا" تاریخ شمسی و میلادی آن را برایم ارسال کنید با تشکر.
۲۶ فروردین ۱۳۸۹ - 2:56 عصر | niloo98

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سال 62 و 66 و 58 و59بنام حیوان چیست ؟ ممنون
۲۹ فروردین ۱۳۸۹ - 12:13 صبح | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

روز اول شهریور سال1361 چه ماه و سال قمری میشود
۲۹ فروردین ۱۳۸۹ - 4:33 عصر | روح الله

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

می خواهم بدانم 10 ذی الحجه در سال 1335 هجری شمسی چندم ماه و چه روزی است؟
۲۹ فروردین ۱۳۸۹ - 11:50 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

تقویم سال 1335 را میخواهم
۲۹ فروردین ۱۳۸۹ - 11:57 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

10 ذی الحجه سال 1376 چه ماه وچه روزی است؟
۳۰ فروردین ۱۳۸۹ - 12:27 صبح | sara

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

هفتم اردیبهشت سال 1361به میلادی چه روزی می شه؟
۳۰ فروردین ۱۳۸۹ - 6:02 عصر | mona

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام ! سایت های فوتبال بازی سال 1347 ایران و اسراییل را در روز 16آپریل سال 1968 ثبت کرده اند. لطفا این تاریخ را به هجری شتسی تبدیل و اعلام فرمایید.
۳۱ فروردین ۱۳۸۹ - 8:57 صبح | علی اکبر سلیمان پور

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام! لطفا بفرمایید روز 19 آپریل سال 1968 چه روزی در سال 1347 بوده است. علی اکبر
۳۱ فروردین ۱۳۸۹ - 9:03 صبح | علی اکبر سلیمان پور

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
میخوام بدونم عید قربان سال1366 مصادف با چه روز و چه ماهیه؟
۳۱ فروردین ۱۳۸۹ - 12:47 عصر | fateme

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من در 23 رمضان سال 1396 هجری قمری به دنیا آمده ام ، لطفا تاریخ دقیق تولد اینجانب را به هجری شمسی محاسبه و برایم ارسال نمایید
با تشکر فراوان
۳۱ فروردین ۱۳۸۹ - 2:50 عصر | رویا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

ميخواهم تقويم سال 1348 را مكمل با جزيات داشته باشم.
۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 10:56 صبح | نصرت الله نبراس

# تاريخ تولد  

با سلام تاريخ تولد حضرت علي در سال 57 به تاريخ شمسي چه تاريخي بوده؟ با تشكر
۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 5:14 عصر | مينا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

عيد قربان1362
۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 7:04 صبح | جواد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام. لطفا بفرمایید عید قربان سال1340 مصادف با چه روز و چه ماهی بوده است؟ با تشکر.
۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 11:03 صبح | حسینی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

16 رمضان سال 1382 هجری قمری چه روز و چه ماهی در سال 1340 شمسی است؟
۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 6:43 عصر | منا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام.من تاسوعای سال 1353 شمسی به دنیا امدم لطفا ماه وروز تولد مرا به شمسی برایم ایمیل کنید با تشکر
۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 1:02 عصر | رقیه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام و عرض خسته نباشد به همه کسانی که برای این سایت زحمت می کشندمی خواستم بدانم واقعه غدیر خم و واقعه دلخراش عاشورای حسینی در چه سال شمسی و میلادی اتفاق افتاده است با تشکر از زحمات شما
۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 1:08 عصر | مصطفی رجبی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

30آذر 1358به تاریخ قمری چه روزیمیشود
۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 3:10 عصر | ستار

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام دی ماه سال1346برابر با چه ماه قمری است
۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 9:08 عصر | علی اشکاونذ

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

روز10.6.69چند شنبه است؟
۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 6:30 عصر | الهه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

15 رمضان سال 1339 شمسی معادل کدوم روز درآن سال است؟
۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 9:56 عصر | مهدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

15 رمضان سال 1339 شمسی معادل کدوم روز شمسی درآن سال است؟
۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 11:17 عصر | helen

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

عید قربان سال 1358 مصادف با چه روز شمسی است؟
۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 4:50 عصر | سارا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من متولد نیمه شعبان 1362 شمسی ام
معادل کدوم ماه و روز شمسی میشه
ممنون
۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 6:27 عصر | جواد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
مي خواستم بدونم كه 3 شعبان سال 1348 هجري شمسي دقيقاً بار با چه تاريخي برابر جه روز و ماهي در سال 1348 هجري شمسي مي شود
۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 8:34 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام .

من متولد 11 رمضان 1340 شمسی هستم میخواستم بدانم رمضان چه ماه ایرانی بوده است.

متولد رمضان 1339 چه ماه ایرانی بوده است.

با تشکر
۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 12:39 عصر | بهار

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
هشت اسفند سال 1361هجری شمسی چه روز وچه ماه قمری بوده است
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 12:08 صبح | رضا مفاخری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در سال 1360 نيمه شعبان بدنيا امدم اما اينكه چه روز و ماهي از سال 60است نميدانم ممنون ميشم كمكم كنيد
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 1:59 صبح | فهيمه

# پاسخ به: تقویم هجری شمسی  

من متولد اربعین سال شمسی 1355 هستم لطفا تاریخ دقیق تولد من را به شمسی اعلام فرمایید.
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 12:09 عصر | علی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

بسم الله
با سلام 21 دسامبر 2012چه روز قمر ی و شمسی می باشد
با تشکر
۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 6:02 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام لطفا بفرمایید،اربعین سال 1338 و عید قربان سال 1333 چه روزی بودن؟
۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 12:31 صبح | زهره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
میخواستم بپرسم نیمه شعبان سال 1362 به تاریخ شمسی چه روزی میشه مرسی
۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 6:34 عصر | تاتوره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام دوباره .

من متولد 11 رمضان 1340 شمسی هستم میخواستم بدانم رمضان چه ماه ایرانی بوده است.

متولد رمضان 1339 چه ماه ایرانی بوده است.

با تشکر
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 11:24 صبح | بهار

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من 13 مهر 1363 متولد شدم میخواستم بدونم تاریخ تولد من مصادف با کدوم ماه قمری و چه روزی هست؟ با تشکر
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 8:08 عصر | زینب نوروزی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام لطفا برايم ارسال كنيد كه 9 رمضان سال 1365 مصادف با چه روزي دز تاريخ هجري شمسي سال 1365 مي باشد؟
۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 11:48 صبح | سارا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.خسته نباشید.لطفا بفرمایید 19.10.1362مطابق با کدام روز ماه و سال قمری است؟متشکرم
۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 3:42 عصر | ماری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 24جمادی الاولی سال1354هجری شمسی بدنیاآمده ام چه روزوچه ماه همان سال شمسی میشود؟
۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 10:47 عصر | نجمه انبیایی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من 25 رمضان سال 1362 متولد شدم می تونین برام تاریخ تولدم بگین ممنون می شم
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 12:25 عصر | shahriar

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من 25 رمضان سال 1362 متولد شدم می تونین برام تاریخ تولدم بگین ممنون می شم
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 12:27 عصر | shahriar

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 19/1/64 هستم میخواستم بدونم چند شنبه بوده؟ممنون
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 9:50 عصر | لیلا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام ! ميخواستم فقط تقويم سال 1348 را داشته تاشم.
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 9:14 صبح | داكتر نصرت الله نبراس

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا تقويم هجري قمري و هجري شمسي سال 1359 را برايم ايميل كنيد
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 1:08 عصر | مهران

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام .من در روز عاشورای سال 1363 شمسی به دنیا آمدم. میشه بگید روز عاشورا چه روز و ماهی بود؟
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 4:47 عصر | رضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

خواهش می کنم اگه امکانش هست زودتر جوابمو بدید.
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 4:48 عصر | رضا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

میخواستم تقویم های سالهای 1364-1363راداشته باشم.اگرامکان داردبرایم میل بکنید
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 7:43 عصر | احمد رسولی زاده

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا تاریخ تولد من را محاسبه کنید. من در سال 1353 روز تولد امام رضا به دنیا آمده ام اما تاریخ دقیق شمسی انرا نمیدانم.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 11:31 صبح | معصومه ص ب]

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من درسال1350/12/05به دنياامده ام مي خواهم به تاريخ هجري قمري چه تاريخي به ماه وروز وسال وايا چه مناسبتي بوده است
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 10:30 عصر | ناصر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد نیمه شعبان سال1363هجری شمسی هستم در تقویم شمسی چه ماهی متولد شدم؟
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 11:01 صبح | سلمه کدخدایی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من متولد 11 شهریور 1362 هستم ممنون میشم اگر تاریخ هجری قمری را برام محاسبه کنید.
مرسی
۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 1:07 عصر | سمیه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

salam mikhastam bedoonam ke 2 mah ramezane sale 1363 chandome khordad sale63 mishe ba tashakor az komake shoma

۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 12:31 عصر | somaye

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در تاریخ 3 اذر 1362 متولد شدم لطفا سال و ماه و روز تولدم به میلادی را برایم میل کنید.یه دنیا متشکر
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 12:52 صبح | bahar

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 15 مرداد 1356 متولد شدم لطفا روز و ماه و سال تولدم به قمري را برايم ايميل كنيد
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 9:04 صبح | حسين

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفا تولد امام رضا را در سال 1353 به تاریخ شمسی برایم محاسبه نمایید.
۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 2:53 عصر | معصومه ص ب]

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام خیلی خوب بود فقط هجری قمری رو هم بگذارید ممنون
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 9:49 صبح | مهدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در سال 52 شمسي در روز مبعث متولد شده ام ميشه بهم بگين من در چه روز و ماهي در تاريخ شمسي متولد شده ام؟
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 2:48 صبح | مريم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

19رمضان سال 1355هجری شمسی مصادف با چه روزی از ایم هفته می باشد با تشکر فراوان
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 9:41 عصر | علی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در سال 1362/10/12 متولد شدم. بفرمائید که این تاریخ برابر با چه تاریخ قمری است.
۱ خرداد ۱۳۸۹ - 3:24 عصر | اذر

# پاسخ به: تقویم هجری شمسی  

سلام .من در عاشورای سال1360به دنیا اومدم ولی روز دقیقشو نمی دونم منظورم ماه و روز شمسیه .اگه لطف کنین و بهم بگین ممنون میشم با تشکر.
۲ خرداد ۱۳۸۹ - 10:12 صبح | سردار

# كمك  

باور كن بزرگترين ثواب دنيارو ميكني
سلام
من چند ماهه در به در اين هستم كه ببينم وقتي به دنيا اومدم در چه روزي از چه ماه قمري بوده
به هيچ وجه نتونستم تقويم قمري سال تولدم رو پيدا كنم.
اگر كمكك كني ممنون ميشم
تاريخ تولدم: 19/12/1360 هـ.ش
۲ خرداد ۱۳۸۹ - 2:20 عصر | صدرا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام : لطفا روز عید قدیر سال 1359 چندم ابان بوده است
۲ خرداد ۱۳۸۹ - 8:38 عصر | اسدی محمود

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام عاشورای 1361 در چه برجی است؟ پاسخ را به ایمیل من ارسال نمایید. با تشکر
۳ خرداد ۱۳۸۹ - 6:30 عصر | حسین

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

5 فروردين سال 1335 چه روزي در تقويم هجري شمسي است و چند شنبه است ؟
۴ خرداد ۱۳۸۹ - 9:50 صبح | مهرنوش

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من متولدم 15رمضان سال 1363 شمسی هستم می خواستم بدونم دقیقا چه روز و ماهی در سال 63 بوده مرسی
۴ خرداد ۱۳۸۹ - 10:36 صبح | جولی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

28 ذیحجه سال 1365 به دنیا آمده ام.کدام تاریخ قمری میشود
۴ خرداد ۱۳۸۹ - 3:30 عصر | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من متولد 9 فروردین سال 1369 هستم
تاریخ تولد میلادی و قمری من را حساب می کنید؟ همچنین چند شنبه به دنیا آمده ام؟
۴ خرداد ۱۳۸۹ - 4:21 عصر | مهسا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

salam man faghat yek taghvim ghamary nyaz daram zira man dar australia zendegi mikonam ma mihkaham dar mored tarihk monasebathaye mazhabi va mely iran khabar dashte basham.tashakor
۷ خرداد ۱۳۸۹ - 10:20 صبح | fatemeh

# پاسخ به: تقویم هجری میلادی  

سلام
من متولد 15پانزدهم ماه9 نه سال 1369شمسی هستم تاریخ تولد میلادی من ودر چه روزیه ؟متشکرم
۷ خرداد ۱۳۸۹ - 10:52 عصر | reza

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد عیدقربان55 هستم لطفا ماه تولد را به شمسی و سال تولد قمری را به ایمیل من ارسال کنید با تشکر فراوان
۸ خرداد ۱۳۸۹ - 3:52 عصر | صبا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد سال عید قربان 1355 هستم لطفا ماه تولد را به شمسی و سال تولد را به قمری و میلادی برایم ایمیل کنید با تشکر فراوان
۸ خرداد ۱۳۸۹ - 3:55 عصر | صبا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 3 ربیع الاول سال 1409 هستم ولی اون موقع برای اینکه بتوانم به مدرسه بروم تاریخ تولدم جابجا شده است . الان هم از شما درخواست دارم که این تاریخ را با روز و ماه و سال هجری شمسی برام ایمیل کنید . از شماها خیلی خیلی ممنونم
۸ خرداد ۱۳۸۹ - 4:28 عصر | رسول سلحشور

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام ميخواستم بدونم 31 خرداد 57 به ماههاي تاريخ ميلادي و قمري اين روز جه روزيه - يه دنيا ممنون اكه واسم ايمل كنين.
۹ خرداد ۱۳۸۹ - 10:25 صبح | زهره

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام 8/10/1370 معادت چه تاریخ قمری است؟
۱۰ خرداد ۱۳۸۹ - 5:02 عصر | elahe

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

عید قربان سال 1361 در چه روزی و چه ماهی بوده است لطفاً جواب را برایم ایمل کنید.
۱۲ خرداد ۱۳۸۹ - 12:54 عصر | مهنوش

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و تشکر من متولد عید قربان 1362 هستم این روز در چه ماه و چه روزی از تاریخ شمسی واقع شده است.
۱۲ خرداد ۱۳۸۹ - 2:51 عصر | میلاد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و تشکر من متولد عید قربان 1362 هستم این روز در چه ماه و چه روزی از تاریخ شمسی واقع شده است.
۱۲ خرداد ۱۳۸۹ - 2:52 عصر | میلاد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

۱۹ اسفند ۱۳۶۹ تاریخ تولد منه کی لطفآ تاریخ میلادش رو به من میل کنید ممنون .
۱۳ خرداد ۱۳۸۹ - 11:20 صبح | mahdiar

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام. من عید قربان سال 1352شمسی به دنیا اومدم. اگه میشه روز و ماه تولدم رو به سال شمسی بهم بگید.
۱۵ خرداد ۱۳۸۹ - 1:56 عصر | شکوه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 5/4/1364 هستم خواهش میکنم تاریخ میلادی و قمری شو رام ایمیل کنید واقعا سپاسگزارم
۱۵ خرداد ۱۳۸۹ - 11:26 عصر | مهسا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

راستی میخام5/4/1364یعنی تاریخ تولدم رو بدونم مصادف با چه روزی در اون تاریخه؟ لطغا برام میل کنید ممنون
۱۵ خرداد ۱۳۸۹ - 11:31 عصر | مهسا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 9 محرم سال 59 هستم.میشه کمکم کنید که چه روزی میشه؟خیلی برام مهم.مرسی
۱۶ خرداد ۱۳۸۹ - 11:30 صبح | سارا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

می خواستم بدونم 9 محرم سال 58 معادل با جه روزی از هجری شمسی است؟؟
۱۶ خرداد ۱۳۸۹ - 11:40 صبح | سارا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در رمضان سال 1351 متولد شده ام لطفا" ماه تولدم را به سال شمسي اعلام فرماييد باتشكر
۱۸ خرداد ۱۳۸۹ - 3:14 صبح | محمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 27/6/1362 هستم لطفاروز تولدم را به هجری قمری برام ایمیل کنید ممنون
۱۸ خرداد ۱۳۸۹ - 11:08 صبح | فاطمه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 10/1/1356 هستم لطفاروز تولدم را به هجری قمری برام ایمیل کنید ممنون
۱۸ خرداد ۱۳۸۹ - 4:28 عصر | قاسمی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من متولد 8 محرم 1350 هستم لطفاً روز و ماه تولدم را به سال شمسی برایم ایمیل کنید . با تشکر فراوان
۱۹ خرداد ۱۳۸۹ - 10:55 صبح | محبوبه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من متولد 22/6/49 هستم لطفا روز تولدم را به هجری قمری اعلام فرمائید
۱۹ خرداد ۱۳۸۹ - 10:58 صبح | محبوبه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام با تشکر
من متولد 15 مهر 1351 هستم
مصادف با چه روز و ماه وسال قمری می باشد؟
تشکر مجدد
۲۰ خرداد ۱۳۸۹ - 10:35 عصر | مریم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

پدر من در سال 1333شمسی و در روز عاشورا به دنیا امده لطفا بگویید چه روز و ماهی از سال شمسی است
۲۱ خرداد ۱۳۸۹ - 2:09 صبح | محسن

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

فردي در عيد فطرسال1344 شمسي بدنيا آمده لطفا تاريخ تولد ايشان را بفرماييد كه در چه روز و ماهي واقع شده است؟
۲۱ خرداد ۱۳۸۹ - 1:05 عصر | م.خانبابا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
6/6/63 چه روز از جه ماهی میشه به ماه قمری؟
۲۱ خرداد ۱۳۸۹ - 2:04 عصر | shiva

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام ميشه تقويم سال 62 را براي من ميل كنيد .من روز عاشورا ي 62 بدنيا اومدم ميخام ببينم چه روزي از شمسي است؟
۲۱ خرداد ۱۳۸۹ - 6:20 عصر | ali

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام وخسته نباشید من درماه صفرودرسال 1361 به دنیا اومدم میخواستم بدونم در کدوم ماه از سال به دنیا اومدم وتقویم سال 1361 را برام بفرستید.متشکرم
۲۱ خرداد ۱۳۸۹ - 7:47 عصر | مهناز

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

man dar sevomin roze mhe ramezane sale 1346 be donya amadam lotfan tarikhe tavalodam ra daghigh barayam email konid az lotfeton mamnonam
۲۴ خرداد ۱۳۸۹ - 12:25 صبح | ali

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

لطفاً 10 رمضان 1394 را براي من تبديل به شمسي كنيد و برايم ايميل بزنيد. با تشكر
۲۴ خرداد ۱۳۸۹ - 10:05 صبح | مريم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

پدرم متولد دهم رمضان سال 1339 است لطفا معادل شمسی آنرا برایم ایمیل کنید.
۲۴ خرداد ۱۳۸۹ - 11:43 صبح | مهرک

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام . من متولد 20 صفر سال 1362 هستم لطفا به من بگوئید معادل چه تاریخی از هجری شمسی است ؟ مرسی
۲۵ خرداد ۱۳۸۹ - 9:28 صبح | شیما

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من 28صفر سال 63 به دنيا امدم ميخواستم ببينم به تاريخ شمسي دقيقا چه روزي ميشه؟؟؟؟؟؟؟
۲۵ خرداد ۱۳۸۹ - 6:00 عصر | رها

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد عید قربان 1362 می باشم مصادف با چه روزی است.با تشکر
۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - 6:27 عصر | سودابه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من متولد عید قربان 1362هستم مصادف با چه روزی است.با تشکر
۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - 6:29 عصر | سودابه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من متولد عید قربان 1362هستم مصادف با چه روزی است.با تشکر
۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - 6:31 عصر | سودابه

# پاسخ به:هجری شمسی  

با سلام من متولد عید قربان 1362هستم مصادف با چه روزی است.با تشکر
۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - 6:32 عصر | سودابه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام :
من در تاریخ 5 محرم 1348 بدنیا اومدم میخواستم بدونم من در تاریخ شمسی در کدوم ماه و کدوم روز بدنیا اومدم .. اگه هر سه تاریخ هجری قمری وشمسی ومیلادی رو بگید ممنون میشم
۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - 11:14 عصر | زهرا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز تاسوعاي سال 1355 هجري شمسي بدنيا آمدم لطف كنيدبفرماييد اين روز مصادف با كدام روز و ماه شمسي آن سال بوده است
۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - 11:33 عصر | علي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من در سال 1351 در روز مصادف با روز مادر به دنيا آمده ام.
لطفا روز و تاريخ شمسی بفرمائيد.
۲۷ خرداد ۱۳۸۹ - 7:58 عصر | مسعود

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

متاسفانه تاریخ روز و ماه میلادی و سال هجری قمری را نمیدانم.
اگر لطف کنید تاریخ تولدبه روز، به ایمیل من بفرستید ممنون میشم
تاریخ تولد01/10/1362
۲۸ خرداد ۱۳۸۹ - 12:37 عصر | غلامرضا مکسری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد روز تاسوعا سال 1360هستم می خواستم بدانم در چه روز و ماهی به سال شمسی به دنیا آمده ام . ممنون
۲۸ خرداد ۱۳۸۹ - 10:32 عصر | mehdi

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام هفتم رجب سال 1369 برابر با جه روزی از ماهای شمسی ومیلادی بوده است
۲۹ خرداد ۱۳۸۹ - 11:09 صبح | اکبری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

تقويم سال55
۳۱ خرداد ۱۳۸۹ - 1:24 عصر | مريم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 6آبان 1364 می باشم لطفا روز و ماه و سال تولد من را به قمری ومیلادی بفرمایید . متشکرم
۱ تیر ۱۳۸۹ - 7:36 عصر | احمد

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

ماه مبارک رمضان سال 1360 در کدام ماه شمسی است
۱ تیر ۱۳۸۹ - 11:36 عصر | saei

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
عید قربان سال 1340 چه روز و ماهی به تاریخ شمسی می شود
۲ تیر ۱۳۸۹ - 10:26 عصر | مجتبی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

عید فطر 1344 چه روزی است
۳ تیر ۱۳۸۹ - 4:58 عصر | علی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز 13رجب در سال1388 هجری قمری به دنیا آمده ام من در چه روز و ماهی از سال 1346 هجری شمسی به دنیا آمده ام؟
۵ تیر ۱۳۸۹ - 4:33 عصر | طاهره سلیمی کاسینی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد سال 1360 هستم ماه محرم در چه تاریخی از سال شمسی بوده است/
۶ تیر ۱۳۸۹ - 10:37 صبح | مریم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام مي خواستم بدونم 20آبان ماه سال 1360مصادف باچه روزوچه ماه وچه سال هجري قمري است وچندشنبه است ؟تشكر
۷ تیر ۱۳۸۹ - 11:48 صبح | گلي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام خواهش مي كنم تاريخ دقيق 15 رمضان سال 1340 و 1341 شمسي را به ميلادي و قمري و شمسي برايم ايميل كنيد با تشكر
۷ تیر ۱۳۸۹ - 1:54 عصر | فاطمه عقيقي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

تاریخ ولادت من هشتم دی سال 57 مصادف با چه تاریخ میلادی اس؟
۷ تیر ۱۳۸۹ - 3:08 عصر | مهدی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
لطفا بفرمایید روز پنج شنبه 17/2/1360 مصادف با چه تاریخ قمری و میلادی بوده است .
با تشکر فراوان
اکی از اراک
۸ تیر ۱۳۸۹ - 12:42 صبح | اکرم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام من در نیمه شعبان سال 1356به دنیا آمده ام می خواهم تاریخ دقیق تولد شمسی ام را بدانم
۸ تیر ۱۳۸۹ - 4:46 عصر | هایدا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در روز عید قربان سال 1350 متولد شدم لطفا تاریخ آن را به هجری شمسی برایم بگوئئد
۱۲ تیر ۱۳۸۹ - 5:19 عصر | خلیل کجوری

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 24 تيرماه1364 هستم لطفا روز و ماه و سال تولد را به سال قمري ارسال كنيد
۱۲ تیر ۱۳۸۹ - 11:48 عصر | مهسا قمري

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام و خسته نباشی
من ظهر عاشورای 1360 بدنیا آمدم اگه امکان داره لطف فرمایید روز و ماهش را بهم اعلام کنید.
با تشکر از شما
شاد و سربلند باشید
۱۳ تیر ۱۳۸۹ - 8:38 صبح | نیما

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من بيست مرداد 1363 به دنيا اومدم اگه ميشه روز و ماه سال قمري شو بگين ممنون ميشم.
۱۳ تیر ۱۳۸۹ - 8:47 صبح | طيبه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

ميخواهم ماه قمري خرداد سال 66 و بهمن سال 68 را بدانم
۱۳ تیر ۱۳۸۹ - 3:51 عصر | ايسان

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
ميخواستم بدونم كسي كه 21 مي 1984 بدنيا اومده با تقويم شمسي و قمري دقيقا كي ميشه لطفا به e-mailam بفرستيد
۱۴ تیر ۱۳۸۹ - 3:11 عصر | آزيتا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری و ميلادي  

سلام. من متولد 16/1/62 هستم . لطفا روز و ماه و سال تولد بنده را به قمري و ميلادي بگوييد. همچنين برادرم متولد 22/10/65 رو هم به ميلادي و قمري بگوييد.
۱۵ تیر ۱۳۸۹ - 12:18 عصر | سميه اميدي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من متولد 28 خرداد 1349 هستم لطفا روز و ماه وسال تولد من رو به میلادی و قمری بگوئید متشکرم
۱۷ تیر ۱۳۸۹ - 8:45 عصر | مرتضی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام :من متولد 28بهمن1362 هستم.لطفآ بگو یید روز تولد من در ایام هفته چه روزی است(چند شنبه است)ولطفآبه هجری قمری ومیلادی هم مشخص کنید.
۱۸ تیر ۱۳۸۹ - 12:03 صبح | فاطمه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

باسلام :من متولد 28بهمن1362 هستم.لطفآ بگو یید روز تولد من در ایام هفته چه روزی است(چند شنبه است)ولطفآبه هجری قمری ومیلادی هم مشخص کنید.
۱۸ تیر ۱۳۸۹ - 12:08 صبح | فاطمه

# پاسخ به:   

با سلام:من در تاریخ 8 رمضان سال1336 شمسی متولد شده ام .لطفا" به من بگوید روز تولدمن چه روزی از ایام سال1336 شمسی میباشد.
۱۸ تیر ۱۳۸۹ - 10:11 عصر | شازده

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام.
میخواستم تاریخ دقیق عید قربان سال 58 رو بدونم.
ممنون میشم اگه هر چه سرعتر جواب بدین.
۲۰ تیر ۱۳۸۹ - 6:52 عصر | سینا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد 28صفر سال1358 هستم لطفا محاسبه کنید به سال شمسی چه روزی میشود.لطفا جواب رابه این ادرس ایمیل کنید با تشکر.shimigi58@yahoo.com
۲۱ تیر ۱۳۸۹ - 7:04 عصر | محمود کریمی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من متولد 12 دی سال 1377 هستم . لطفا روز و ماه وسال تولد من را به میلادی وقمری بگویید.
با تشکر
۲۲ تیر ۱۳۸۹ - 1:35 عصر | حسن

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام لطفا بگوييد 15 آبان 1346 چه روزي بوده است؟ تولد يا شهادت چه كسي؟
۲۲ تیر ۱۳۸۹ - 3:16 عصر | فيفي

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 17 ربيع الاول سال 1338 بدنيا امدم
اين روز معادل چه روزي از ماه شمسي مي باشد
متشکرم
۲۳ تیر ۱۳۸۹ - 12:24 عصر | محمدرضاسليم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 17 ربيع الاول سال 1338 بدنيا امدم
اين روز معادل چه روزي از ماه شمسي مي باشد
متشکرم
۲۳ تیر ۱۳۸۹ - 12:29 عصر | محمدرضاسليم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 17 ربيع الاول سال 1338 بدنيا امدم
اين روز معادل چه روزي از ماه شمسي مي باشد
متشکرم
۲۳ تیر ۱۳۸۹ - 12:36 عصر | محمدرضاسليم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در 17 ربيع الاول سال 1338 بدنيا امدم
اين روز معادل چه روزي از ماه شمسي مي باشد
متشکرم
۲۳ تیر ۱۳۸۹ - 12:40 عصر | محمدرضاسليم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در عيد فطر سال 1343 خورشيدي به دنيا آمده ام.(هنگام اذان صبح) لطفا روز و ماه شمسي و همچنين ميلادي آن را برايم ارسال بفرماييد ممنون خواهم بود.
۲۳ تیر ۱۳۸۹ - 9:22 عصر | محمد جواد بهارفر

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام من متولد1361/10/14 شمسي هستم لطفا روز -ماه و سال مرا به قمري حساب كنيد با كمال تشكر
۲۴ تیر ۱۳۸۹ - 8:42 عصر | فرزانه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام سوم مرداد 1359 شمسی چه تاریخ قمری بوده است؟
۲۵ تیر ۱۳۸۹ - 1:33 صبح | راشین

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام لفا بگویید سوم مرداد 1359 شمسی چه تاریخ قمری بوده؟ متشکرم
۲۵ تیر ۱۳۸۹ - 1:36 صبح | راشین

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

عید قربان سال 1348 به تاریخ شمسی چه روزیست؟
۲۵ تیر ۱۳۸۹ - 5:20 عصر | حسام

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

عید قربان سال 1348 به تاریخ شمسی چه روزیست؟
۲۵ تیر ۱۳۸۹ - 5:23 عصر | حسام

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

متولد 22/5/1354 هستم این روز مصادف با چه روزی از ماه قمری است
۲۷ تیر ۱۳۸۹ - 11:49 صبح | مهدی بهزادپور

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

22/05/1354 مصادف با چه روزی از هجری قمری است
۲۷ تیر ۱۳۸۹ - 12:38 عصر | مهدی بهزادپور

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

درسال1365عيد قربان مصادف با چه روز شمسي بود
۲۷ تیر ۱۳۸۹ - 4:33 عصر | غريبي

# پاسخ به: تقویم هجری شمسی  

باعرض سلام.متولد 25 رجب سال 1352شمسی هستم. این روز مصادف با چه روز و چه ماهی از ماههای سال شمسی می باشد.
۲۹ تیر ۱۳۸۹ - 1:03 صبح | محمد کاظم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

اول رمضان سال 1350 شمسی مصادف با چه روز و چه ماهی از ماههای سال شمسی می باشد.
۲۹ تیر ۱۳۸۹ - 7:18 صبح | حمید

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
من متولد 24/01/1362 هستم لطفً برام بفرستيد كه چه روزي از هفته بوده وتاريخ ميلادي و قمري اون روز را هم بهم بگيد.
با تشكر
۲۹ تیر ۱۳۸۹ - 9:05 صبح | سميه

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام و خسته نباشید من سال 1359 در21 ماه رمضان متولد شدم میخواستم بدونم چندم شمسی می افته ممنون میشم برام میل کنید
۲۹ تیر ۱۳۸۹ - 3:20 عصر | مصطفی

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

سلام
بخشید می خواستم خواهش کنم که یک
روزشمسی رو به قمری تبدیل کنید.
روز اول مرداد سال 1349 را به قمری
اگر این کار را بکنید خیلی ممنون می شم آخه روز تولد مادرمه و براش خیلی مهمه.
از لطف شما ممنون تر می شم اگر اون رو برام ای میل کنید.
۳۱ تیر ۱۳۸۹ - 9:22 عصر | آتوسا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

من در تاسوعا 1363 به دنيا امدم لطفا بگويد به شمسي كي ميشه
۴ مرداد ۱۳۸۹ - 11:51 صبح | عباس

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

با سلام
من در 28 اردیبهشت 1362 به دنیا آمده ام.
لطفا معادل این روز را به تقویم قمری برایم ارسال نمایید.
آیا در سال 62،روز 28 اردیبهشت معادل 15 شعبان بوده است؟
با تشکر
۴ مرداد ۱۳۸۹ - 4:36 عصر | سارا

# پاسخ به: تقویم هجری قمری  

می خواستم اخرین روزذیحجه سال 1339 شمسی برابر با چه روزی و چه ماهی در سال 1339 می شود
۵ مرداد ۱۳۸۹ - 1:27 صبح | مریم

# پاسخ به: تقویم هجری قمری