39 - پیام , 342 - نظر

حکایتی آموزنده از سعدی

 

بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد.

 پسر را گفت نباید که این سخن با کسی در میان نهی، گفت: ای پدر فرمان تو راست، نگویم و لکن خواهم مرا بر فایده این کار مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست.

 گفت تا مصیبت دو نشود: یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه.

مگوی انده خویش با مردمان
که لاحول گویند شادی کنان

ارسال شده در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۸۴ - 7:29 عصر

نظرات

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

salam chi z bahaliye
۱۳ شهریور ۱۳۸۴ - 11:33 صبح | امين

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

salam bahale
۱۳ شهریور ۱۳۸۴ - 11:34 صبح | امين

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

حکایت خیلی جالبی بود
۳۰ آبان ۱۳۸۴ - 6:43 صبح | محمد

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

eyvallllllllllllllllllllllllllllll:D
۱۵ آذر ۱۳۸۴ - 8:13 عصر | az_yorguon_demokrat

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

به همسایه نگو نان نداری نان که نمیدهد هیچ ابرویت را هم میبرد
یا به حکایتی دیگر خود را دشمن شاد مکن
۲۰ آذر ۱۳۸۴ - 11:13 عصر | رضا

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

man ke in hekayata ro goftam ke yadam nist azatoon shekayat mikonam aghaaaa
۶ دی ۱۳۸۴ - 11:40 صبح | سعدی

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

هر چه كني به خود كني گرهمه خوب و بد كني
۲۳ بهمن ۱۳۸۴ - 10:26 عصر | sami

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

ali bod
۳ اسفند ۱۳۸۴ - 10:34 صبح | iman

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

ali bod
۳ اسفند ۱۳۸۴ - 10:35 صبح | iman

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

ali biddddddddddddddddddddddddddd
۳ اسفند ۱۳۸۴ - 10:36 صبح | iman

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

khobid jeegar
۳ اسفند ۱۳۸۴ - 10:38 صبح | iman sadeghi goghri

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

سلام خیلی پند آموز بود. لطفأ از ای حکایتها بیشتر بگذارید متشکرم
۲۵ فروردین ۱۳۸۵ - 6:09 عصر | نادر

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

بسیار عالی بود منتظر دیگر حکایات هستم
۳ اردیبهشت ۱۳۸۵ - 9:10 صبح | نازیلا

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

در اخلاق پارسايان يکی از بزرگان گفت : پارسايی را چه گويی در حق فلان عابد که ديگران در حق وی بطعنه سخنها گفته اند ؟ گفت بر ظاهرش عيب نمی بينم و در باطنش غيب نمی دانم .
هر كه را، جامه پارسا بينى

پارسا دان و نيك مرد انگار

ور ندانى كه در نهانش چيست

محتسب را درون خانه چكار؟

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ - 1:14 صبح | نازی

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

درويشی را ديدم سر بر آستان کعبه همی ماليد و می گفت : يا غفور و يا رحيم - تو دانى كه از ظلوم و جهول چه آيد؟
عذر قصير خدمت آوردم

كه ندارم به طاعت استظهار

عاصيان از گناه توبه كنند

عرفان از عبادت استغفار

عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت . من بنده اميد آورده ام نه طاعت بدريوزه آمده ام نه بتجارت . اصنع بى ما انت اهله.
بر در كعبه سائلى ديدم

كه همى گفت و مى گرستى خوش

من نگويم كه طاعتم بپذير

قلم عفو بر گناهم كش
۲۳ خرداد ۱۳۸۵ - 1:14 صبح | نازی

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

عبدالقادر گيلانى را رحمه الله عليه ، در حرم کعبه روی بر حصبا نهاده همی گفت :
خدايا! ببخشای ، وگر هر آينه مستوجب عقوبتم در روز قيامتم نابينا برانگيز تا در روی نيکان شرمسار نشوم .
روى بر خاك عجز مى گويم

هر سحرگه كه باد مى آيد

اى كه هرگز فراموشت نكنم

هيچت از بنده ياد مى آيد؟
********************

يکی را از دوستان گفتم : امتناع سخن گفتنم بعلت آن اختيار آمده است در غالب اوقات که در سخن نيک و بد اتفاق افتد و ديده دشمنان جز بر بدی نمی آيد . گفت : دشمن آن به که نيکی نبيند .
هنر به چشم عداوت ، بزرگتر عيب است

گل است سعدى و در چشم دشمنان خار است

نور گيتى فروز چشمه هور

زشت باشد به چشم موشك كور
*********************

حسن ميمندی را گفتند سلطان محمود چندين بنده صاحب جمال دارد که هر يکی بديع جهانی اند ، چگونه افتاده است که با هيچ يک از ايشان ميل و محبتی ندارد چنانکه با اياز که حسنی زيادتی ندارد ؟ گفت : هر چه به دل فرو آيد در ديده نکو نمايد .
هر كه سلطان مريد او باشد

گر همه بد كند، نكو باشد

وآنكه را پادشه بيندازد

كسش از خيل خانه ننوازد327

كسى به ديده انكار گر نگاه كند

نشان صورت يوسف دهد به ناخوبى

و گر به چشم ارادت نگه كنى در ديو

فرشته ايت نمايد به چشم كروبى
۲۳ خرداد ۱۳۸۵ - 1:16 صبح | نازی

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

دزدی به خانه پارسایی در آمد . چندانکه جست چیزی نیافت ، دلتنگ شد . پارسا خبر شد ، گلیمی که بر آن خفته بود در راه دزد انداخت تا محروم نشود .

شنیدم که مردان راه خدای
دل دشمنان هم نکردند تنگ
تو را کی میسر شود این مقام
که با دوستانت خلاف است و جنگ
۱۲ مرداد ۱۳۸۵ - 5:35 عصر | بی نام

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

گر به خود آیی به خودایی رسی
از ره غفلت به گدایی رسی

پس به خودآ
۱۵ آذر ۱۳۸۵ - 7:13 عصر | iman

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

الهی هیچ بنده ای دشمن شاد نشود.
۲۴ دی ۱۳۸۵ - 3:39 عصر | مریم

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

kheily ghashang bood
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ - 4:58 عصر | mitra

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

بسیار بدک نبود ولی دیگه از این مخبلات نگارش نکنید.
۸ تیر ۱۳۸۶ - 9:35 صبح | مهدی-مجید-ساعت اله

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

بدک نبود
۹ مهر ۱۳۸۶ - 2:17 عصر | arash

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

خیلی بد بود و نافرم برو بیشتر یاد بگیر
۹ مهر ۱۳۸۶ - 2:19 عصر | ارش

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

من که به این حکایت،عملاً رسیدم. ایول.دمتون گرم.
بازهم از این حکایات آموزنده بگذارید.
۲۹ آذر ۱۳۸۶ - 9:03 عصر | الهه

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

بابا ایول اینکه دیگه عند باحالی بود
۱۶ فروردین ۱۳۸۷ - 10:30 صبح | هانیه

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

بابا ایول اینکه دیگه عند باحالی بود
۱۶ فروردین ۱۳۸۷ - 10:35 صبح | هانیه

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

حکایت اموزندهای بود
۲۳ فروردین ۱۳۸۷ - 6:16 عصر | مرتضی

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

ali boooooooooooooood
۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ - 1:24 عصر | 09139306748مریم

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

خیلی جالب بود
۸ مرداد ۱۳۸۷ - 1:46 صبح | صابر نوروزپور فرد

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

عند مسخره است
۸ مرداد ۱۳۸۷ - 1:48 صبح | قوقولی

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

خیلی باحاله
۸ مرداد ۱۳۸۷ - 1:50 صبح | فرزانه آدمی

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

چیز یاد گرفتیم
۲ آذر ۱۳۸۷ - 10:13 صبح | سعید رستمی

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

بسیار مطلب اموزنده ای بود.
حضرت علی (ع) می فرماییند:هیچ گاه مصیبت ورازهای خودرابرای کسی مگو شایدکه روزی اودشمن توشود.
گویاکردن غم واندوه ومصیبت برای دیگران,2 ضرر میبیند:1) بازهم غم و مصیبت رابرخودگرفته.2)ودیگرانکه بی اعتباری وبی اعتمادی دیگران قرار می گیرد. پس نتیجه میگیریم حتی المقدوربایستی انسانها مشکلات ومصیبتهای خود راهم چون سر وراز دردرون خود نگه داردبه جزمواردی که شخص ثالث مورداعتمادویقین صددرصدباشد.
۱۲ بهمن ۱۳۸۷ - 1:43 عصر | ایدا 12 بهمن 1387. 13:35 بعدازظهر

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

سلام من کارشناسی ارشد ادبیات هستم کار جالبی انجام دادید ولی بهتر از این هم میشه
۱۵ بهمن ۱۳۸۷ - 11:12 عصر | مرجان

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

خيلي عالي بود
۱۳ اسفند ۱۳۸۷ - 8:35 عصر | ناهيد

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

mamnoonam az lootfetoon.man vaseye peyke noroozim be yek hekayat az sadi niyaz dashtam.
۷ فروردین ۱۳۸۸ - 1:59 صبح | melika akbari

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

قبلا شنیده بودم
۱۹ فروردین ۱۳۸۸ - 2:33 عصر | سید جواد موسوی

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

khob bood
۱۹ فروردین ۱۳۸۸ - 2:38 عصر | javad

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

خوشم اووووووومد.
۲۴ فروردین ۱۳۸۸ - 4:27 عصر | نازی

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

بسیار خوب بود
۲۹ تیر ۱۳۸۸ - 11:53 صبح | Hamid

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

من فكر ميكنم حكايت هاي سعدي خوبه به شرطي كه ادم هاي لوده مسخره اش نكنند و به جاي مسخره بازي يه خرده به مخ اكبندشون فشار بيارن
۲۸ شهریور ۱۳۸۸ - 3:51 عصر | محبوبه

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

آفرین بر این هوش وذکاوت.اکر در عصر ما بودی چه می کردی
۱۷ مهر ۱۳۸۸ - 11:18 صبح | مرتضی

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

از شما به خاطر این حکایت زیبا تشکر می کنم . اگر میشودفارسی روان این حکایت را همراه حکایت بیاورید
۲۶ مهر ۱۳۸۸ - 4:41 عصر | Emad

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood
Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood
۱۶ آبان ۱۳۸۸ - 7:22 عصر | کامی همون Hax.A.M

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

راستی من12سالمه!
مرسی که تو درس ادبیاتم بهم کمک کردین.
بهتون سر می زنم*******************************************************
۱۶ آبان ۱۳۸۸ - 7:26 عصر | Hax.A.M

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

خوبه ممنون از لطف دوستان
۱۹ آبان ۱۳۸۸ - 10:28 عصر | نرگس

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

بد نبود
۲۷ آذر ۱۳۸۸ - 5:39 عصر | امید کلک

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

خیلی خوب بود
۲ بهمن ۱۳۸۸ - 1:48 عصر | پیمان

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

خوب بود برای عبرت بعضی افراد در زندگی
۲۱ اسفند ۱۳۸۸ - 9:28 عصر | shokoufeh

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

gxgbjdgjlkv
۱۶ فروردین ۱۳۸۹ - 2:55 عصر | lsarins

# پاس%A!F( 8pNnzm"Cتی آموزنده از سعدی  

masht boooooooooooooooooooooooooooooooooood
۱۶ فروردین ۱۳۸۹ - 5:12 عصر | حسام

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

ممنون از شما وسايت شما خيلي جالب بود
۱۸ فروردین ۱۳۸۹ - 2:27 عصر | گيتي

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

خيلي مسخره است.
۲۰ فروردین ۱۳۸۹ - 3:00 عصر | سيما

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

عين خودت مسخره اااااااااااااااسسسستتتتتتتت.

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

خدا به خاطر این کار خوب هدایتت کنه
۲۳ فروردین ۱۳۸۹ - 10:16 صبح | فاروق

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

دقیقا .اخه چرا ادما اینجورین .این همه غرور و خودخواهی و حسادتو با خودشون تا کجا میخوان ببرند.
۲۴ فروردین ۱۳۸۹ - 3:19 صبح | marina

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

سلام من کلاس پنجم هستم این حکایت به درد منم خورد برای درس بخوانیم.به رسم ادب دمتون گرم علی یارتون حق نگهدارتون
۲۵ فروردین ۱۳۸۹ - 10:44 عصر | علی

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

چی بود سر در نیاوردم
۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ - 10:57 صبح | lila

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

kame agha kaaaaaaaaaaaaaaaaameeee
۱۷ خرداد ۱۳۸۹ - 11:14 صبح | mit mit

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

ای ول بابا دمت گرم
چیه؟ فکر کردی با تو بودم؟
نه حاجی! با سعدی بودم
دم تو هم گرم البته
۲۹ مرداد ۱۳۸۹ - 9:48 عصر | احسان

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

سلام بسیار از کار خوبتون ممنون
۱۸ شهریور ۱۳۸۹ - 2:25 صبح | پویا

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

چرا حکایات بیشتری نمیذاری
مرسی
۲۲ شهریور ۱۳۸۹ - 2:30 عصر | امیر

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

مرسی خیلی خوب بود فردا میبرمش مدرسه میدم به دبیر ادبیاتمون.
۱۰ مهر ۱۳۸۹ - 7:23 عصر | پریسا

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

میگوید که اگر غم واندوهی داری یا در چیزی شکست خوردی به نزدیکانت چیزی نگو همانا انان از شکست تو خوشحالی میکنندواز تو سود جویی هم میکنند
۲۷ مهر ۱۳۸۹ - 11:15 عصر | زینب

# پاسخ به .....  

سلام خوبين
واقعا كه فوق العاده بود با نظرات دوستان به اطلاعات عموميمون هم اضافه شد خوبي اين وبلاگا اينه كه بقيه هم يه نظراتي درباره با اون مطلب ميدن و آدم بيشتر چيز ياد ميگيره البته اگه بدن و مثل من فقط حرف نزنن البته ما كه چبزي بلد نيستيم بازم ميگم فوق العاده بود واقعا چه كسايي توي اين آب و خام بودن و ما الان هيچي دربارشون نمي دونيم و فقط اشعارشون رو مسخره مي كنيم.

مرسي
يكي از دوستان
۲۵ آبان ۱۳۸۹ - 6:12 عصر | نيما

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

خیلی ممنون از مطلب آموزنه ای که اختیار ما قرار دادید خلاصه :

دممممممممممممممت گررررررررررررررررررررررررررم
جالللللللللللللللللللللللب بووووووووووووووووووووود

من خیلی به وبلاگ شما سر میزنم
۱۵ آذر ۱۳۸۹ - 10:11 عصر | معین

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

تموم حکایات سعدی عالیست کو گوش شنواو مرد عمل
۲۴ آذر ۱۳۸۹ - 8:35 عصر | الهام

# پاسخ به: حکایتی آموزنده از سعدی  

گرچه نفهمیدم ولی خوب بود
۵ بهمن ۱۳۸۹ - 1:42 عصر | هوهو

ارسال نظرات

عنوان:  
نام:  
آدرس الکترونیکی:
زبان:
توضیح:  
لطفا متن مقابل را در زیر وارد کنید
(کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)