39 - پیام , 342 - نظر

در احوالات این زمانه


 می بینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد و چنانستی که خیرات مردمان را وداع کردستی و افعال ستوده و اخلاق پسندیده مدروس گشته و  راه راست بسته و طریق ظلمت گشاده و عدل ناپیدا و جور ظاهر و علم متروک و جهل مطلوب و لوم دنائت مستولی و کرم مروت منزوی ، دوستیها ضعیف و عداوتها قوی و نیک مردمان رنجور و مستذل و شریران فارغ و محترم و مکر و خدیعت بیدار و وفا و حریت در خواب ....

 باب برزویه طبیت از کلیله و دمنه

ارسال شده در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۸۴ - 6:57 عصر

نظرات

# پاسخ به: در احوالات این زمانه  

نیک مردمان رنجور و در حال مرگ
۱۸ مرداد ۱۳۸۴ - 8:40 صبح | علی

ارسال نظرات

عنوان:  
نام:  
آدرس الکترونیکی:
زبان:
توضیح:  
لطفا متن مقابل را در زیر وارد کنید
(کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)