39 - پیام , 342 - نظر

How to find out the version of BIND running

 

To determine the version of BIND using nslookup:

>nslookup -q=txt -class=CHAOS version.bind 192.168.0.1
Server:   servername
Address:  192.168.0.1

version.bind    text =

        "9.2.1"

-----------------------------------
To determine the verison of BIND using dig:

[root@as4 ~]# dig @192.168.0.1 version.bind chaos txt

; <<>> DiG 9.2.4 <<>> @192.168.0.1 version.bind chaos txt
;; global options:  printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 13916
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;version.bind.                  CH      TXT

;; ANSWER SECTION:
version.bind.           0       CH      TXT     "9.2.1"

;; Query time: 428 msec
;; SERVER: 192.168.0.1#53(192.168.0.1)
;; WHEN: Sat Nov  5 10:28:09 2005
;; MSG SIZE  rcvd: 48

 

ارسال شده در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۸۴ - 10:34 صبح

نظرات

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است

ارسال نظرات

عنوان:  
نام:  
آدرس الکترونیکی:
زبان:
توضیح:  
لطفا متن مقابل را در زیر وارد کنید
(کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)