مجيد اطلس باف

Majid Atlasbaf
91 - پیام , 188 - نظر

پیوندهای اصلی

اخبار


Page Rank Tool

بایگانی پیامها

بایگانی سال ۱۳۸۸

فروردین ۱۳۸۸، (۱)

بایگانی سال ۱۳۸۷

دی ۱۳۸۷، (۱)
آذر ۱۳۸۷، (۱)
آبان ۱۳۸۷، (۱)
مهر ۱۳۸۷، (۱)
شهریور ۱۳۸۷، (۱)
مرداد ۱۳۸۷، (۱)
تیر ۱۳۸۷، (۱)
خرداد ۱۳۸۷، (۱)
اردیبهشت ۱۳۸۷، (۱)
فروردین ۱۳۸۷، (۱)

بایگانی سال ۱۳۸۶

اسفند ۱۳۸۶، (۱)
بهمن ۱۳۸۶، (۳)
آذر ۱۳۸۶، (۱)
آبان ۱۳۸۶، (۱)
مهر ۱۳۸۶، (۱)
شهریور ۱۳۸۶، (۱)
مرداد ۱۳۸۶، (۲)
خرداد ۱۳۸۶، (۱)
اردیبهشت ۱۳۸۶، (۱)
فروردین ۱۳۸۶، (۲)

بایگانی سال ۱۳۸۵

اسفند ۱۳۸۵، (۱)
دی ۱۳۸۵، (۱)
آبان ۱۳۸۵، (۲)
مهر ۱۳۸۵، (۲)
شهریور ۱۳۸۵، (۳)
مرداد ۱۳۸۵، (۱)
تیر ۱۳۸۵، (۴)
خرداد ۱۳۸۵، (۱)
اردیبهشت ۱۳۸۵، (۵)
فروردین ۱۳۸۵، (۲)

بایگانی سال ۱۳۸۴

اسفند ۱۳۸۴، (۱)
دی ۱۳۸۴، (۳)
آذر ۱۳۸۴، (۵)
آبان ۱۳۸۴، (۲)
مهر ۱۳۸۴، (۷)
شهریور ۱۳۸۴، (۴)
مرداد ۱۳۸۴، (۳)
خرداد ۱۳۸۴، (۳)
اردیبهشت ۱۳۸۴، (۳)
فروردین ۱۳۸۴، (۵)

بایگانی سال ۱۳۸۳

اسفند ۱۳۸۳، (۴)
بهمن ۱۳۸۳، (۴)

دسته بندی پیامها

(rss) مطالب مرتبط با NET.
(rss) مطالب مرتبط با SQL
(rss) مطالب مرتبط با UNIX

گالری عکسها

عکسهای مقالات

سایت های مرتبط

Persian Websites Directory
DSP algorithms development

همکاران

حمیدرضا طاهریان
شیما دهباشی
فاطمه طاهریان
محسن طاهریان

چگونگی تعیین و تغییر collation در MS SQL-Server

برای تعیین collation پیش فرض یک پایگاه داده می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

sp_helpdb 'DBName'

برای تغییر collation مربوط به یک جدول می توانید از دستور ALTER TABLE بصورت زیر استفاده کنید:

CREATE TABLE MyTable
 (PrimaryKey  int PRIMARY KEY,
  CharCol   varchar(10) COLLATE French_CI_AS NOT NULL
 )
GO
ALTER TABLE MyTable ALTER COLUMN CharCol
      varchar(10)COLLATE Latin1_General_CI_AS NOT NULL
GO 

برای تغییر collation پیش فرض پایگاه داده می توانید از دستور ALTER DATABASE بصورت زیر استفاده کنید:

ALTER DATABASE MyDatabase COLLATE French_CI_AS

توجه کنید که این دستور فقط collation پیش فرض را عوض می کند  یعنی جداولی که از این پس ساخته می شوند دارای این collation خواهند بود ولی برای تغییر collation جداول موجود باید از دستور ALTER TABLE که در بالا ذکر شد استفاده کنید.

برای توضیحات بیشتر به منابع زیر مراجعه کنید:

ارسال شده در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۸۵ - 9:09 صبح

نظرات

# پاسخ به: چگونگی تعیین و تغییر collation در MS SQL-Server  

برای تعیین collation یک پایگاه داده می توان از دستور زیر هم استفاده کرد:

SELECT DATABASEPROPERTYEX('[DatabaseName]', 'Collation') AS SQLCollation;
۳۰ دی ۱۳۸۸ - 11:54 صبح | مجید

ارسال نظرات

عنوان:  
نام:  
آدرس الکترونیکی:
زبان:
توضیح:  
لطفا متن مقابل را در زیر وارد کنید
(کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)