فاطمه طاهریان

Fatemeh Taherian
29 - پیام , 6454 - نظر

۲۰ اسفند ۱۳۹۰

امسال سال چه حیوانی است؟

Untitled 2

شاید این سوال شما هم باشد! با اینکه این موضوع در فرهنگ ایرانی اصالت خاصی نداردو متعلق به فرهنگ چین است. اما جذابیت های خاص خود را دارد و همین جذابیت ها باعث می شود بازهم بدنبال یافتن جواب این سوال باشیم.

از آنجاییکه برخی سال 91 را سال اژدها و برخی آن را سال نهنگ می نامیدند و عنوان می کردند اژدها در فرهنگ ایرانی وجود ندارد. برآن شدم تا منبعی معتبر برای این موضوع بیابم. تنها منبعی که توانستم پیدا کنم مقاله ای از استاد " محمدرضا صیاد" بود که در مجله دانشمند در سال 1370 خورشیدی به چاپ رسیده بود. متاسفانه سایت رسمی آقای صیاد را پیدا نکردم، بهمین دلیل مجله ی مرتبط را یافتم و متن مقاله را بدون دخل و تصرف در اینجا قرار دادم تا بتواند به عنوان مرجع مورد استفاده قرار بگیرد.

کره زمین امسال بردوش نهنگ باشد یا اژدها امیدوارم برایتان سرشار از برکت و رحمت باشد.

زمان ارسال 12:28 عصر | نظرات (14)