فاطمه طاهریان

Fatemeh Taherian
29 - پیام , 6454 - نظر

۲۳ اسفند ۱۳۹۰

بروزرسانی تقویم جلالی - 1391

همواره می توانید آخرین نسخه تقویم را از صفحه زیر دانلود کنید، در حال حاضر تقویم برای سال 1391 بروزرسانی شده است.

http://www.radcom.ir/products-jalalicalendar-fa.html
 

برای دسترسی آنلاین به تقویم جلالی می‌توانید از سایت www.time.ir استفاده کنید، تقویم سایت تایم دقیقا منطبق با تقویم جلالی است و مناسبت های آن نیز هر سال براساس تقویم رسمی اعلام شده توسط موسسه ژئو فیزیک تهران بروز می گردد.

زمان ارسال 8:40 صبح | نظرات (6)