39 - پیام , 342 - نظر

۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹

داستان خرید ما از فروشگاه "نگین شهر" و خدمات پس از فروش "سام سرویس"

 

روزی روزگاری یک آدم خوشبین در شرکتی کار می کرد. واحد حسابداری آن شرکت، برای خرید یک پرینتر خوب از ایشان مشورت خواست. آقای خوشبین، که مهارت زیادی در جستجو در اینترنت داشت(یا حداقل فکر می کرد دارد!) به جستجو در اینترنت پرداخت و چند نمونه از پرینترهایی که مناسب کار بود را معرفی کرد.

کار وارد جریان خرید شد و پس از استعلام قیمت گرفتن قرار بر این گشت که پرینتر سامسونگ SAMSUNG-SCX-6122FN با گارانتی شرکت معظم "سام سرویس" از فروشگاه معتبر "نگین شهر" واقع در ایرانشهر خریداری گردد.

خلاصه پرینتر خریداری شد و آوردند. یک پرینتر خیلی زیبا و نو که نصب کردند و همگی خوشحال بودند چرا که آنچه خوبان همه داشتند از یرینت، فاکس و کپی و اسکن همه را یکجا داشت.

تا اینکه چند روزی بعد هنگامی که از امکان کپی و اسکن آن برای اولین بار استفاده کردند متوجه شدند که خیلی کمرنگ و بی جان است. گفتند شاید مربوط به تنظیمات باشد. تنظیمات را کلی اینور و آنور کردند ولی به جایی نرسیدند. به آقای خوشبین مراجعه کردند و موضوع را با او مطرح کردند. آقای خوشبین هم به طبع عادت اینترنت را مورد جستجو قرار داد ولی اثری از آثار تنظیمی که اسکن و کپی را پررنگ تر کند نیافت که نیافت.

دیگر ناامید همگی متفق شدند که ایراد از پرینتر است و گفتیم چه جای غم که سام سرویس باشد پشتیبان!

تماسها با آقای میم از فروشگاه نگین شهر آغاز گشت. امروز به فردا و فردا به پس فردا افتاد. خلاصه کلی پیگیری بی نتیجه انجام شد و چیزی جز سرگردانی نصیب نگشت.

گفتند خوب این فروشنده است. می رویم سراغ صاحب گارانتی یعنی سام سرویس . تماسها با سام سرویس هم آغاز شد. بعد ازکلی کشمکش و ارائه کارت گارانتی و شماره سریال و صحبت کردن با این و آن، در نهایت تعجت عرضه کردند که گارانتی دستگاه به پایان رسیده است . خلاصه از ما اصرار که این دستگاه یک ماه هم نشده است که از کارتون در آمده است و از سام سرویس انکار که این سریال اعلام شده گارانتی اش تمام شده است.

آقای خوشبین هم که در جریان کار بود، گفت شاید اشتباهی شده است و خودش کمر همت برای پیگیری کار بست. بعد ازکلی تماس پی در پی قرار شد که کارشناسی برای رویت پرینتر بدحال به شرکت بیاید. روز بعد آقای کارشناس که انسان مثبت و خوبی بود آمد. ایشان پس از معاینه، از اسکن و کپی بی جان پرینتر منقلب شد و کارت گارانتی را گرفت و قول پیگیری دارد.

آقای کارشناس چندباری برای عیادت پرینتر آمدند و گفتند که پیگیر هستند و انشالله به نتیجه می رساند. تا اینکه روزی ایشان تشریف آوردند و ناامید به ما گفتند که سام سرویس زیر بار نمی رود و از پذیرش پرینتر بیمار سرباز می زند.

 آقای خوشبین بهت زده به ایشان گفت: مگر کارت گارانتی و فاکتور خرید را نشانشان ندادید؟ 

آقای کارشناس گفت: من خیلی پیگیری کردم، اما چون از زمان خروج سریال این پرینتر از انبارشان یکسال گذشته، آن را قبول نکردند.

آقای خوشبین در حالیکه چشمانش از حدقه داشت درمی آمد گفت: مگر زمان گارانتی از تحویل کالا محاسبه نمی شود؟

کارشناس با ظاهری اندوهگین گفت: ظاهرا فروشگاه نگین شهر پرینتر ها را خریده و نگه داشته که گران شود بعد بفروشد! سام سرویس هم گفته برایش تعمیر این پرینتر نمی صرفد!!

آقای خوشبین در حالیکه عینک خوشبینش داشت از چشمش می افتاد، عصبانی از اتاق خارج شد. در بیرون اتاق نفس عمیقی کشید. عینک خوشبینی اش را روی چشمانش جا به جا کرد و به اتاق برگشت و از آقای کارشناس بابت پیگیری هایش تشکر کرد.

حالا آقای خوشبین پشت میزش نشسته است و هر چقدر فکر می کند از اینکه کجای کار او اشتباه بوده است به جایی نمی رسد و در حالیکه سرش را تکان می داد و لبهایش را روی هم می فشرد، تنهای چیزی که در نهایت از ذهن او گذشت این بود که :

 

با نهایت تاسف وجدان از جامعه ما رخت بربسته است.

این ضمانت نامه با هولوگرام هم فاقد اعتبار بود.

 

 

زمان ارسال 3:07 عصر | نظرات (56)