شيما دهباشي

شركت رادكام
34 - پیام , 597 - نظر

یک تجربه

اگر در حین کار با نکته ای رو به رو بشم اینجا می نویسم

ارسال شده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۶ - 7:37 عصر | نظرات (0)

ارسال شده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۶ - 7:24 عصر | نظرات (2)

ارسال شده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۶ - 6:47 عصر | نظرات (0)

ارسال شده در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۶ - 5:59 عصر | نظرات (1)

ارسال شده در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۵ - 9:49 صبح | نظرات (1)

ارسال شده در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۸۵ - 10:07 صبح | نظرات (10)

ارسال شده در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۵ - 11:47 صبح | نظرات (0)

ارسال شده در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۵ - 4:17 عصر | نظرات (0)

ارسال شده در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۸۴ - 4:13 عصر | نظرات (6)

ارسال شده در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۴ - 12:34 عصر | نظرات (3)

نمایش همه یک تجربه